Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vendula,
ztra Heman,Hermna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pamtníci, vzpomínejte!
 
Vzpomínky, které nosíme v hlav mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na papír nebo nevyprávíme, neme do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda  odcházejí-li do nekonena s námi, ani by pouení i radost odevzdaly jiným. V této rubrice se snaíme zabránit jejich ztrát. Spolu s vámi popisujeme djiny všedního dne obyejných lidí od dtství, pes poznávání svta a po pekáky, které pípadn museli pekonávat.
 
Tšíme se na píspvky, které posílejte na info@seniortip.cz Nemáte-li autorské vlohy, nevadí, vaše píspvky redakn upravíme tak, aby byly tivé.
 
Do jedné vzpomínky se te s námi peneste.
 

Byla doba hon
 
Soboty, které tehdá vyšly jako klouzavé, tedy volné, a nedle jsme s Danem vnovali myslivosti v okolí ervených Janovic a po Tupadly. Njaká ta stovka zajíc nebo baant – to nebyl ádný problém. Bývaly to prelimináe, tedy poty byly pedem urené.

 

 
Byl jsem pozván práv k sousedm do ervených Janovic. Parta myslivecká to byla výborná. Trochu jsme se doplovali. Oni mli vysoké stavy drobné zve a u nás na Vickovicku byla skoro stálou zví prasátka. Tak od nás k nim na zajíce a baanty a Janoviáci k nám na ernou. Vyhovovalo to všem. Však nakonec se ty dv honitby dokonce slouily.

Výhodou bylo, e kadý, kdo na hon pišel, si nejen vystelil, ale i zastílel! Nemít kolem stovky patron bylo na pováenou. Vdy jejich honitba u velice vonla áslavským krajem. I zde jsme dlali na polích dv koleka, tedy ádné kruhové lee. A výady od dvou do tí set kus nebyly nic výjimeného.

Pro mne, parkosa z lesa, to nebyla ádná sláva. Nedovedl jsem táhnout po zajíci a potom teprve zmáknout. Co se mi nasmáli! Já byl zvyklý dvojku v ponosu, a kdy vybhl zajíc, nebo táhl baant, švihem do ramene a hozená rána. Z poátku jsem ped matadory, stílejícími s rozmyslem závodníka na stelnici, byl jen pouhý bouchal. Ale asem se vše srovnalo a stavli m asto na hranice, nebo tam, kde kohouti táhli jako tryskáe a kde na zajíka byl prsek ne víc jak dva metry.
 
Tato doba pro mne zstane tím pravým mysliveckým nebem na zemi. Moc a moc bych pál dnešním mladíkm, které nkdy hanobí názvem „ozbrojení brigádníci“, aby se takové doby doili. Tehdy si kadý vystelil tém dle své chuti, nebylo teba spchat s ranou a tak nebylo tolik neštstí. Sice byli i nedokaví, ale ty jsme znali a vdli, jak na n!

Jene i mezi dobrými myslivci se najdou takoví, kteí si nejsou docela sympatití. Nkdy je v tom osobní nenáklonnost, jindy to mohla být i politika. Zrovna jeden takový, který tvoil pro mne tu výjimku, byl postaven v kruhu pes jednoho od nás. Tedy ode mne a Dana. Po jeho boku si vykraoval docela schopný fousek.

Koleko se dalo pohybu. Moc ran nepadlo. Zajíci se stahovali doprosted k rybníku, jeho behy byly obrostlé rákosem. Jen sem tam njaký zoufalec vyrazil z kola ven.

Mj spolulovec jednoho takového sebevraha stelil. Na hlavu, tak jak to má být. Stelec na poli byl výborný. Horší u to bylo jako lovk nebo myslivec. Jeho pes vyrazil a podle všech mysliveckých regulí zajíce sebral a zaal aportovat.

V tu chvíli na m kouknul Dan: „Hele, mu?“ „Meš!“ - neml jsem námitek. Tlo obr psa vyrazilo. Stídala se nekonen dlouhá linie s pouhým uzlíkem. Náš Daneek, kdy ml volno a rychlost, tak to stálo za to! Vbec nemíil v tom výpadu pímo na fouska. Jen si pesn vypoítal, jak jej kiovat, aby se neminuli. Srazili se a rána to byla slušná. Fousek zstal leet a zajíc vedle nho. Daneek se koisti souseda ani nedotkl. Jen dal najevo, e o njakého ušáka vbec nejde! Sedl vedle konkurenta, vyplázl jazyk a já pímo vidl i slyšel psí výsmch: „Ty plívo, vstávej! To seš pes honicí, slejško? Kam se hrabeš na nás!“

Pak se vrátil k noze, kouknul na m a já si myslím, e ekl:Dobrý!!!
 
Text a kresba: Antonín Suk
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 06.12.2016  12:23
 Datum
Jmno
Tma
 06.12.  12:23 Vendula
 05.12.  19:58 Vesuvjana dky
 05.12.  09:07 Von
 05.12.  08:32 ferbl
 05.12.  07:15 kveta.roz@email.cz
 05.12.  06:11 Bobo :-)))