Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kvta,
ztra Alois.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Dva papeové
 
Tento film mnohého diváka pekvapí a jistojist obohatí. Roli odstupujícího papee Beneddikta XVI. - Ratzingera hraje Antony Hopkins a kardinála Františka – Jorge Bergoglia hraje Jonathan Pryce.

Kardinál Bergoglia piletí do íma za papeem. Pináší s sebou rezignaci na funkci kardinála. V setkání dvou významných osobností v parku letního vatikánského sídla Gndolfo je poloeno nespoet otázek a na kadou pohotová moudrá odpov jako nap: Celibát jsme zavedli ve 12. století. Je poehnáním, ale me být i kletbou. Padne i otázka svátosti oltání u rozvedených a František cituje Marka v kapitole II.: Pišel jsem pozvat híšníky. František posléze argumentuje: „Poslední léta trávíme tím, e trestáme kadého, kdo s námi nesouhlasí v otázkách rozvodu, antikoncepce a orientace. Zatímco lidstvo nií vlastní planetu, my ešíme, jestli slouit mše latinsky.“

 
 
V rozhovoru se prolíná nespoet moudrých vt. Divák pi nich vstebává kadé slovo, poznání a udlá si úsudek o mravních hodnotách a koloritu tisícileté církve. Zárove velkou roli pi rozhovoru hraje mimika herc v oblieji, dává kadému slovu svou váhu, podtrhuje myšlenku. Ptaosmdestátiletý pape v bílém a kardinál o deset let mladší v erném se navzájem oukávají jako by se pohybovali po šachovnici, Pape kardinálovi vytýká, e nepebývá ve své arcibiskupské rezidenci. „Je moc grandiózní,“ na to krátce František.„Na všechno máš odpov,“ shrnuje pape.

Posléze František argumentuje i slovem z písma: „O andlích nebylo do 5. století ani zmínky a te jsou všude. Jako holubi.“
„Uvauješ jako já.“
„Ne. Zmnil jsem se.“
„Ne, podlehl. Zmna rovná se podlehnutí.“

Pape mu nakonec íká, e s ním nesouhlasí. Kardinál mu nkolikrát podává abdikaní listinu k podpisu, aby si pape konen uvdomil, pro pijel.
„Copak pastý opouští své oveky, kdy pijde vlk?“
„Neopouštím svatý ote, pjdu na faru.“
 
 
Není to návštva na jedno odpoledne. Další setkání se uskutení pímo v Sixtínské kapli. Divák má monost pochopit, e pape si uvdomuje Frantikovy názory a v podtextu rozhovoru i zmny kardinála k nemnnému postoji církve a e se mu do mysli podsouvá jistota, e sám je u na jakékoliv zmny unavený a e má vlastn ped sebou svého nástupce.

Film na diváka celou dobu psobí pohodov, musí o nm pemýšlet a nakonec dospje k názoru, e to byla od reiséra Fernanda Meirelles vynikající myšlenka natoit tento film. A e ml i šastnou ruku pi výbru hlavních postav. Jejich herecké výkony psobí tak vrohodn,  jako by se opravdu setkali dva papeové.  
 
Marta Urbanová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 11.06.2020  17:35
 Datum
Jmno
Tma
 11.06.  17:35 Vesuvjana dky :-)))
 09.06.  20:24 Von
 09.06.  07:46 Ivan
 09.06.  06:19 miluna