Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Alena,
ztra Alan.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Projev a jeho síla
 
Verbální komunikace je nedílnou souástí ivota. Mluvíte a vyjadujete své pocity, myšlenky, emoce, abyste šíili své postoje, zkušenosti a názory. Jsem toho pesvdení, e mleti zlato, mluviti stíbro. Není teba se prezentovat ve spolenosti hloupými emi a tlacháním o niem. Vdy je na míst, se bavit o aktualitách a neutrálních tématech. Nikdy nenadhazovat témata, jako napíklad: náboenství, politiku a sexualitu. Etiketa má také svá pravidla jako je tomu u stolu.

Kultura projevu spoívá pedevším ve vdomostech osoby, která k vám hovoí. Je na první poslech jasné, kdo k vám mluví. Jestlie postavíte ped mikrofon dlníka, a te to nemyslím nijak špatn, bute si jistí, e to bude znít jinak, ne kdy k vám bude mluvit doktor, fyzik nebo matematik. Tito vysoce postavení lidé mají vánost ve spolenosti, tudí udávají smr a trend. Laka je nastavena velmi vysoko.

Etiketa mluveného projevu by mla být pedevším spisovná, emon a citov nezabarvená, vcná a pímá. Projev by ml být pouný, vzdlávací, nco vám sdlit, namotivovat, ukázat vám pohled, který nevidíte. Podívejte se do historie. Zmiuji dva pípady, které se vepsaly do djin historie. První, Adolf Hitler.

Jeho kultura ei je a umleckou tvorbou. Všimnte si jeho silného, pronikavého hlasu. Jeho e tla hrála obrovskou roli. To vše vnímáte jako rysy vdí osobnosti. Vybudoval si respekt, moc a sílu a to vše díky silnému projevu. Své enické projevy vdy plánoval a diskutoval slovo od slova se svými stoupenci, psychology, a proto jeho výstupy mly takovou niivou sílu.

Druhým pípadem je královská anglická rodina. Po staletí si drí vánost a úctu celého spojeného království. Je loajální vi svému lidu. Projev má na vysoké úrovni, pouívá vytíbenou gramatiku a decentní je i mávání z balkónu buckinghamského paláce. Rodina udává trend spolenosti. Dokonce se v Anglii tisknou noviny, které si te pouze inteligence. Lidé z niších tíd neporozumí obsahu a noviny si tato niší tída nekupuje.

Dobe je to vidt od generace ke generaci. Dnes nkteí mladí mluví tak neuváen a nkdy a ostudn. Velkou vinu dávám špatné spolenosti ve které se pohybují. Spolenost programuje vaši slovní zásobu, vaše povdomí. Pak záleí na tom, jak moc toho znáte a umíte. íká se, kolik se jazyk nauíte, tolikrát jste lovkem. V tom tkví moudrost.

Umní se vyjadovat správn a pesn je celoivotním dílem. Nikdy se nedá íct, e jste dosáhli maxima. Projev je jako alchymie, v ní nikdy není nic jasné. Technika a vývoj lidstva si vyaduje evoluci.

 
Franci Urban


Komente
Posledn koment: 26.05.2020  20:35
 Datum
Jmno
Tma
 26.05.  20:35 Vesuvjana dky
 26.05.  17:37 Franci Podkovn
 26.05.  15:39 Karla I.
 26.05.  11:52 Vclav Mm z tebe velkou radost!
 25.05.  19:59 Lenka
 25.05.  19:08 Von
 25.05.  08:55 zdenekJ