Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Pemysl,
ztra Aneta.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Hladoví ve tm a zim - brrr!

Noc a den. Teplo a zima. Hlad a sytost. Jak na nás tyto protiklady psobí? Co pi nich cítíme? Jak ovlivují naše vnímání? Zdá se zajímavé, e jejich psobením proíváme docela všední situace docela jinak.

Pro v noci a ve dne vnímáme jinak svj strach? Pro nám ve dne nedlá problém projít hlubokým lesem a v noci se bojíme vyjít jen na ulici? Je to tím, e v noci nám temnota pipadá tak hororov – jako by na nás psobily njaké tajemné síly, které ovlivují naše myšlení a strach. Meme si stokrát opakovat, e pítomnost tajemných sil není vdecky dokázána. U jenom kvli historkám o neobyejných bytostech jsme v noci více citliví na okolní dní. Situaci komplikuje, e po setmní vládne mnohem vtší klid a i sebemenší zvuky slyšíme prakticky bez problému. ím víc o zaslechnutých zvucích pemýšlíme, tím jako bychom je vnímali víc. Ve dne se naopak nad naprosto stejným zvukem nepozastavíme, pop. ho “hodíme za hlavu”.

A co rozdíly teplot? Myslíte si, e byste vdy rozpoznali urité teplotní rozhraní? Na jae i na podzim se teploty pohybují zhruba ve stejných rozmezích. Ale pitom nám na podzim 10 stup pipadá jako zima, kdeto na jae si pi 10 stupních pochvalujeme teplouko. Mimochodem, jak reagujeme naše nervová soustava na zmnu teploty, meme provést v domácím pokusu:
Do tech misek nalijeme rzn teplou vodu. Do první mísy horkou, do druhé vlanou a do tetí studenou. Nejdíve ponoíme levou ruku do mísy s horkou vodou a pravou ruku do studené vody - a necháme je ponoené zhruba ti minuty. Poté ob ruce najednou poloíme do prostedního kbelíku s vlanou vodou. Jeliko si za danou dobu naše ruce zvykly na rzné teploty, registrují rozdíl. Pro ruku z teplé vody bude pipadat vlaná voda celkem studená, ale pro ruku ze studené naopak. Pi zmnách teplot v roních obdobích nastává stejný dj. Má akorát dlouhodobý prbh.

I v jídle najdeme takové podobenství. Kdy jsme sytí, nemáme chu u na nic jiného. Kdybychom mli sníst suchý chléb, ošklíbali bychom se. Moná tak okoládku nebo jinou dobrtku. Kdy však vyhladovíme, krajíc by bohat stail. Jen abychom mli nco v aludku. Cokoliv!
Tohoto principu se mimochodem doporuuje vyuít u diet. Kdo hubne, ml by chodit do obchodu s potravinami najezený. lovku se nesbíhají sliny a nakoupí o to mén vcí. Kdy ale pjde hladový, má tisíc chutí a chce se naprásknout všelijakými jídly, take odchází s plným košíkem a hubenjší penenkou.

 
Adriana Šindeláová
***
Zdroj ilustrace http://vtm.e15.cz/aktuality/jaky-je-zivot-beze-strachu

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 04.01.2020  17:32
 Datum
Jmno
Tma
 04.01.  17:32 Von
 04.01.  11:41 Duan
 04.01.  05:27 Lenka