Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Oleg,
ztra Matou.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála koupelen
 
Slyšte – tedy spíše vizte – chválu od starého lovka, který vlastní rodinné výše uvedené hygienické zaízení prvn zakusil na vlastním tle a ve svých tinácti letech. Ale pojme se podívat na tuto jist velmi uitenou a zajímavou chválu pkn po poádku.

 
 
Historie koupelny jako velmi chvályhodného zvláštního místa ureného k oist sahá v rzných koutech svta i tisíce let zpátky. Nejstarší koupelnou pro lidi v pravku a ješt i poátkem starovku byly potoky, eky a rybníky. Teprve ímané si postavili ímské – jak jinak, e – lázn, v nich byl vlastn velký bazén a pak kamenné vany. Ve stedovku se pak šlechta spíše pudrovala a vonla, ne myla, a jinak se pouívaly na tlesnou oistu rzné devné kád, které se pro jistotu vykládaly prostradly.
 
Vany se dále vyvíjely a v malé zinkové sedací van se celá naše rodina v Jiín koupala nikoliv v koupeln, ale v kuchyni ješt nkolik let po druhé svtové válce! A to jsme bydleli ve slušném státním byt. Voda na kamnech se ohívala vtšinou jednou týdn a pokud mono kadý msíc jsme pak chodili do mstských lázní. Není se tedy co divit, e si moderní souasnou koupelnu nemohu vynachválit, i kdy ji v paneláku nemáme tak zaízenou, jako na dalším obrázku.
 

Moderní sprchové kouty samozejm nezavrhuji, zejména ty trochu prhledné, a moná i proto, e – „kdy se krásné dívky myjí, to se tko sprchy míjí!“ Pesto není nad poleeníko ve van v teplé vod. Naši vanu si velmi pochvalovaly naše teboské dv vnuky, kdy byly malé. Práv proto, e doma mly pouze sprchový kout, do vany se moc tšily a ta menší dokonce íkávala, e babika má v Praze v paneláku bazén! Ob v ní, anebo vlastn v nm, vydrely vait z pny nejmén pl hodiny.
 
Ale spjme k závru. Ani si moná dostaten neuvdomujeme, jaký význam mají koupelny pro naše zdraví a jak se zaslouily o prodluování lidského vku. Je také docela zajímavé, jak se tato velice chvályhodná zaízení pomalu ale jist asto dostávají do spolené místnosti s WC, co ovšem nemusí být kadému píjemné. Naštstí se to dá alespo nkde nkdy ešit bu dvma WC, nebo i dvma koupelnami. A kdyby jedna z nich byla pivní, vbec by to zdraví neškodilo!

 
 
Take – chvála a díky koupelnám a a jsme i díky nim co nejzdravjší! No – a píšt si vychválíme další zajímavé hygienické zaízení.

Foto:zdroj internet

 
Vladimír Vondráek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 23.05.2019  11:34
 Datum
Jmno
Tma
 23.05.  11:34 Jana Reichov
 22.05.  15:32 Bobo Re:Mara
 22.05.  15:01 Von
 22.05.  11:25 EvaP
 22.05.  10:03 Vesuvjana dky
 22.05.  09:29 ferbl
 22.05.  07:34 Karla I.
 22.05.  06:43 Mara
 22.05.  04:20 olga jankov