Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Andrea,
ztra Jon.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Jak chudák Janeek strávil trapnou chvilku pod stanem
 
Kdy lovk, zvlášt pak muskej, pijede poprvé do lázní po šedesátce, zdálo by se, e u má toho za sebou tolik, aby ho nic moc nepekvapilo. Je to ale úpln jinak. Na rozpisu procedur dostane pacient harmonogram poítaem rozplánovaný na minuty a bez jakékoliv pípravy vejde do první kabinky.
 
„Svléknte se donahata a zahalte se do prostradla,“ pravila s milým úsmvem sestika v bílém. „Já si pro vás za chvilku pijdu.“
 
Pevlékl jsem se za ímského senátora a docela dstojn vstoupil do okachlíkované kóje s obrovskou vanou.
 
„Prostradlo si odlote a ponote se!“ znl strohý píkaz.
 
Pro jsem si ho navlíkal? Inu, co naplat. V rouše Adamov šup do vany. Sestika uchopila hadici s tryskou a jala se mne od prst nohou a po krní páte podvodn (rozumj: pod vodou, nikoliv nepoctiv) masírovat. Píjemné! Po skonení mi podrela prostradlo a s úsmvem vyprovodila do kabinky.
 
Koupelí jsem ml ve svém rehabilitaním programu celou adu – bublinkovou, bylinnou, Oceán – ta byla hodn divoká, víivou...
 
Krom nich pišel na adu také slatinný zábal. Píprava stejná, jen místo vany lehátko pokryté erným horkým bahnem, do nho jsem si musel naznak lehnout. Mlasklo to, erná vazká hmota mne vcucla a vlezla i tam, kam nemla. Tady nastal trochu problém, nebo ernovlasá sestika byla mladá, a i kdy na sob mla navleenou hnusnou gumovou zástru, nad jejím laclem se dmulo a píliš zajímav tvarované a znan naplnné bílé triko. Kdy se nade mne nahnula, aby moje bezmocné tlíko zabalila do igelitové fólie a teplé deky, musel jsem okamit odvrátit pohled, nebo hrozil trapásek.
 
Pi dvacetiminutovém hovní v teplém bahýnku jsem kupodivu neusnul, a tak jsem se soustedil na ke mn doléhající hovor sestiek v pedsálí piléhajícího k mé kóji.
 
„Holky, já tam te mám chlapeka... mladej modrookej blonáek, ale takový náadíko, jaký on má... za tch ticet let jsem tady vidla u ledasco... i Jirku Krytináe... ale tohle!“ slyším hlas starší eny. „A co... je v pozoru?“ zaznl mladší zvdavý hlas. „Není, ale i tak...“ „Toho blonáka si píšt vezmeš ty, Moniko, bude legrace,“ ukonila diskusi její iniciátorka. 
Kdy mne pišla moje sestika vybalit, všiml jsem si na cedulce pipnuté tam, kde byla krom hlubokého pohledu erných oí nejzajímavjší, kestního jména Monika.
 
Osprchovala mne, vyzvala, abych si vymyl sám bahýnko v choulostivých partiích a podrela prostradlo. Pi odchodu z kabiny jsem se potkal s vysokým mladým mládencem vycházejícím z vedlejších dveí.
 
„To bude ten, na kterého poštvaly Moniku,“ odvozuji si.
 
Následující den jsme s blonákem usedli do ekárny ped slatinnými zábaly ve stejný okamik. Po chvilce se otevely dvee a sestika Monika, tentokrát v záste bez laclu, uvázané v pase, a v polorozhalené bílé blzce se svdn usmála.
 
„Pane Janeku, pojte za mnou!“ usmála se na blonáka. Periferním vidním jsem zaregistroval, e nasucho polkl.
 
 
 
Pro mne to mlo tu výhodu, e mne pišla do slatinného bahna poloit a jako uzenáe do igelitu zabalit majitelka onoho verejšího staršího hlasu, asi šedesátiletá dstojná šedovlasá dáma s pihou na brad. Byl jsem v klidu.
 
Z pedsálí se po chvíli ozval nkolikerý smích a Moniin zvonivý hlas: „Vy jste pitomý! Chudák kluk! Lezly jste tam na umendu jak kvony, rudej byl, vypadalo to, e ho klepne pepka. Ale pravdu Marcela mla. Vdy já ho ani nemohla zabalit. Bylo to, jako kdybych stavla stan! Co stan... cirkusový šapitó!“ 
 
Jan ehounek
* * *
Kolá Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 31.01.2019  17:53
 Datum
Jmno
Tma
 31.01.  17:53 Von
 31.01.  06:45 zdenekJ