Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vendula,
ztra Heman,Hermna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

idi, ten to se mnou tký má

Otvírám sáek s oíšky. idi automobilu drí ruku na klíích v zapalování. Šustní pytlíku mu zastavilo ruku tsn ped otoením. Všechno se v tu chvíli zastavilo. I šustní. Naše pohledy se stetly. Jeho tvá se zmnila v ítanku, kterou u znám slovo od slova. tu: Miluju svj vz. Nenechám mu ublíit. Nehodlám tu uklízet. Dnes ale pitvrdil: ,,Jestli to vysypeš, tak vystupuješ!" 

Tento idi je absolutní klias. Pokud se pasaéi vozu chovají jako chirurgové ped operací: Umýt ruce. Nieho se nedotýkat. Vstupujete do sterilního prostedí. 

Fakt se snaím, fakt! Ale kdy minule ty oíšky mi njak vyklouzly nebo co. Ty vteiny ped katastrofou byly pod kontrolou, fakt! Kdyby mi zapadl jeden, njak bych to zamaskovala. Ale teda oíškovou lavinu, která se prost musela sypat zrovna mezi sedadlo a adicí páku, maskovat nelze. Podle informace na obalu jsem poslala pod sedadlo spolujezdce 248 g. Situaci ve voze nepisplo bohuel ani to, e byly obalené v medu. idi mlel. e ale není slepý, jsem poznala podle toho, e ídil. S výrazem roztomilého štátka, co práv udlalo louiku, jsem chroupala poslední 2 gramy oíšk. Moná kdybych se nahlas nepolitovala: ,,No, a te mám prd!", by mu ani necukalo oboí. 

Proto ped kadou takovou operací cítím pirozen lehkou nervozitu. Od té oíškové katastrofy cítím, e jsem sledována. Snaím se proto nefláknout dvema. Šplhnout si ped vstupem do vozu oištním obuvi. Poloit nohy na pesn urené místo. Sledování probíhá i pi práci s nástrojem. Propiska je zde povolena od vku 18+, ale musí být pod kontrolou. Moje dti mají smlu. N je povolen zejm z toho dvodu, e koenou sedaku chráním ped pitvou vlastním tlem. 

Ale taková zdánliv nevinná indulona u se dostala na seznam zapovzených vcí. Za to si ale mohl sám, fakt.  Obdrela jsem povolení otevít skíku v aut a namazat si ruce. Obsah takové skíky ve voze mue se liší od obsahu skíky eny. Pojistky, šroubováky, árovky, manuály. No, prost samý kraviny. Dleité vci jako parfémy, asenky a krémíky tam z nepochopitelných dvod nenajdete. Ale on ml indulonu. Kdyby mi ale ekl, e s ní mae jen tsnní dveí! Mohla bych odhadnout, e se tu roztékala njaké to léto, aby v záptí zmrzla v zim. Byla bych opatrnjší, fakt! A netlaila tak urputn. Vzhledem k tomu, e vz stál, mohli jsme být s idiem oba v hlavní roli zpomaleného filmu. Plum! lutobílá hmota, co pamatovala ješt idiovo auto na provázku, opustila tubu. To plum aktivovalo idie k pozornosti. Myslím, e stihl nco íct, ale ve zpomaleném filmu jsou slova nesrozumitelná. V tomto pípad to bylo pro mne dobe. Naše vydšené oi doprovázely dráhu té hmoty, bhem ní probíhala modlitba, aby jejich cíl nebyl na textilu. Plesk! Dosedla na palubní desku. Uf! Pomalu jsem otoila hlavu k idii. Beze slov. Ne jsem ji rozmazala po palubní desce ve snaze ji setít. ,,Tak kdo mae, ten jede, vi?!" Nezdálo se, e by souhlasil. Další slova si nepamatuju. 

Peprava zavazadel a potravin má dnes ji pesn stanovená pravidla. Sklenice od kompotu musí být v tašce zticha. Láhve od piva tomuto naízení nepodléhají. Mohu vše pipravit a k zadnímu nárazníku, kde idi náklad kontroluje a s chirurgickou pesností umisuje do kufru vozu. Dnes u vím, jak musel fyzicky trpt, kdy jsem do kufru házela plody tátovy zahrady, jak je zem urodila. Mlel. Pár slov však vnoval mému majstrštyku. Kysanému zelíku. Domácímu. No, tak nebylo utaený víko, no. Stromeek do auta s takovou vní prost nekoupíš. Moná je to škoda v dnešním svt umlých vní.

Jak jsem byla také pouena, tento sterilní vz je kapacitn omezen. Kadý však vnímáme slovo kapacita jinak. Já vidím kapacitu po stechu. On potebuje mít volné zadní okénko. Já jsem typická krabikáka. On je konzervativní igeliák. Nebo je pi kadé takové dlouhé operaci prvoadé zdraví, hrabu se v igelitkách, pestoe to mému nervovému zdraví neprospívá. 

Poadí pasaér uruje idi. I jejich druh. Myš si prost v jeho voze zadek vozit nebude. Ani francouzská. idi identifikoval erného pasaéra podle rozkousaného polystyrenu cestovní lednice. Bohuel umístné v aut. Další stopy vedly k sýru, jeho smrad by mohl nahradit resuscitaci. Probhly výslechy svdk. Pestoe pítomnost myši ve voze nebylo moné prokázat, hrozilo, e ta mrcha tam je a bude se chtít zakousnout do nkterého z kabel. 
 

Zapoal hon na myš. Vrada byla jedním z nkolika ešení. Pastika a jed tak patily pár dní k základní výbav vozu. Otráven byl ale jen idi, protoe ta mrcha nemla v plánu chcípnout v aut. idi tak našel na internetu návod na vyplašení myši. Na tom poli v daleké Normandii, kde se konal první autokoncert pro myš, dlouho nic neporoste. Ale ta myš, jestli na tom koncert vbec byla, na to jist do dneška vzpomíná. ádné strkání ve front, V.I.P. místo na koeném sedadle v první ad. A ty výborné oíšky.

Tenhle idi je prost absolutní klias. Proto s ním jezdím u víc jak dvanáct let. No, moná te u si budu muset vystoupit. Jestli teda vbec budu smt nastoupit.

 
Terezie erbáková

* * *
Koláe: Marie Zieglerová


Komente
Posledn koment: 12.04.2018  12:10
 Datum
Jmno
Tma
 12.04.  12:10 Ludk
 11.04.  10:52 Terezie erbakov Renat
 11.04.  08:34 Renata . 11111
 09.04.  14:38 Mara
 09.04.  10:26 Terezie erbkov
 08.04.  14:41 ferbl
 08.04.  14:02 KarlaA
 08.04.  07:09 Mara
 07.04.  19:01 Jana Hozkov
 07.04.  18:57 Terezie erbkov
 07.04.  18:56 Von
 07.04.  17:17 Vclav
 07.04.  16:40 Josef ermk
 07.04.  16:10 Dana K. Prima potenko!
 07.04.  11:13 oga jankov
 07.04.  05:52 Ivan