Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jitka,
ztra Mikul.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Babibajky (37)

Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...

Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.

Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.

 
Mara
 
 
* * *

Ano, tak tohle je ta nejsprávnjší „lebeda“. Konen jsme se dokali prázdného bytu, dcka hulajdají nkde po lesích a loukách, kam jsme je, dbajíce o jejich zdravý vývin, vyslali na tábor, kolem nás je všude naklizeno, o co se v rámci dovolené postarala manelka, a my si tedy v klidu peteme noviny a budeme hodn dlouho nad peteným pemýšlet, k emu nám poslouí tentý tisk poloený opatrn pes obliej, to aby nás ani jeden slunení paprsek nerušil v meditaci. ena u je vycviená a chodí po špikách, nebo moje pemýšlení je velmi dleitá devíza pro rodinný klid. Te u jen aby zavonlo kafínko a pohoda je dokonalá.
Tak kde ksakru je?! Snad si taky nelehla?! No tak takhle si to tedy nepedstavuji, JÁ, MOJE VELIENSTVO!
 
* * *
 
Copak je to po ránu za kik na zahrad? Kdo to ruší sladký poklid rostlinstva? Co se to dje tak strašného, e nejmladší kopretina z trsu vedle branky úprkem bí cesta necesta a jeí jako hasiská siréna? Vbec se to k ní nehodí, vdy má blostné svatební šaty nevsty a pusinka pocukrovaná pylem jí zlat záí!
 
A v tom, jak meme vidt, to všechno vzí. Dychtivá velika s prázdnými košíky se doaduje toho zlatého pylu, je to její právo, její povinnost, jak to, e to kopretinka neví? 
Ale co vás nemá! Ví to velice dobe, jen si chce svoji krásu co nejdéle zachovat. Vdy vidí u svých sestiek, jak rychle uvadají, kdy se kamarádily s velkami. To ona nechce, velky se jí nelíbí, nepipadají jí estetické, jsou moc baculaté a mají nebezpené ihadlo! Jo, to kdyby piletl ten rozkošný otakárek, co se vera tepetal nad denivkami, to by byla jiná!                      
A víte co, zkrátíme to. Kopretinka dostala svého otakárka, ostatní se kamarádily s velkami. A te mete hádat, kdo uvadl bez dtí – semínek?
 
* * *
 
Krindapána lidi, pote honem, u jste to slyšeli?  Jedna paní povídala …. e ji schváln postíkal autobus, kdy stála na zastávce  u trafiky … e vidla, jak pes silnici bel pes a neml náhubek … e sousedovic  koka chodí chytat myši  na její zahradu … e ta nestyda odnaproti u má zase nový peliv, sukni a po kotníky a na ní rozparek skoro do pasu … e tamhleten kluk nosí epici pedkem dozadu  a urit se proto  špatn uí …e  ti mladí z tetího patra si  místo miminka zase poídili nové auto a kam na ty peníze chodí, to není jen tak … e ...blabalablabla…
 
A tak jim ujela i poslední tramvaj, vbec nepišli do práce a zmeškali, co se dalo. Zato si povdli tolik drb, e na bulváru vystáli pod sebou dlek a jestli je nerozehnala ta veerní bouka, stojí tam dodnes. Dobe jim tak!
 
* * *
 
Uprosted jednoho starého lesa obklopená vysokými smrky byla tajuplná paseka. Za msíního svitu na ní tanívaly lehkonohé víly a noní vánek jim k tomu hrál jemné šumivé melodie.
 
Za sluneného poledne vonla paseka zralými jahodami, na kterých si pochutnávali obyvatelé lesa, a v zelené tráv se ervenaly klobouky muchomrek.
 
Co na tom, e jsou jedovaté, nikdo rozumný si do nich pece nekousne! Ale jsou jemn sametové a krásn se na nich odpoívá.
 
Zvláš kdy je po ruce vodní dýmka a nikdo se vás neodváí vyrušit.
 
* * *
 
To byl jednou jeden Loron, co bydlel v krabice ze santalového deva a mkouého  sametu. Velice si na tom zakládal, a kdy ho as od asu jemná enská ruka vyndala, aby si ho vzala do divadla nebo na ples, rozzáila se mu sklíka jako svíky na vánoním stromeku. To si zase uije, to zase uvidí „vcí“!  Jestlipak paní radová bude zase mít ty staré šaty, co u dávno vyšly z módy? A bude mít slena Mici zase jiného kavalíra? A jestlipak tomu nafoukanému tenoru zase peskoí hlas, a se bude naparovat ped naondulovaným sopránem? A kdopak tentokrát té protivné paní vrchní poštmistrové pišlápne vleku? … Neuvidl nic. Jak se tak rozechvl oekáváním, vyklouzl z jemné ruky na tvrdou zem a bylo po koukání.
 
Marie Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 20.03.2017  10:14
 Datum
Jmno
Tma
 20.03.  10:14 ferbl
 20.03.  09:07 Von
 20.03.  05:23 Bobo :-)))