Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Karolna,
ztra Jindich.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

 

 
 

eny pes 50 ješt nikdy nevypadaly tak dobe a pstn, jako je tomu dnes.

 
 

Kosmetika

 
 

„Wellness“ má základ v anglickém slov well a oznauje nejnovjší trend z USA, jeho heslem je cítit se dobe, tšit se z tlesného a duševního zdraví, psot být fit. Tlesné energie se dosahuje vhodnou stravou, duševní pak novými terapiemi. Zvláštní význam zde má pée o tlo, protoe pokoka jakoto nejvtší ochranný orgán lovka hraje dleitou roli v imunitním systému a – samozejm – i ve vzhledu lovka. Prozradíme vám hlavní zásady, abyste i vy na otázku „jak se máte?“ mohli odpovdt „well“.

 
 

Výiva

 
 

Vápník  je stavebním kamenem vaší kostry a i ve zralém vku je velmi potebný pro zachování pevnosti kostí. Zaazujte proto asto do svého jídelníku mléko, sýry, jogurty a tvaroh. Vitamíny jsou podmínkou ivotních funkcí a proto je dleitý dostatek syrové rostlinné stravy, hlavn zeleniny. Voda zajišuje dobré provlhení pokoky. Bylinkové aje a minerální voda navíc zbavují tlo odpadních látek.

 
 

Pohyb

A u jezdíte na kole, pstujete pší turistiku, hrajete tenis, jezdíte na koni nebo plavete – vaše tlo se vám za to odvdí vitalitou. Kdo nerad sportuje, a nechá auto v garái, nepouívá výtah ani pohyblivé schodišt a dlouho nevysedává. Pohybem se ple prokrvuje a je rovjší. 

Uvolnní

Kdo se nauí brát ivot tak, jak jde, a pekonávat problémy ivota s lehkostí, našel recept na stálou krásu. Dnes se aplikují nové metody na tlesnou a dušení rovnováhu: aromaterapie (uvolnní píjemnou vní), akupresura (jemné bodové masáe z íny), ayurveda (indická léebná metoda), shiatsu (japonská prstová masá), meditace a jóga. Ovšem tím nejjednodušším, stoprocentn spolehlivým a snadno dosaitelným prostedkem je klidný dostatený spánek.

 
   
   
   
 

Správná pée

 
 

Bhem stárnutí samozejm stárnou také buky v pokoce. Kolagenová vlákna ztrácejí svoji schopnost vázat vlhkost, pruná vlákna se ztlušují a degenerují, podkoní tuk mizí a svoji funkci Výrobky s liposomyztrácejí i koní póry. Není tedy divu, e pokoka vysychá a vznikají na ní vrásky. Ale jak je dobré, e existuje vyvinutá kosmetika, která do tchto proces zasahuje a pokoku restauruje a podle moností ji vrací potebné funkce. Vývojem tlu vlastních substancí se pokoušejí biochemikové, výzkumníci v oblasti bunk a enzymologové pírodu svým zpsobem pelstít. V poslední dob se velmi asto hovoí o liposomech. Liposomy jsou takzvané dopravní prostedky v tle, které transportují úinné látky tam, kde jich je zapotebí. Prostory mezi bukami se tak vyplují a tak se vypluje a „omlazuje“ i suchá pokoka. Krémy obsahující tyto úinné látky jsou na trhu pod nejrznjšími znakami. Nov pouívané omlazující prostedky v kosmetice jsou vitamíny. Nejdleitjší mezi vitamíny jsou A, B a C. Nov kosmetika objevila také vitamín E, který váe tolik potebnou vlhkost v pokoce a chrání jí ped nadmrným ultrafialovým záením, které pokoce neprospívá.

 
 

Karla Adamcová