Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kristin,
ztra Oldika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ani kousek cti v tle
 
Ped soudem stanul jistý Gejza. Ml na krku znásilnní a bylo jasné, e nejmén pt let basy ho nemine. O jeho vin nebyly naprosto ádné pochybnosti, a kdy byly provedeny veškeré dkazy, vyzval soudce strany, aby pednesly závrené ei. Nutno poznamenat, e po celou dobu byla pítomna v soudní síni také ona znásilnná dívka, která byla ponkud mentáln zaostalá a ješt k tomu hluchonmá. Jako první vdy mluví zástupce obaloby, pak obhájce a obalovaný má právo posledního slova. Nejinak tomu bylo i v tomto pípad a slova se ujal pítomný prokurátor (v nedávné dob byli prokurátoi pejmenováni na státní zástupce, ale tenkrát to byl ješt prokurátor). Byl to lovk s bohatou rétorikou, kterou vdy ješt doprovázel mimikou a zejména rznými gesty, take bylo zajímavé ho nejenom poslouchat, ale i sledovat, co rozhodn nebývá u soudu pravidlem. Nejprve poukázal na dkazy, které dle jeho názoru obalovaného usvdovaly, a navrhnul, aby byl uznán vinným dle obaloby. Poté pistoupil k úvahám o trestu, který by ml být uloen, piem se soustedil na zavreníhodný zpsob spáchání inu, a neopomenul ani hodnocení osoby pachatele.

„Váený soude,“ pravil zvýšeným hlasem, „zde obalovaný“ – namíil písn ukazováek na Gejzu, „je skuten osobou, která se nezastaví prakticky ped niím a k uspokojení svých nízkých pud se nerozpakuje zneuít dokonce i simplexní a zdravotn postienou dívku. Tento lovk, dle mého názoru, nemá ani takovýto kousek cti v tle“ – nae tuto úvahu zárove doprovodil gestem, které mlo demonstrovat „onen kousek cti“. V jeho teatrálním podání to byla vzdálenost asi 3 cm mezi palcem a ukazovákem zdviené pravé ruky. U nikoho z nás pítomných v soudní síni toto gesto nevzbudilo ádnou vtší pozornost, protoe jsme prost slyšeli souvislosti. Jedinou výjimkou byla ona nešastná dívka. Jakmile uvidla prokurátora, který obrazn pedvádl velikost chybjícího kousku cti, pocítila potebu uvést vci na pravou míru dle vlastních poznatk. Vyskoila ze svého místa, postavila se ped nho a na znamení nesouhlasu zaala šermovat rukama. Poté napodobila výše popsané gesto a nkolikrát zakroutila hlavou, aby vzáptí obma rukama pedvedla skutenou velikost. V jejím podání ten „kousek cti“ ml délku nejmén 20 cm…

Vru, tké bylo v onu chvíli zachovat váné tváe. Na druhou stranu – tch oekávaných pt let bylo alespo o nco veselejších. 
 
Text: Ivo Jahelka
Ilustrace:
František FrK Kratochvíl
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 24.09.2019  09:02
 Datum
Jmno
Tma
 24.09.  09:02 Von
 24.09.  07:26 Karla I.
 24.09.  06:45 miluna
 24.09.  06:36 Bobo :-)))