Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Erika,
ztra Richard.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Obdivuhodný ptaí svt
 
Víte, jak jsou ptáci inteligentní? e mají sociální vazby, pouívají jednoduché nástroje, dokáou vyešit hlavolam i hrát pexeso? Víte, e mnoho druh pták v posledních letech vymírá?

Je nejvyšší as se to dozvdt. Protoe ptáci skuten jsou inteligentní a aktuáln opravdu potebují celoron pikrmovat, aby jich neubývalo. O tom jasn hovoí hned dv publikace nakladatelství Kazda, které vyšly v loském roce.

V první z nich, knize GENIALITA PTÁK, nám autorka knihy Jennifer Ackerman sympatickou vyprávcí formou pedstavuje mnoho výzkum a studií pták a jejich chování v pirozeném prostedí i v zajetí. Z výsledk mnoha a mnoha pozorování je zejmé, e mnozí ptáci skuten jsou velmi chytí. Dokáí pouívat jednoduché nástroje, ešit jednoduché úlohy. Jsou velice dmyslní pi hledání a získávání potravy. Skoápku rozbijí tak, e ji hodí z výšky na zem. Pisunou si potravu klacíkem. Vzájemn se informují o potrav i vetelcích. A autorka knihy nám všechny ty ptaí píbhy líí logicky uspoádané podle druh popisovaného chování a pikládá k tomu odborný výklad. Poznáváme, e samotná velikost mozku není pro vznik inteligence tak dleitá jako pomr velikosti mozku vi tlu (podobn jako kráva není inteligentnjší ne myš, není ani pštros inteligentnjší ne sýkorka). Dozvídáme se podrobnosti o ptaím tle a jeho uspoádání. Jeden úasný detail stídá druhý, take tená opravdu v podstat na kadé stran objeví njakou zajímavost. Vím, e kdo si knihu pe te, nebude u nikdy vidt ptáky jako dív.

V druhé publikaci KRMÍME PTÁKY - ALE SPRÁVN se její autoi, ornitologové Peter Berthold a Gabriele Mohrová, pokusili shrnout aktuální zoufalou situaci dnešních pták.

 

Lidská innost, a to pedevším moderní zemdlství plné pesticid a herbicid, zakládající si v jednostranném pstování jen nkolika vybraných druh (obiloviny, mák, epka olejka, brambory) a pravideln kosící louky, toti zapíinilo jak úbytek hmyzu, tak úbytek semen. 

Ptáci nemají co jíst. Pitom teba takový vrabec vydrí bez potravy pouhých 32 hodin (co je v zim naprosto jednoznan velký problém). Autoi publikace proto nabádají nejen ochránce pírody, ale kadého z nás, abychom opeencm celoron pomáhali pikrmováním (ale teba i zajištním bezpených míst ke hnízdní). Krom sypání slunenicových semínek a zavšování lojových koulí je nanejvýš vhodné zizování tzv. ivých zahrad, kde nebudeme pstovat jen anglický trávník, ale necháme vyrst i byliny, které ptáky i hmyz iví. Kniha je plná píklad a návod, co a jak meme dlat, ale také se meme o ptácích nco nového dozvdt. (Nap. jak je moné, e jim v mrazu neumrznou nohy, nebo jaký mráz jsou schopni peít.)

Krásnou odmnou nám je u pi samotném tení spousta nádhern barevných obrázk, které jsou vlastn ale jen malou zálohou na pozorování skutených návštvník našich budoucích krmítek.

Ob publikace jsou perfektn zpracované a velmi inspirativní. Rozhodn udluji pt hvzdiek!
 
Renata Šindelová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 11.05.2019  08:06
 Datum
Jmno
Tma
 11.05.  08:06 Von