Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbynk,
ztra Adolf.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mecenáši vymeli, sponzoi se promnili

Kdy jsem ped nkolika lety vydával svou první knihu pohádek, naivn jsem se domníval, e nebude tké sehnat dva i ti sponzory, kteí svou pomocí pispjí k tomu, aby se kniha dostala ke tenái za rozumnou cenu. Záhy jsem ale zjistil, e pokud nejsem hokejista, dlouhonohá bruneta odhodlaná rozepnout peplnnou blzku ped objektivy fotoaparát, bulvárními asopisy na bujarých veírcích vypstovaná celebrita nebo politik s plnými ústy vást, nedostanu od nikoho ani floka.
 
Kam se podli velkorysí lidé typu staroímského diplomata Gaia Cilnia Maecenata, který nezištn podporoval druinu básník, neb je povaoval za pýchu národa, a podle jeho jména vzniklo ono slovo mecenáš, císae Rudolfa II., jen si pstoval umlce, vynálezce, ale i šarlatány a podvodníky, i architekta Josefa Hlávky, díky nmu vznikla eskoslovenská akademie vd a umní, Hlávkova kolej poskytující ubytování chudým studentm i peklady Shakespearova día. Dnes u mecenáši neexistují, zbyla po nich snad jen staromstská restaurace U Mecenáše, kde ale ceny opravdu mecenášské nejsou.
 
Zstali sponzoi. Aby však njaký sponzor podpoil jakýkoliv kulturn-spoleenský projekt, oekává za to protislubu. Pokud mono s vtším finanním profitem, ne byla vloená ástka. Poskytne tedy rád desetimilionové ástky na volební kampan, vdy poslanci mu vdnost vyjádí pi „porcování medvda“ z ásti státního rozpotu, ministi dohodí lukrativní zakázky, politické strany budou potebovat reklamní kampan, z nich nco „kápne“... Miliony vloené do hokejového klubu se vrátí, nebo reklama firmy na mantinelu se v prbhu penosu utkání stokrát objeví na televizní obrazovce. No a se „slávou“ hvzdiek na barevných obálkách asopis i v bulvárních televizních poadech uvádných dalšími umle vyprodukovanými a na plastické chirurgii vylepšenými celebritami se sveze i jejich sponzor.
 
Na a co v tomto srovnání znamená njaká kníeka pohádek s obrázky pro dti, které se teprve uí íst? Stailo by na ni sice pár tisícovek, ale co z toho?
 
Onehdy jsem se díval na televizi a konen mi to došlo. Oslovuji-li s prosbou o sponzorství lidi, jsem úpln vedle. Jene kdy já jsem chodil do školy, uili jsme se pouze ruštinu. Anglitina pišla dlouho po nás, jazyky spotebního zboí a kdo ví kdy. Ano, jazyky spotebního zboí. Ty bych poteboval umt, abych se dohovoil s pípadnými sponzory.
 
Vdy v souasné dob u neexistují mecenáši, ale ani sponzoi z masa a kostí. Dnes a denn slyšíme z reklam: Sponzorem poadu je... chytrá ehlika...  tento poad vám pináší napínavá rodinná hra Ubongo... sponzor tohoto poadu se skládá z tvarohu, smetany a vaší fantazie.

To u mi moje fantazie nebere. Ješt bych asi rozdýchal, kdy poad sponzoruje becherovka, ale aby byla sponzorem optimální pjka od Komerní banky, to u mohu na financování svých pohádek úpln zapomenout. A kdy slyším: tento program vám pináší Stopex, lék na suchý kašel, jsem rozhodnut se na adonní o sponzoring vykašlat. Suše.

 
Jan ehounek
* * *
Ilustrace © Eva Rydrychová

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 16.08.2018  07:59
 Datum
Jmno
Tma
 16.08.  07:59 Richard. Smuten
 08.08.  08:18 Ivan
 08.08.  05:12 Vclav