Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kazimr,
ztra Miroslav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vidt Neapol...
 
Vidt Neapol a zemít je rení, které si dnes kadý me vyloit po svém. Vypravíš se do Neapole a riskuješ ohroení mafiány, v poslední dob dokonce, e tam lovk utone nikoli v moi, ale v nahromadných a neodváených odpadcích. Také Josef Hlinomaz zail svou Neapol, kdy ho tam zcela nekesansky okradli. Nejen o peníze, ale i o všechny doklady. Od té chvíle bylo staré rení o kráse a nezbytnosti navštívit a vidt Neapol, Hlinomazem ponkud pozmnno.Ne nám o tom poví on sám, poslechnte si, jak se po ase lidu italskému pomstil. 

Jednoho dne jsem navštívil milého Josefa, který si se zlomyslnou radostí mnul ruce. I vyprávl mn, jak si kterýsi Ital vybral jedno z Mistrových dl. Dohodli si schzku, ale protoe se Hlinomaz vzdával svých obraz nanejvýš nerad, poídil rovnou dv kopie. Originál sal ze zdi, uloil kamsi na skí, a na stnu povsil kopii. Co našinec pochopí. Do skín pak uloil druhou kopii. Cizinec, milovník umní, zazvonil vas. Pepík pravil, e má na stn pvodní malbu, ale e si poídil i jednu další variaci, aby si zákazník mohl vybrat. Samosebou znalec sáhl po „originálu“, zaplatil, a pln štstí z dobrého kupu odcházel. Nu a šastný Josef Hlinomaz bleskov povsil na stnu pvodní dílo. 

Josef Hlinomaz vypráví tedy o Neapoli takto:

Jak vzpomínám na Neapol? Jsem trochu v rozpacích - uvidíte hned pro. Jezdil jsem ped asem po Itálii sem a tam, naprosto bez zábran. Mli jsme na celý msíc permanentky na všechny italské eleznice, a tak jsme se pes den koupali a v noci se pepravovali. V ím jsme snad byli tyikrát, v Benátkách ptkrát. Potloukali jsme se v sestav: já, dívka a dva pátelé, ili ti ddci a jedna dívka m velice naklonná, s ní jsme si ješt furt sympatický. Tedy ve tyech jsme navštívili i Neapol - a nejednou. Kdy jsme tam pijeli poprvé, byl Vesuv v mlze, nevidli jsme ho. A tak jsme se courali a courali, a jsme šli kolem moe a našli místo na koupání. Koupaly se tam jenom dtiky, dítka ve vku od pti do patnácti let, ekl bych. A kupodivu samí kluci, nkolik tisíc kluk, moná milion. Co se dá dlat, je horko, vedro a moe je veliký. 

A tak jsme šli mezi n. Ale copak copak je to, vrhají se na dívku jako kobylky, sahají na ni ruikama nikterak dtskýma, chtjí jí pomoci pi pevlékání, smjí se, chechtají, a hulákají, cizinka necizinka, to tu ješt nebylo. Domorodka by si mezi ty dtiky netroufla, to je jasný. Taktak jsme utekli, pronásledovali nás jako vosy, ernovlasí pacholíci jiního typu od deseti do patnácti, a ti mladší k tomu dsn vali a všichni se smáli, div se neusmáli, jak staten jsme ochraovali, ti gentlemani, dívku vlastními tly, celí spocený. 

A pece jsme se vykoupali o dva kilometry dál. Ujal se nás obr, Ital zápasnického vzezení. Odpohlavkoval od nás další kopy nedosplých erotoman a ješt nám hlídal šatstvo, zatímco jsme si medili v peprzrané, sluncem prosvícené vod. A poznali jsme, e kdy se ena v Neapoli koupá mimo - pro nás neúmrn drahou - plovárnu, je to senzace, která rozbouí pobeí natolik, e z mládee stávají se raloci. 

Kdy jsme pijeli do Neapole podruhé, byl Vesuv zase v mlze. Mli jsme zaplacenou lo na Capri. Ej, jak se nevyplácí v cizin lakomství. Pro jen jsme nejeli taxíkem? To my ne, u jsme v tramvaji a kam se praské tramvaje na neapolské hrabou co se týe nabitosti, kdy je špikový provoz. Pracn vylézáme v pístavu. Jdu pes koleje, sahám na zadní kapsu - a portmonka pry, šedesát tisíc lir pry, ptset jinejch penz pry, dv permanentky na eleznice pry, Capri pry. Sicilie a Sardinie taky pry, Italie pry a na policii nám s nevšední ochotou dávají potvrzení, e všechno je pry. 


A policista jde s námi ochotn na nádraí a tam nám ochotn vydávají zavazadla bez zaplacení poplatku, protoe poplatek je taky pry. Jedeme do íma, ukazujeme potvrzení a prvodí velice zdvoile sepisuje s námi protokol a pedává nás nádraní policii. Hledáme vyslanectví a kdy ho najdeme, zvoníme tak dlouho, a se v jednom z poschodí oteve okno. Slyšíme esky: "Tady nikdo není, pijte zítra!" 

Spíme tedy na nádraí a dívka praví: "Pojedeme stopem, cestu z Jugoslavie dom máme u naštstí zaplacenou z Prahy. Bereme zavazadla a jdeme. S kuframa po ím se nechodí dobe. A tak si myjeme nohy v tý fontán, co ji známe ze Sladkýho ivota. Ti hodiny a déle hledáme výpadní silnici na Terst. 
Poznáváme ím z té jiné stránky. Je velikánský a celkem bez památek. Ulice, ulice, jedna jako druhá, ptáme se a vyptáváme, marn, do Terstu netrefíme. Jsme vyízeni a tu zastaví auto a íman se o nás zajímá. Odváí nás na výpadní silnici smr Triest. 

Neapol je ovšem nádherná. Ale pro umít? Jenom vás tu okradou, vaše vina. V Neapoli musí se dávat pozor, to by mlo být naízeno a zpovinnno. A místo "uvidt Neapol a umít" by se mlo íkat "Neapol vidt a honem pry". Jinak vám v Neapoli nikdo neublíí. A e v Neapoli je Vesuv poád v mlze - jó to u jsem íkal.
 
Slavomír Pejoch-Ravik
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 15.11.2017  08:37
 Datum
Jmno
Tma
 15.11.  08:37 ferbl