Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vendula,
ztra Heman,Hermna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pelez, pesko, ale nepodlez

Nejkrásnjší pohled na svt je ze sedla kon. Jene to jste asi nevyzkoušeli zebru. To je teprve jízda! Jsem u v tom tak daleko, e poádám vlastní závody. Taková kombinace parkouru stíknutá Monty Pythony. No, vlastn s parkourem má spoleného jen toho lichokopytníka. Pruhovaného. Lín leícího na vozovce. Nedá se osedlat ani zkrotit. Pravidla íkají: zebru je teba pejít stylem nevídaným, je hodnotí porota za volantem. asomíru uruje zelené a ervené svtlo nebo trplivost poroty. Úastnit se mohou smíšené vkové kategorie, skupiny i jednotlivci. Zvláštní body udluje porota za originální dres. A do reportérského kesla je ji vtsnán zadek naší milé Hanky Zvdavé. Tak Hanko, poj na to!

,,A u tu máme prvního závodníka. Ale to není dobrý zaátek! Tento závodník zebru obyejn pechází bez špetky fantazie. Váení pátelé, tak toto nebude porota hodnotit vysokými známkami. Zejm špatný oddíl. Ale moná. Ne, ani se neohlédl. Bohuel.

A ji se nám na startu pipravuje druhý závodník, tentokrát ena. Vchází lehce na zebru a v plce zebry se zastavuje. Šátrá ve své kabelce a s ledovým klidem pikládá mobil k uchu. Druhou ruku má stále ponoenou do kabelky. Tušíme milence na uchu. Kašle na ervenou. Ta se tam prost zapomnla. Ale pozor, vytahuje ruku z kabelky, vypadává ji njaký pedmt, pro nho se shýbá a váení pátelé, minisukn odhaluje nájezd do tunelu s krajkovou oponou! Porota to klasifikuje jako ovlivování. Publikum však píská a domáhá se opakování.

Zatím tu máme druhého netrplivého závodníka. Ji na startu pešlapuje s nohama zkíenýma. Ano, tento styl Poúránek vídáme na závodech asto. Zelená se rozsvcí a on pebíhá zebru rychlostí blesku. Výborn, váení pátelé, tak to budou krásné body. Ješt ho sledujeme do cíle, zda to ubrzdí u prvního stromu. Ano! Váení pátelé, je vyprázdnn a blahem záí.

A na startu se nám práv rozcviuje ena v elegantním dresu. Porota se obává o její zdraví, nohy má postavené na nem, co pipomíná chdy. Porota dostává zprávu, e jde o obuv. Zdraví a dkuje porot do plky zebry. Pechází zebru jako na módní pehlídce, bky se jí rytmicky houpou. Porota uznale pokyvuje.

Ale co to, co to? Váení pátelé, máme tu obávaný styl Kamikadze. Závodník se prodírá skupinou na startu, pestoe svítí ervená. Jeden závodník je sraen a vlee za bícím po zebe pálí nepublikovatelná slova do chvíle, ne ho spolkne tramvaj. Ne, ne, takhle ne, váení pátelé, porota ho musí diskvalifikovat.

 

Ale to ji sledujeme dalšího závodníka.  Zebra se nyní prohýbá pod tlem prošpikovaným kovem rzných tvar. Na tle si nese galerii výtvarného umní a mstskou knihovnu scvrklou do úderných hesel. Porota má otevená ústa, naklání hlavu ve smru textu na jeho ki. Zde bude hodnocení vysoké. Pichází do cíle, zebra u chce úlevn zaehtat, ale vstíc té Galerii vychází drobná postava s bílou holí. Ale pozor, ze zatáky vysteluje vz! Tká chze Galerie se rázem mní ve skok leoparda. apne toho pidivíka a vrací ho do bezpeí cíle, kam poadatelé zejm zapomnli umístit mlaskající svtla. Muík stojí, kam ho Galerie postavila. Kdyby mohl, zírá. Nco se stalo. Šel, pak vítr kolem uší a zase stojí. Letecký den? Galerie odchází chladn bez vysvtlení. Bohuel ji svítí ervená, tady body nebudou. Ale váení pátelé, práv jsme byli svdky fair play.

A máme tu páreek. Porota si není jista, zda vbec vdí, e jsou na závodech, ale originální styl jim upít neme. Po kontaktu se zebrou on nevyndal jazyk z její hlavy.
A pozor, pozor, toto není závodník, po zebe se koulí mí. Ale ano, ji za ním vybíhá chlapec a doutává miudu do cíle.
Nyní si porota dává šlofíka, nebo na startu je pipraven známý závodník Franta Nerozhodný. Ano, ne, na zebru, na chodník, vyber si konen! Nuda. Porota chrní. Ze spánku ji však probírá rána do kapoty: Co umíš, more, du. Ano, i naši zahraniní pátelé se úastní. Tito vdy skupinov s pti dtmi, z nich šestileté cumlá dudlík.

Ale toto je krásné! Labutí jezero, ano, tak to budou krásné známky. Otoka. No ne!
A tohle se nepovedlo, ale, ale. Styl Matka musí být dobe natrénován, tady me zradit náklon terénu. Závodnice vchází na zebru s pti taškami a díttem v ruce. Taška se protrhává a závodnice neví, zda chytat kutálející se kedlubnu nebo své dít. Tady budou body za snahu.
A nyní je na ad zvláštní disciplína, kdy je zebra postíkána ledem a snhem. Udret se na ní a obzvláš na jejích bílých pruzích bývá vtšinou na medaili. Zde je astou inspiraci Monty python a jejich Ministerstvo prdlé chze.


A je to tu. Dvoumetrová postava práv rekognoskuje terén jednou nohou na zebe a druhou na startu. Porota nechápe, z jakého dvodu pouil apí chzi, pi jeho výšce to není bezpené.  Závodníkovi to dochází ve chvíli, kdy se zdraví ve vzduchu se svýma nohama. Krásné nky, ou! Zavírám oi, nechci být  svdkem...a zem se zachvje. A to je zklamání. Nosítka!
Na startu je závodník se stylem Slušáka. Po tom, co stanul na zebe, istí si peliv obuv od snhu jako doma na rohoce, a a pak velmi, ale velmi pomalu pechází. Porota si zapisuje do poznámek: styl Buzerující manelka.

Závod uzavírá poslední úastník. V jeho oích je itelná nejistota. Podepnul a s kadým krokem lehce roznouje, aby se pokusil na ledové ploše o stabilitu. Interesantní pipodlaný styl! Jak ho jen nazvat kulantn. Ano, Bláto na hišti, to je trefné, váení pátelé. 

Porota se poradí a vítzem se stává... Ale co to? Cíl zeje prázdnotou. Na vyhlášení vítz nikdo neeká.  Závodníky ji dávno pohltilo msto a vlastní ivoty. Bude ješt teba zapracovat na prestii závodu. Nevadí, necháme to koovi. Pardón, zebe. Louíme se tedy mottem závodu: Není dleité zvítzit, ale zúastnit se stylem. A trochou toho srdíka. ivot máme jen jeden. Tak a je v cíli na co koukat!

Ze své zpravodajské sesle pro rádio Sepoperu vás zdraví vaše Hanka Zvdavá."
​ 
Tereza erbáková
* * *
Koláe Marie Zieglerová

Zobrazit všechny lánky autorky
 
 

Komente
Posledn koment: 12.06.2017  16:39
 Datum
Jmno
Tma
 12.06.  16:39 Terezie
 12.06.  14:01 Ludk
 12.06.  07:53 Vclav Oprava
 12.06.  06:00 Bobo :-)))
 11.06.  21:36 Evussa To jsem se pohihala cestou na non.
 11.06.  11:13 Jarmila