Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Milena,
ztra Milo.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

BABIBAJKY

Seniorský vk dostihl i mne a vnoval mi AS – as na odpoinek po hektickém pracovním období, as na vnouata, na relaxaci nad záhony v zahrad, na knihy bhem let kupované a odkládané bez tení na dobu, a na n zbude as...
Dal mi také monost seznámit se s „plechovou bedýnkou“ plnou ip a drátk, tím zázrakem dvacátého století. Zaátky s ní mi ulehil dárek – CD s nkolika tisíci klipart. Pi jejich prohlíení se mi zaaly vybavovat rzné záitky z proitých let, které jsem se snaila v nkolika vtách zachytit. To, co jsem bhem let zkušeností nasbírala, dostalo formu krátkého vyprávní, nkde skoro pohádky, povzdechnutí, píslibu. A protoe stojí na samé hranici reality a bajky a protoe jejich autorkou je babika, dostaly název BABIBAJKY.


Ne kadá se povedla, písní kritici najdou mnohé nedostatky, škarohlídi je zavrhnou zcela, ale pesto doufám, e se najde i dost tená, kteí se zasmjí, souhlasn pokývají hlavou a leckterá bajka v nich vyvolá jejich vlastní vzpomínku, nebo je vlastní fantazií povede dál v nartnutém dji. Peji všem dobrou náladu.


Mara


BABIBAJKY
* (9) *


Byli jednou jedni šneci a bydleli pkn pohromad ve spodním rohu zahrady pod velikým listem lopuchu, kde bylo píjemné zelené šero a vlhko. Všichni mli pkné kulaté ulity, jak se na poádné šneky sluší a patí, a kdy se venku nco šustlo, mli velice napilno se honem honem do nich schovat. Jednou se k nim pišoural na návštvu vzdálený píbuzný zpod druhého listu, který rostl docela na kraji lopuchového hájeku. Všichni šneci z nho mli oi na šopkách a nestaili se divit.


Aby taky ne, vdy jeho domeek byl nco nevídaného! Hranatý a s okýnky a na steše dokonce komín! A kdes ho vzal a kdo ti ho postavil a jak se ti v nm bydlí? Otázky se jen sypaly a nikdo si nevšiml, e se blíí nebezpeí. Kdy je zahradník sbíral do pytlíku, aby si na nich v blízké restauraci pochutnali, vyhodil tu raritu mezi šneky za plot, aby mu nekazil chov. Jestli milého novátora nesezobl njaký pták nebo ho nerozšlápl sousedv beran, urit u má plno dtí s hranatými domeky na zádech.
Jestlipak se do nich stihnou schovat taky tak rychle jako do kulaté ulity?!


* * *


Jednou na jedné zahrad stál starý strom. Hodn toho pamatoval, vdy co to jen bylo let, kdy ho tady zasadili jako tenouký proutek. Dobe se o nj starali, zalévali, hnojili a proezávali, a vyrostl a za péi se svým opatrovníkm kadý rok odvdil voavými plody.


Ubíhala léta, na tráv pod stromem v lét skotaily dti, šplhaly po silných vtvích do koruny a jásaly nad svojí odvahou. Ani netušily, e strom je peliv sleduje a nastavuje vtve tam, kde malé noky hledají oporu.


Dti odrostly, strom zestárl, vtve usychaly… tušil, e jeho as se naplnil, nechtl však odejít smutn. Kdy u bylo cítit ve vzduchu jaro, sebral strom všechny svoje síly, pod popraskanou krou rozproudil mízu do kadé vtviky a probudil všechny spící pupeny.
Boe, to byla ale krása!


* * *


To vám byl jednou jeden pošák, který den co den roznášel poštu pkn dm od domu. Všechna psaní a telegramy nosil ve veliké kabele pes rameno a vesele si pískal do kroku. Nkde zazvonil u branky, jinde zaklepal na dvee a nezlobil se, e na nho všichni psi štkají, vdy je to zase jejich práce, tak jaképak rozilování! Ml rád tu svoji a také lidi, kterým poštu nosil. S kadým si rád popovídal, slovem pohladil a všichni ho mli rádi.


Jednou nesl telegram do vysokého paneláku a jako na potvoru byl porouchaný výtah.Takové jedenácté patro s tkou kabelou není ádná legrace, take se není co divit, e se spletl a hezké Vendulce pišel k autobusu naproti místo strýka Karla sousedovic Venca. Ta se ale divila, jene ješt víc se divil náš pošák, kdy ho za njaký ten týden pozvali na svatbu a za njaký ten msíc na ktiny malého Venouška.


Myslím, e nikoho ani nepekvapí, e za njaký ten rok se z malého Venouška stal pošák, který si vesele pískal do kroku, jak tak chodil dm od domu…

 

 

* * *


Kdysi dávno v jednom stedovkém mst stál ve veliké zahrad tajuplný dm s vysokou ví a v ní se kadý veer otevíralo jediné okénko. V malé komrce tam u stolu plného zaprášených knih a všelijakých pístroj sedával za svým dalekohledem starý mu a velice pozorn sledoval, co se dje na obloze.

Malé neposedné hvzdiky se neustále tepetaly a schovávaly za mráky, klouzaly se po mléné dráze, jen aby ho pozlobily… a te si nás spoítej!… Msíek z nich u byl rozmrzelý… holky jedny hloupé, copak ony vdí o seriózním výzkumu vesmíru, to je samé hihihi a hahaha, ale aby v klidu postály ve svém souhvzdí, to ne!… tak u dejte pokoj, nevidíte, e pan Koperník pracuje?!


* * *

Byly jednou jedny boty, uchozené, rozšmajdané, s potrhanými tkanikami a leely celé zaprášené v koutku za bednou. V jedné z nich si udlaly myši pelíšek a v té druhé zásobárnu, na horší asy si sem nanosily oíšky, pár kaštan, jedno scvrklé jablíko a z Cedrikovy a Lordovy misky tolik granulek, kolik se jim jich podailo ukrást obma pejsm pod nosem.


Nedá se íct, e by se to botám líbilo, bývaly zvyklé na lepší zacházení a taky prochodily kus svta, ó ty by mohly vykládat! Jak se šplhaly do strání nad ekou, jak chodily po horách a pod jejich podrákami se drolilo kamení do hlubin strí, jak tichounce našlapovaly na jehlií v hlubokém lese, brodily se divokými bystinami a klouzaly na vlhkém mechu… Povzdechly si tak zhluboka, e vylekaly matku pavouici, která si práv mezi jejich tkanikami soukala novou sí, ale hned se polekaly taky ony samy. Klukovská ruka se objevila ve škvíe za bednou, vytáhla zaprášené boty na svtlo a vytepala z nich vyjevené myši…babíííííí, našel jsem ty ddekovy staré boty a jsou mn akorát!… e si je mu vzít na undr?!


Marie Zieglerová

* * *
Zobrazit všechny lánky autorkyKomente
Posledn koment: 25.05.2014  20:44
 Datum
Jmno
Tma
 25.05.  20:44 Inka
 25.05.  18:56 Von
 25.05.  06:59 Bobo :-)))
 25.05.  06:47 Zdenka
 25.05.  06:16 KarlaA