Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vendula,
ztra Heman,Hermna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Tip pro zdrav

Mme pro vs nkolik tip, jak poslit organismus unaven dlouhou zimou a prodlanmi chipkami.  Vechny citrusov plody jsou zdrav - to v snad kad. Snte-li jeden grapefruit, pokryjete tm celou denn potebu vitamnu C.  Mlo je vak znm, e tm nejzdravjm je to, co vyhazujeme: jadrka grapefruit. Extrakt z nich m dokonce silnj antioxidan inek ne vitamn E.  Pro toho, kdo grepy zrovna nemus, mme tip. Me si koupit v lkrn extrakt z grapefruitovch jadrek v podob kapek s nzvem Citrogrep.

Co je Citrogrep

Na potku tohoto zjitn byla nhoda. To kdy si jeden pozorn zahrdk viml, e grapefruitov jadrka vyhozen na kompostu neshnila. A protoe naden zahrdk byl zrove lka a nositel Einsteinovy ceny, imunolog a specialista na vzkum prodnch lebnch prostedk, pustil se do bdn. A vsledek byl pozoruhodn. V jadrkch tohoto bnho citrusu objevil ltku s antibiotickmi inky.

Pestoe se irok spektrum pouit neustle zkoum, s uritost lze tvrdit, e extrakt z jadrek povzbud normln obrann schopnosti lovka. Vtaek z grepovch jader m vysok obsah bioflavonoid, kter ulehuj trven, oisuj organismus, posiluj odolnost, pedchzej infekcm a zpalm, zlepuj krevn obh. Dok tak zachytvat voln kyslkov radikly a inek tchto pirozench antioxidant je vrazn lep ne u chemickch.  Extrakt se zskv ve velkch prmyslovch zazench mletm a vlcovnm. Extrakt obsahuje flavonoidy, kter jsou hok, a proto se ed vodou, ajem z mty nebo pomeranovou vou. Hok substance posiluj jtra a steva, krevn obh a jsou pouvny jako prostedky oisujc krev, rozpoutj  "zl" cholesterol a maj omlazujc inek. Ovlivuj tak trven, zvyuj odolnost a pedchzej vpenatn cv.  Preventivn ticetidenn oistn kra je vhodn pro osoby, kter jsou spokojen se stavem svho zdrav, ale pesto chtj posilnit a oistit svoje tlo od kodlivch ltek. V tomto ppad se uv 10 - 15 kapek extraktu denn prvn dva tdny, 15 - 20 kapek 3. tden a 20 - 30 kapek ve 4. tdnu. Intenzvn tmsn oistnou kru doporuuj odbornci pi plsovch chorobch, ale tak pi ohroen infarktem, mrtvic, pi onm zkalu, pi stavech chorobn navy a napklad tak pi alergich. V tchto ppadech je nutn uvat 10 a 20 kapek 2 - 3krt denn.

Vdy si peliv protte pbalov letk nebo se porate s lkrnkem. Pi oistn ke je teba jst vt mnostv vlkniny (celozrnn peivo) a o nco vce pt. Usnadn se tak vyplavovn kodlivch ltek. Stevm prospj zakysan mln vrobky, kysel zel apod.

 

Tlo oslabuj nejen viry, ale i prudk zmny teplot. Nhl zmny  teplot jsou rjem pro mnoen vir a bakteri, a tud stoup poet pacient s chipkou a jinmi respiranmi onemocnnmi. Prudk vkyvy teplot jsou pro organismus velkou zt. I zdrav tlo se s n obtn vyrovnv a oslabuje ho: Kdy pak zato viry z ovzdu, lovk snadno podlehne respiranmu onemocnn. Jak se meme chrnit? Nejlep zpsob, jak se dret v kondici, je mimo jin jst hodn ovoce a zeleniny, kter je zdrojem vitaminu C. Hodn ho obsahuj jak je ve psno citrusy. Ale i  kysel zel, dle kiwi, papriky a podobn. Odbornci v tomto ronm obdob doporuuj doplovat vitamin C i prostednictvm vitaminovch ppravk. Jst je teba pimen, dn pejdn. Dleit je tak pohyb, a to denn. Prochzka na erstvm vzduchu imunitn systm tla utu. Pro ppad nemoci je pak dobr mt doma v zsob hlavn lky proti teplot, bolestem a kali, abychom jako pacienti mohli co nejdv zahjit domc samolbu a ne jt stt frontu do lkrny.

 

Nco o vitamnech  

Krvcen dsn, nkdy dokonce vypadvn zub, maltnost, modiny, bolesti sval a kloub. To vechno jsou kurdje neboli skorbut. Dsledek dlouhodobho nedostatku vitamnu C. Znme je z film a knek o nmoncch, cestovatelch a tak vojcch. Byli povaovny za neptele Caesarovch armd i za pinu Napoleonovch nespch v Egypt. as od asu postihly i obyvatele Evropy, to ve chvlch, kdy byla patn roda.

Pznaky lkai znali, ale nevdli, jak sv pacienty vylit. Nikoho nenapadlo, e een je pomrn jednoduch. Piel na n a v polovin 18. stolet anglick lodn lka James Lind. Dvancti lidem trpcm kurdjemi naordinoval podobnou stravu. st nemocnch ovem navc dostvala jablen vno, st ocet a st jin ovoce. Uzdravili se pouze ti, co jedli ovoce. Pitom staily dva pomerane a jeden citrn denn. Tmto zjitnm se dil napklad i moeplavec James Cook, jen vsadil na kysel zel.

Lk byl znm, ale pina nemoci ne. Ta byla odhalena a zhruba o stolet pozdji, kdy se v Nizozemsk kolonii v dnen Indonsii rozila nemoc zvan beri-beri. Nemocn byli slab, mli srden a zavac pote a ochrnuly jim doln konetiny. Byla ustavena komise, jejm lenem se stal i lka vzen v Batvii (dnes Jakarta) Christiaan Eijkman. Ten se jednoho dne dval z okna a zaujalo ho hejno slepic na dvoe. Pohybovaly se stejn divn jako vzov, kte onemocnli beri-beri. Pitom slepice jedly to sam co vzni - odpadky z kuchyn. Zkladem jejich stravy byla re. Jak se ukzalo, podstatn bylo, e lo o ri loupanou. Pitom sprvci se domnvali, e svm "svencm" spe prospv, protoe loupan re byla dra. Prv ve slupkch se vak skrv vitamn B, jeho nedostatek zpsoboval pote. Doktor Eijkman sv zjitn - ani by popsal jet pmo vitamn - publikoval. Velk ohlas ale neml. Nikdo nevil, e by nedostatek takov "drobnosti" mohl mt zsadn vliv.

K objevu se v roce 1911 vrtil mlad biochemik Kazimierz Funk a z rovch slupek pipravil ltku, kterou nazval vitamn B; "vita" podle latinskho ivot, "amin" podle aminov skupiny, kterou prek obsahuje, "B" pak proto, aby se nepletl s ltkou podobn kategorie, kterou krtce pedtm objevil v mlce Funkv kolega Frederick Hopkins a kterou nazval rstov faktor A, dnes nazvan vitamn A. Vznam vitamn zaal bt uznvn. Pitom ten, jeho nedostatek se thl celou histori lidstva - vitamn C, piel na adu a koncem 20. let, kdy maarskho biochemika Alberta Szent-Gyrgyiho napadlo zkoumat, pro rozkrojen jablko asem tmavne. Dlouho hledan vitamn C byl konen objeven.

 

Marie Kalinov

 Komente
Posledn koment: 06.04.2005  09:29
 Datum
Jmno
Tma
 06.04.  09:29 Janina grepy
 06.04.  07:46 Marcela e by?