Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Norbert,
ztra Iveta,Slavoj.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
01.06 - Ostrava:Do druh dekdy existence vstupuje esk bh en Ostrava. 11. ronk se kon u 3. ervna. Na start zvodu se tradin postav tisce pevn amatrskch sportovky. ... (vce >>>)
(hol)

27.05 - Praha:Sedav profese ni populaci podobn jako "fyzicky nron povoln". Chronick bolesti maj u tictnci - mui i eny - doktoi, IT odbornci, vysoc manaei ... (vce >>>)
Mgr. Elika Crkovsk

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
27.05 - Praha:Sedav profese ni populaci podobn jako "fyzicky nron povoln". Chronick bolesti maj u tictnci - mui i eny - doktoi, IT odbornci, vysoc manaei nebo uitel. Spolenm faktorem rizikovch profes je pohybov stereotyp.

Jak povoln jsou fyzicky nron?
Z pohledu fyzioterapeuta jakkoli, kter vyaduj rutinn pohyby a nut lovka setrvvat v pozicch mimo ideln napmen. To zahrnuje irokou klu profes. "Za velmi astou pinu bolest je obecn povaovno petovn celho pohybovho apartu. Me se jednat o dynamick pohyby stle jednm smrem nebo setrvn statick, to jest stle v jedn pozici po dlouhou dobu bez kompenzace pohybem. Pi dlouhm sezen trp nejastji pte. A nemus se jednat jen o prci na potai. Ohroenou skupinou jsou idii, vadleny, hudebnci, rukodln vrobci. Dle pak opravi, instalati, mali pokoj, ti vichni se mus tisckrt nathnout, naklonit a dlouze pracovat v poloze kodliv pro pte," uvedla hlavn fyzioterapeutka FYZIOkliniky Iva Blkov.
Podle odbornice se problmy pracovnk ve fyzicky nronch profesch a tch sedcch pli neli. Vdy jde o souhrn patologickch mechanism v tle, kter vznikly ze stereotypnch pozic a nadmrn zte. "Je paradoxn, e dlnk s krumpem si obvykle doke mnit pracovn polohy lpe ne lovk zabran do prce na potai. Stejnou zt, jakou pedstavuje pro pte dlouhodob sed, je ale i trval stoj, a to pro cel pohybov apart, kyle, kolena a dal. Napklad kadenice, kter me stt vzpmen, m pi sthn stle zdvien ruce, zatuje svaly je a vznikaj bolesti ramene. Dleit je proto uvdomit si, jak svalov skupiny pi prci zatujeme, a dopt tlu kompenzan protaen," podotkla Iva Blkov.
Do kadodennch aktivit je vhodn zaadit streinkov cviky na oblasti, kter ve svm povoln naduvme, jeliko prv v tchto skupinch sval mme pravdpodobn svalov vlkna zkrcena. "Kad svin chze, bh i jin sport a aktivita, kter zapojuje rovnomrn vechny svaly, se pot. V opanm ppad se bolesti ptee objev sp dve, nejastji mezi 20. a 55. rokem ivota. Bolesti kloub nastupuj astji a po padestce a stupuj se do vyho vku," ekla Iva Blkov.
Pote zpsoben fyziklnmi faktory pat hned po nemocech dchacch cest k nejastjm dvodm pracovn neschopnosti. U mu bv nejastj pinou prce s vibranmi nstroji, mnohem rozenj jsou ale nemoci z dlouhodob nadmrn jednostrann zte (DNJZ) a ty postihuj pevn eny.
Napklad v roce 2021 podle eten Sttnho zdravotnho stavu eny "pedily" mue v nemocech perifernch nerv tm trojnsobn, v nemocech pon, lach, vaz nebo kloub z petovn konetin dvojnsobn. "Problmy bych nedlila podle pohlav, ale je pravda, e uritm rizikovm povolnm obecn dominuj eny. Velmi ast je napklad syndrom karplnho tunelu, kterm obvykle trp napklad krejov, vadleny, pracovnice v gastronomii i v klidovch slubch. Dalm hojnm onemocnnm je artrza drobnch kloub ruky, kter je ast u etnch, fyzioterapeutek, uitelek nebo zdravotnic," doplnila Iva Blkov.

Stejn jako u zmnn "ensk profese" ale mohou trpt inovmi syndromy z petovn konetin i mui. "Bolesti ramen, je a lokt asto pociuj kovi, truhli, obrbi kov, skleni, problmy mvaj tak skladnci, zamstnanci ve vrob i dlnci. Velmi astm onemocnnm je i tenisov i golfov loket, kter postihuje jak pracujc s vibranmi nstroji, kter penej vibrace do sval pedlokt, tak administrativn a IT pracovnky, kte pracuj s my a klvesnic. Jako nemoc z povoln bvaj ast tak vechny syndromy zmrzlho ramene, ktermi obvykle trp v dsledku setrvvn ve statick pozici chirurgov nebo stomatologov a dal. Tm kad profese m zkrtka "sv" patologie a je jen na ns, zda je nechme rozvinout, anebo vnujeme pr minut jejich kompenzaci," dodala Iva Blkov.
Mgr. Elika Crkovsk