Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Hana,
ztra Jchym.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
14.08 - Chucheln:U PF Plast pibude nov cedule pipomnajc vce jak stoletou historii fabriky
U arelu spolenosti PF Plasty v Chucheln bude nov umstn cedule s podrobnm ... (vce >>>)
Ivana Grakov

12.08 - Ostrava:Rekordnch 16 porod dvojat hls za ervenec Gynekologicko-porodnick klinika Fakultn nemocnice Ostrava.

16 en pivedlo v ervenci za pomoci tmu Gynekologicko ... (vce >>>)
Iva Piskalov

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
10.07 - Blovec:Vedle bloveckho zmku se bhem letn turistick sezny pro nvtvnky otevraj i dal pamtky ve mst a jeho okol, a to formou zitkovch a komentovanch prohldek. Ty u v minulm roce probhaly ve vtrnm mln v Novch Dvorech a vyhldkov vi kostela sv. Mikule. Nov si mohou zjemci prohldnout s prvodcem tak kapli sv. Barbory a nkter historick bloveck domy.

Zatmco ve vtrnm mln a vyhldkov vi ji prvn leton komentovan prohldky probhly, kaple sv. Barbory ek v tomto ohledu premira.

"Prvn zmnky o tto kapli, kter patila pvodn k mstskmu pitlu, jsou ji z 15. stolet. Pvodn gotick snad zsti devn kaple byla pestavna na potku 18. stol. v patrontu majitelky bloveckho panstv, baronky Bohunky Albty Sedlnitzk z Choltic. Dnen podobu zskala pi prav na obadn s msta v 60. letech 20. stolet," pipomn dlouholetou historii tto asn pamtky Petr Nastlek, kter je tak zdejm prvodcem. "O tom, e bychom lidem piblili historii kaple prostednictvm komentovanch prohldek pemlm ji zhruba tyi roky a jsem velice rd, e se kaple konen otevr irok veejnosti," dodv. Kaple, v n je nov naistalovna tak minigalerie, m vak pohnut osud. Ji nkolikrt byla ve stavu, kdy chyblo jen mlo, aby z dvodu chtrn pln zanikla. Vdy se vak nael nkdo, kdo ji zachrnil. "Ke kapli m osobn vztah spousta zdejch oban, nkte ji navtvovali od dtstv, jin zde byli oddni... M sv osobit kouzlo a my jsme velmi rdi, e se vdy nali lid, kte o kapli peovali, a dky nim si ji dnes me prohldnout i irok veejnost," navazuje starostka msta Blovce Renata Mikolaov a dodv, e Blovec je pipraven na turistickou sezonu a t se na vechny nvtvnky, kte sem zavtaj. 25. ervence, 29. srpna a 26. z, a to vdy od 14 hod.
V ervenci se pak nejen obyvatel Blovce, ale i irok veejnost mohou tit na tak na prvn komentovan prochzky historickm centrem msta. K ad dom se toti vou nejrznj pbhy, kter v mstnch, ale i zahraninch archivech dohledal kasteln bloveckho zmku Eduard Vale. Ten tyto informace nejen zveejnil v nedvno vydan knize Pbhy bloveckch dom, ale o bohatch djinch mstnch staveb i zajmavostech o lidech, kte tu dve ili, se podl tak prv prostednictvm komentovanch prohldek. Prvn se uskuten u v sobotu 11. ervence, dal pak v termnech 25. ervence, 8. srpna, 29. srpna a 12. z, a to vdy od 16 hod.

A a do z se mohou zjemci objednvat tak na zitkov prohldky vtrnho mlna v Novch dvorech, kter m nejmodernj dochovan mlec vybaven v esk republice a je ji druhm rokem zaazen do Technotrasy - projektu, kter pedstavuje ty nejzajmavj technick atraktivity z celho Moravskoslezskho kraje. A stejn tak je po dohod mon vystoupit s prvodcem na v bloveckho kostela. Je vysok 50,67 m a jsou v n umstny celkem 4 zvony o celkov vze 3337 kg. Na trase smrem vzhru, na vyhldce umstn v 31 metrech, se nvtvnci mohou podvat tak na msto pro veejnost dosud utajen. Prvodce jim zde uke klenby hlavn lodi kostela, nad nimi se budou moci pohybovat dky pochoz lvce.
Lenka Hatlapatkov