Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Bohuslava,
ztra Nora.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
27.06 - Ostrava:Evropsk populace mon jednoho dne zachrn barasingy v Indii a Neplu. Ostravsk zoo je jedinm chovatelem barasing v esku a m na starosti koordinaci chovu tchto ... (vce >>>)
rka Novkov

25.06 - Loue:Letnmi prohldkami zmku Loue provedou kostmovan prvodci, pedstavujc jednotliv leny lechtickho rodu Thurn-Taxis, kter zmek vlastnil a v kraji zastval ... (vce >>>)
Kateina Gorokov

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
25.05 - Ostrava:Postelen rys v Beskydech: Zoo Ostrava podporuje kroky Hnut DUHA a AOPK R. Vzhledem ke skutenostem, e Zoo Ostrava je dlouholetm spnm chovatelem rysa karpatskho v rmci mezinrodnho chovnho programu, podlela se na jeho znovuvysazen do esk prody i na dalch mstech v Evrop a aktuln spolupracuje s Hnutm DUHA a Mendelovou univerzitou na ochran voln ijcch rys, pln podporuje kroky Hnut DUHA a Agentury ochrany prody a krajiny R ve vci neleglnho postelen rysa v Beskydech.

Spoluprce na ochran rysa karpatskho, a u v rmci mezinrodnho chovnho programu nebo ve voln prod je dlouhodob jednou z priorit Zoologick zahrady a botanickho parku Ostrava. Historie chovu tto nejvt kokovit elmy Evropy sah v zoo a do poloviny 60. let minulho stolet. Do poloviny 80. let se podlela na projektu nvratu rysa do esk prody, odkud byl rys vystlen u na konci 19. stolet, i na dal msta v Evrop. Projekt spoval v tom, e na Slovensku, kde divoc rysi pevali, se legln odchytvala mlad zvata a ta se pevela ke karantn do ostravsk zoo. Rysi byli pot vypoutni na umav, dle pak v Nmecku, Rakousku, Slovinsku a Itlii. Tento repatrian projekt byl tehdy velmi spn a i dky nmu se rysi opt rozili na mnoho mst Evropy.

Rys ostrovid, respektive jeho karpatsk poddruh, je historicky jednm z vlajkovch druh Zoo Ostrava, pedevm kvli vskytu tto elmy v naem regionu. Zoo Ostrava se jeho chovu vnuje mnoh desetilet, ale novodob historie sah do roku 2006, kdy se pipojila do mezinrodnho chovnho programu pro tento druh pod ztitou Evropsk asociace zoologickch zahrad a akvri (EAZA). Hned prvn dv ze ty mlat narozench v Zoo Ostrava v roce 2008 v rmci novodobho managementu se podailo vypustit do voln prody na Slovensku dky zcela jedinen spoluprci, o n vznikl nemn uniktn dokument "Nvrat rysov". Vyputn tetho mladho rysa do voln prody se podailo zopakovat jet i v roce 2011.

Celkem se v Zoo Ostrava podailo spn odchovat 20 rys karpatskch, z nich 3 byli vyputni do prody (viz ve), 11 zamilo do 9 evropskch zoologickch zahrad, konkrtn na Slovensko, Ukrajinu, do Rakouska, Nmecka, Maarska, Itlie, vcarska a Anglie. Ve svch novch domovech se tato zvata v mnoha ppadech (nap. Zoo Kyjev, Zoo Straubing atd.) i spn rozmnoila, pedala sv geny dal generaci a zajistila tak peit svho druhu i pro budoucnost. Chov tohoto taxonu v evropskch zoo je natolik spn, e jsme museli pistoupit i k jeho regulaci - est rys bylo nutn utratit z dvodu udren genetick rozmanitosti, zdrav a ivotaschopnosti populace chovan v lidsk pi. Prv udren genetick rozmanitosti, zdrav a ivotaschopnosti populace ohroench druh chovanch v lidsk pi tak v budoucnu je hlavn prioritou vech modernch zoologickch zahrad. Podrobn informace o chovu rysa karpatskho v Zoo Ostrava najdete zde.

Od roku 2018 Zoo Ostrava spolupracuje s organizac Hnut DUHA a Mendelovou univerzitou na ochran voln ijcch rys na moravsko-slovenskm pomez. Zakoupenm GPS obojku k telemetrickmu sledovn Zoo Ostrava podpoila prci ternnch vzkumnk, kte tak mohou zskat uniktn poznatky o prostorov aktivit a habitatovch preferencch rysa. GPS obojek navc vrazn zvyuje ance divokho rysa na peit, protoe pome ternnm pracovnkm zve dohledat v ppad, e by napklad dolo k jeho zrann, a tak me odradit ppadnho pytlka, a zachrnit tak elmu ped zastelenm.

Zprva o hynu rysa v Beskydech, kter byl nelegln postelen, ns velmi zashla a bohuel utvrzuje v pesvden, e stle petrvv obrovsk pekka (prv v podob pytlctv a neleglnch zstel), kter zcela zsadn brn ppadn repatriaci, tj. vypoutn rys odchovanch v lidsk pi do voln prody.

Zoo Ostrava se v souladu se svm poslnm aktivn podl na zchran ohroench druh zvat - jednak chovem v lidsk pi v rmci mezinrodnch chovnch program, jednak podporou vybranch zchrannch a ochranskch projekt pmo v mstech vskytu tch nejohroenjch druh v rznch zemch svta. Je tak zapojena do nkolika spnch repatrianch projekt, v rmci nich bezplatn poskytuje pirozen odchovan mlata pro vyputn do voln prody (k obnov i poslen divoce ijc populace). Jedn se napklad o orlosupy bradat, sovy plen, putky blav a dal druhy. Podrobn se o vech tchto aktivitch dotete na http://www.zoo-ostrava.cz/cz/ochrana-prirody/zachranne-projekty/
rka Novkov