Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Prokop,
ztra Cyril a Metodj.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
27.06 - Ostrava:Evropsk populace mon jednoho dne zachrn barasingy v Indii a Neplu. Ostravsk zoo je jedinm chovatelem barasing v esku a m na starosti koordinaci chovu tchto ... (vce >>>)
rka Novkov

25.06 - Loue:Letnmi prohldkami zmku Loue provedou kostmovan prvodci, pedstavujc jednotliv leny lechtickho rodu Thurn-Taxis, kter zmek vlastnil a v kraji zastval ... (vce >>>)
Kateina Gorokov

Zasmjme se
31.05 - ci, kdo je kladn a kdo zporn hrdina?
Prosm, policajt je kladn a zlodj zporn.
Sprvn. A pro?
Protoe policajt klade otzky a zlodj zapr.
Pavel

Pranostika pro tento den
31.05 - Mjov kapka plat dukt.
V mji aby ani hl pastova neoschla.
Na mokr kvten pichz such erven.
Hela

Dobr rady
31.05 - Kdo chce zhubnout, ml by tuky v potravinch znan omezit. Zde je nkolik rad jak se jim vyhnout.

Pete s vodou
Perliv minerln voda pomh pi peen ped zbytenmi ... (vce >>>)
Miluna
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
02.12 - Blovec:Senioi v Blovci nafotili kalend. Koncem minulho tdne poktila starostka msta Blovce Renata Mikolaov spolen s vedouc Domova pro seniory v Blovci Vlastou Szotkowskou kalend, jeho hlavnmi aktry jsou obyvatel tohoto domova a jejich pbuzn.

"Je to ndhern dlo, kad z jeho stran m svou ivotn jiskru, pozitivn ndech a z celho kalende je ctit, e je opravdu tst zestrnout. M rodie to tst nemli." prohlsila pi ktu starostka.

"Chtli jsme prostednictvm fotografi v kalendi zdraznit, e je normln strnout, ale e pokud je rodina funkn, tak lovk me prot krsn a dstojn st i v domov, kam za nm dti, vnouata i pravnouata mohou kdykoli pijt na nvtvu nebo pro pohlazen i moudrou radu," popisuje hlavn zmr, kter vedl k nafocen tohoto dla Vlasta Szotkowsk a pokrauje: "Propojenm generac na jednotlivch fotografich jsme vytvoili pbhy rodin a navodili atmosfru, z n je patrn, jak dleit jsou i bn innosti a zcela pirozen kontakty dt s prarodii."

Focen se ujala ostravsk umlkyn Dara Kumic, kter fotila nejen na zahrad bloveckho domova, ale kvli nepzni poas tak ve svm ateliru. V jej reii bylo tak obleen vech astnk.

"Pro nae klienty to byl asn zitek spojen s vletem. Navc jsme sami byli pekvapeni, jak moc pro n znamenalo, e se mohli oblct do elegantnch at, v nich se ctili zcela jinak. A popravd i na fotografich jim toto obleen velmi lichot, a dokonce i n personl ml problm nkter obyvatele poznat," popisuje s smvem vznik jednotlivch snmk vedouc Vlasta Szotkowsk a pokrauje: "Jsme rdi, e pan Dara Kumic pesn vyctila to, co jsme chtli ct, a dokzala i pi zdlouhavm focen zaujmout dti, kter tak naprosto pirozen projevily svj pkn vztah k babikm. Stejn tak dokzala prostednictvm fotografi navodit atmosfru v domov."

A podle eho se vybrali lid, kte jsou dnes v kalendi? "Ve bylo dobrovoln a fotili se pedevm ti, kte mli zjem, a u nich byl zjem i ze strany rodiny. Ale i pak jsme se obas setkali s nedvivost. Jedna klientka se chtla napklad fotit jen z dlky, e je star a vrsit. I ona vak byla nakonec mile pekvapena vsledkem." A poteni byli opravdu vichni, i rodinn pslunci, kte maj prioritu v nkupu kalend. Pro nkter bude kalend mon posledn vzpomnkou na jejich blzk. "Dv z dam se vytitn kalende nedokaly, vme, e pro rodinu budou tyto fotky pknou pamtkou."

Domov pro seniory vydv kalend ji podruh, poprv v roce 2017 byl zamen na jednotliv metody sociln prce se seniory, se ktermi zamstnanci domova pracuj. Druh kalend m za kol upozornit na to, e do domova se nechod jen umrat, jak mnoz hlsaj, ale e zde lovk me prot krsn a aktivn zvr ivota, a to i v ptomnosti svch blzkch a rodiny.

"Kalend jsme financovali ze soukromho daru, grafiku a tisk zajistila tiskrna Krlovstv tisku. Zakoupit si ho zjemci mohou u ns v domov," dodv vedouc Domova pro seniory v Blovci, kter byl zzen v roce 1993 mstem Blovec.
Lenka Hatlapatkov