Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Krytof,
ztra Zita.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
06.09 - Ostrava:Odpadov spolenost OZO Ostrava opt vyla vstc svm klientm. Tentokrt jde o e-shop na firemnch webovch strnkch, jeho prostednictvm si mohou zjemci objednat ... (vce >>>)
Lenka Gulaiov

04.09 - Ostrava:K Ostrav se na podzim upnou zraky tuzemskch i zahraninch milovnk loutkovho divadla. Od 29. z do 4. jna zde probhne 13. ronk mezinrodnho loutkskho ... (vce >>>)
Klra ebestov

Zasmjme se
31.07 - Kdy se fotbalov brank Novk musel pro snenou zrakovou schopnost vzdt aktivn sportovn innosti, zeptal se ho reportr, zstane-li i nadle s fotbalem ve styku. Na ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
26.07 - Svat Anna chladn zrna.
O sv. Anne iteka sa nane.
Svat Anna ito ala.
Anna u nepee.
Kdy na svatou Annu pr, mokro se do stodoly nos.
Kdy na sv. Annu pr, ... (vce >>>)
Jitka

Dobr rady
31.07 - Psobte na veejnosti sebevdom?
Pla a zakiknut lid mvaj problmy se seberealizac, jsou nezdka pehleni a zhusta nedocenn, pestoe jejich profesn a lidsk ... (vce >>>)
Jitka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
23.05 - Ostrava:Festival bezpenosti, jeho tet ronk se bude konat ve tvrtek 30. kvtna v arelu VB - Technick univerzity Ostrava, je uren nejen pro dospl nvtvnky, ale podstatnou st svho programu zejmna pro dti a mlde.

"V dopolednch hodinch n festival pravideln zapln pedevm dti ze zkladnch kol, ale i v odpolednch hodinch pichzej za atraktivnm programem dti s rodii a prarodii i mlad lid, hledajc inspiraci pro sv dal studia. Aby se dti se zajmavou problematikou bezpenosti seznamovaly s chut a nadenm, pipravuj pro n vystavovatel a astnci festivalu celou adu napnavch sout, provujcch jejich znalosti, dovednosti i fyzickou zdatnost," prozradila organiztorka Festivalu bezpenosti Simona Guzdkov, vkonn manaerka Bezpenostn technologickho klastru, kter je poadatelem akce. Za sv vkony se soutc samozejm dokaj odmny. Ceny do sout vnovala cel ada spolenost, mezi jinmi napklad Residomo.

"Festival bezpenosti podporujeme jako dleitou aktivitu v regionu mimo jin i drobnmi drky do sout pro dti," potvrdila mluv firmy Kateina Piechowicz.

Kvzy a znalostn soute na tma bezpenosti a zdrav bude mt pro dti na svm stnku pipraven Vojensk zdravotn pojiovna R, kter nvtvnky festivalu tak seznm s programem Prevence i BeneFit Klubem, ale tak jim teba zm krevn tlak. Sout ve zdolvn poru chystaj dobrovoln hasii z Ostravy-Zbehu, kte t pedvedou ukzku pornho zsahu.
Vedle celodennch sout u stnk nkterch vystavovatel ek na pedem pihlen ptilenn tmy z ostravskch zkladnch kol oficiln sout sestvajc z cel ady discipln.

Stanovit pro brann zvod chyst Armda R, dobrovoln hasii uspodaj tafetu v pornch disciplnch, Mstsk policie Ostrava zajiuje laserovou stelnici, kde samozejm vyhraje drustvo, kter nastl nejvc bod. Do ppravy sout se zapojuj tak Fakulta stavebn VB-TUO a Fakulta elektrotechniky a informatiky VB-TUO. U jejich stanovi si ci prov manuln zrunost a tmovou prci pi stavb tunelu i mostu a urit se dobe pobav pi prolzn laserovho bludit. Spolu s firmou NAM system budou pro zmnu vyhledvat zadan cle v ternu pomoc GPS aplikace.

"Firma umst v arelu univerzitnho kampusu improvizovan keky, kter budou soutc vyhledvat s vyuitm aplikace NAM systm a GPS souadnic. Zvtz drustvo, kter jich v asovm limitu deseti minut najde nejvce," vysvtlila Simona Guzdkov.

Soutit se bude ve dvou vkovch kategorich pro dti z prvnch a druhch stup zkladnch kol. Jet do 20. kvtna maj monost hlsit se poadatelm posledn koln tmy. Pihlaovac formul najdou na webu Festivalu bezpenosti.
Na festivalu se pedstav jednotliv fakulty VB-TUO, take hlavn stedokolci budou mt monost seznmit se s rznmi variantami studia problematiky bezpenosti, kter se proln vemi obory. Ovem pedvst se chtj i stedn koly specializovan na bezpenost. Studenti Stedn odborn koly ochrany osob a majetku z Ostravy - Poruby budou prezentovat zkladn techniky bojovch umn, kter mus zvldat pro osobn a profesn sebeobranu. ci a pedagogov Stedn prmyslov koly z Hranic seznm nvtvnky se svou novou technikou, ukou, jak dokou pracovat s lanem, s penosnmi hasicmi pstroji nebo se dberovou stkakou, jak zvldnou uhasit por nebo dokonce vyprostit osobu z havarovanho auta.

"Do nkterch discipln zapojme i divky," slbil garant pedmt porn ochrany Vladimr Lon.

Festival bezpenosti bude pro veejnost pstupn po cel den od 9 do 17 hodin, pedevm pro koly je uren dopoledn as do 13 hodin. Vstup je zdarma.

e se festival zrodil prv v Ostrav, vt primtor msta Tom Macura: "Festival bezpenosti je dal mimodnou akc, kterou se me Ostrava pochlubit. Kde jinde by mohl vzniknout a kde jinde by se ml konat, ne ve mst, kde je hned nkolik stednch kol specializovanch na bezpenost lid a ochranu majetku, kde vznikla uniktn Fakulta bezpenostnho inenrstv, kde sdl Hlavn bsk zchrann stanice, kde v ojedinl koordinaci funguj vechny sloky Integrovanho zchrannho systmu a kde je jako soust restrukturalizace prmyslu mimodn prostor pro rozvoj novch perspektivnch obor, mezi n bezpenost ve vech jejich podobch nepochybn pat."
Ivana Grakov