Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vladimr,
ztra Jana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
23.05 - Ostrava:Festival bezpenosti, jeho tet ronk se bude konat ve tvrtek 30. kvtna v arelu VB - Technick univerzity Ostrava, je uren nejen pro dospl nvtvnky, ale ... (vce >>>)
Ivana Grakov

21.05 - Ostrava:Mimodn setkn nabdne leton esk bh en. Dva tisce zvodnic se postav na start zvodu v Ostrav pmo na Den dt, tedy v sobotu 1. 6. 2019. Dal stovky ... (vce >>>)
rka Mokr

Zasmjme se
23.05 - Pro mi le, Pepku? pt se uitelka. V, co se stane z dt, kter lou?
Politici nebo poslanci, pan uitelko.
Pavel

Pranostika pro tento den
23.05 - Jestli v mji nepr, erven to dovr.
V mji hmoty nedlaj trampoty.
Kdy se v mji blsk, sedlk si vsk.
V kvtnu-li hrom se ozv, v ervnu zdka mrholv.
Jsou-li ... (vce >>>)
Hela

Dobr rady
19.05 - INSPIRACE NA DNES - Jak zstat mladou...

10. Povzte lidem, e je mte rdi, e je milujete pi kad pleitosti.

9. Nepodnikejte vlety s pocitem viny. Chote na ... (vce >>>)
Mla
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
05.03 - Praha:Mimodn projekt Hommage - Alfred Brendel vzd mezi 17. a 19. beznem v praskm Rudolfinu hold jedn z nejpozoruhodnjch osobnost nejen souasnho hudebnho svta. Tdenn festival nabz mimodnou pleitost osobnho setkn pmo s Alfredem Brendelem, kter je i ve svch 88 letech stle inorodou osobnost, jej zbr zahrnuje celoivotn nejen hudbu, ale tak malstv, literaturu i esejistiku. V Praze, kde pedstav sv knihy, bude pednet o interpretaci Mozarta a nabdne mistrovsk kurz s eskm souborem Trio Incendio.

Poklonu slo tak jeho tvrm pedchdcm a nsledovnkm s koeny ve stedoevropskm kulturnm prostoru, maarskmu skladateli Blu Batkovi a souasnmu mezinrodn uznvanmu eskmu skladateli Miroslavu Srnkovi. Druhou nemn dleitou programovou lini je tak hudebn program, v rmci kterho zazn bhem dvou veer uniktn souborn proveden smycovch kvartet Bly Bartka a esk premira skladby Future Family Miroslava Srnky. Oboje v podn jednoho z nejdanjch svtovch kvartetnch ansmbl - paskho Quatuor Diotima, kter do Prahy pijd na osobn pozvan Alfreda Brendela.

Hommage - Alfred Brendel pipravila Prague Music Performance v partnerstv s eskou filharmoni. Vstupenky lze podit na jednotliv akce zvlṻ i v rmci malho abonm na pokladn esk filharmonie nebo na www.ceskafilharmonie.cz. Vce informac na www.pmpif.org.

Alfred Brendel, vynikajc klavrista, kter se soustavn 60 let vnoval skladatelm stedoevropskho kulturnho prostoru od Bacha pes Schuberta, Liszta a po Schnberga a jen jako prvn na svt nahrl v 50. a 60. letech kompletn Beethovenovo dlo, je znm i svm smyslem pro absurditu a specifick humor. Mu, kterho Praha uvt, aby mu naslouchala a sloila mu poklonu, pat k nejpozoruhodnjm postavm hudebnho svta 2. poloviny 20. a potku 21. stolet.

Program Hommage - Alfred Brendel

17. 3. 2019 / Sukova s, Rudolfinum
18:00 Alfred Brendel: O interpretaci Mozarta - pednka
19:30 Alfred Brendel: Kest knih a autogramida - A-Z Klavristova abeceda, Kompletn poezie

18. 3. 2019 / Sukova s, Rudolfinum
18:00 Bla Bartk: Smycov kvartet . 1, op. 7, Smycov kvartet . 3, Smycov kvartet . 5
Quatuor Diotima
21:00 Miroslav Srnka: Future Family (esk premira) - Pednka a proveden skladby
Miroslav Srnka
Quatuor Diotima

19. 3. 2019 / Sukova s, Rudolfinum
18:00 Bla Bartk: Smycov kvartet . 2, op. 17, Smycov kvartet . 4, Smycov kvartet . 6
Quatuor Diotima
20:00 Master Class - Franz Schubert: Klavrn trio . 1 / Piano Trio No. 1
Alfred Brendel
Trio Incendio


Alfred Brendel pravideln koncertoval ve svtovch hudebnch centrech a na festivalech s pednmi orchestry a dirigenty a jeho rozshl diskografie jej in jednm z nejuznvanjch souasnch umlc vbec. Jako slista zavril svou koncertn kariru 18. prosince 2008 s Vdeskou filharmoni a tento koncert byl denkem Daily Telepgraph zaazen mezi 100 nejvznamnjch kulturnch udlost poslednho desetilet.

Bhem 60 let sv spn kariry se vnoval tvorb zejmna nmeckch a rakouskch skladatel ponaje J. S. Bachem a Arnoldem Schoenbergem kone. Je prvnm pianistou, jen nahrl kompletn klavrn dlo Ludwiga van Beethovena a vznamnou mrou se zaslouil o to, e se Schubertovy klavrn sonty a Schoenbergv klavrn koncert staly soust bnho klavrnho repertoru. Podobn napomohl i nkterm dlm Franze Liszta.

Obdrel estn doktorty na mnoha univerzitch vetn Oxfordu a Yale a v roce 1989 se mu dostalo i estnho ocenn du Britskho impria (KBE). Od Berlnskch filharmonik obdrel v roce 1992 medaili Hanse von Blowa a Vdesk filharmonie mu v prosinci 1998 udlila estn lenstv. V roce 2001 dostal cenu za Celoivotn spchy v oblasti vn hudby na MIDEM v Cannes. Krom hudby je v poped zjmu Alfreda Brendela literatura. Publikoval nkolik knih esej, vydal tak ti svazky nmecky psan poezie. Alfred Brendel pednel a dosud pedn, recituje svou poezii a u mistrovsk kurzy na festivalu v Salzburgu a Verbieru, ve vdesk Musikverein a Konzerthaus, v londnsk Wigmore Hall a na univerzitch a v koncertnch slech nejvznamnjch evropskch a americkch mst. Nyn se tato renesann osobnost vrac tak do Prahy.

Jeden z nedanjch svtovch soubor Quatuor Diotima byl zaloen v roce 1996 absolventy Nrodn konzervatoe v Pai. Quatuor Diotima zce spolupracoval s mnoha velkmi skladateli konce 20. stolet, zejmna s Pierre Boulezem (kter pro soubor revidoval svoji Livre pour Quatuor) a Helmutem Lachenmannem. Kvarteto pravideln objednv nov skladby od nejlepch skladatel dneka, jako jsou Toshio Hosokawa, Miroslav Srnka, Alberto Posadas, Mauro Lanza, Grard Pesson, Rebecca Saunders a Tristan Murail. Vedle soudobch skladeb stav kvarteto do novho svtla mistrovsk dla 19. a 20. stolet, pedevm Beethovena, Schuberta, Druhou vdeskou kolu (Schnberga, Berga a Weberna), Janka, Debussyho, Ravela a Bartka. V bohat diskografii souboru je nutn vyzdvihnout pedevm interpretaci dl Druh vdesk koly a konenou verzi Boulezovy Livre pour Quatuor (Megadisc). Nahrvky kvarteta jsou asto oceovny v mezinrodnch hudebnch mdich: tituly Diapason dOr francouzskho magaznu Diapason (pt ocenn vetn dvou "nahrvek roku"), titul Best of the Year magaznu Classica, ocenn ffff programu Tlrama, Editors Choice magaznu Gramophone a dal. Quatuor Diotima nahrval deset let exkluzivn pro label Nave, kter v roce 2016 vydal komplet Diotima Collection s portrty souasnch skladatel: Miroslav Srnka, Alberto Posadas, Grard Pesson, Enno Poppe a Stefano Gervasoni.

Quatuor Diotima vystupuje pravideln v nejprestinjch koncertnch slech a cyklech po celm svt. V probhajc sezon koncertuje v tchto cyklech: Schubertiade ve Schwarzenbergu, Opra de Montpellier, Printemps des Arts de Monte Carlo, Pierre-Boulez Saal v Berln. Na zatku roku 2019 tak kvarteto obnovilo rezidenci v prestin berlnsk Wissenschaftskolleg (WiKo). Na podzim 2018 zaala souboru tlet rezidence v paskm Radio France. Bhem tohoto obdob zahraje kvarteto svj bn repertor, ale tak se pedstav s hudebnmi hosty a ve skladbch pro kvarteto a orchestr nebo nastuduje objednan skladby ve spoluprci s jinmi koncertnmi cykly a evropskmi rozhlasovmi stanicemi. V roce 2018 zskal Diotima Quartet od francouzskho ministerstva kultury Cenu Evropskho kulturnho ddictv.

PRAGUE MUSIC PERFORMANCE

KDO JSME
Mezinrodn institut a festival Prague Music Performance zaloil Zenon Fishbein (Manhattan School of Music v New Yorku) a Jan Barto v roce 2010.

CO DLME
PMP v prbhu roku organizuje koncerty, residence, master classes, workshopy a pednky. Projekt se primrn zamuje na klasickou, jazzovou a experimentln hudbu, zrove se vak sna i o integraci dalch umleckch oblast jako jsou vtvarn, filmov a slovesn umn. Bhem osmi let existence na PMP vystoupilo mnoho vznamnch umlc nap. Brad Mehldau, Alfred Brendel, Murray Perahia, Leon Fleisher, Esperanza Spalding, Phantasm, Garth Knox, Thurston Moore, Adrian Belew, Einsturzende Neubauten, Pere Ubu, The King Crimson ProjeKCt, Floex a mnoho dalch.
S KM SPOLUPRACUJEME

PMP zce spolupracuje s jinmi umleckmi institucemi, jako je nap. esk filharmonie, Prask jaro, Nrodn galerie v Praze, Akademie mzickch umn, Ministerstvo zahraninch vc R, Nrodn filmov archiv a Rakousk kulturn frum.

KOHO PODPORUJEME
Tm, jim nedostatek finannch prostedk znemouje studovat na svtovch konzervatoch a vysokch kolch, PMP poskytuje monost pracovat s vznamnmi umlci a pedagogy. PMP se tak podl i samostatn organizuje benefin veery s clem pispvat umlecky i materiln na dobroinn ely.
Silvie Markov