Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radim,
ztra Ludk.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


Tip pro vs
Navtivte nov poradny...

Chcete-li mt vlastn E-mailovou schrnku, pstupnou odkudkoliv, vyuijte TipMail.cz. Mete zde zskat zcela zdarma e-mail adresu, kterou si zaregistrujete.

Letem, svtem...
24.08 - Ostrava:V Zoologick zahrad a botanickm parku Ostrava bylo na Cest vody umstno nkolik devnch soch slovanskch boh. Maj bt jakousi pipomnkou toho, e nai pedci ... (vce >>>)
rka Novkov

22.08 - Roalovice:Galerie Melantrich v Roalovicch zahj Vstavou Fenomn IGREK zatek kolnho roku. Vstava zde bude k vidn od 2. do 30. z.

Dti i jejich rodie ... (vce >>>)
Kateina ehkov

Zasmjme se
31.07 - Kdy se fotbalov brank Novk musel pro snenou zrakovou schopnost vzdt aktivn sportovn innosti, zeptal se ho reportr, zstane-li i nadle s fotbalem ve styku. Na ... (vce >>>)
Pavel

Pranostika pro tento den
26.07 - Svat Anna chladn zrna.
O sv. Anne iteka sa nane.
Svat Anna ito ala.
Anna u nepee.
Kdy na svatou Annu pr, mokro se do stodoly nos.
Kdy na sv. Annu pr, ... (vce >>>)
Jitka

Dobr rady
31.07 - Psobte na veejnosti sebevdom?
Pla a zakiknut lid mvaj problmy se seberealizac, jsou nezdka pehleni a zhusta nedocenn, pestoe jejich profesn a lidsk ... (vce >>>)
Jitka
Dom
Zde si mete nastavit SeniorTip jako vai domovskou strnku. To znamen, e se vm strnky SeniorTip zobrazi pokad pi sputn vaeho prohlee nebo po kliknut na ikonu dom. Kliknutm ZDE se provede nastaven vai domovsk strnky na adresu strnek SeniorTip.cz.


"Projekt "Internet a senioi" podporuj:

MORAVSK OSTRAVA A PIVOZ

Nadace rozvoje obansk spolenosti

Carrefour

SEVEROMORAVSK ENERGETIKA

VTKOVICE TOURS

AGENTURA PRO REGIONLN ROZVOJ

OVAK

EU
Letem, svtem...
08.02 - Praha:SPOLEN PROJEKT KRAJANKY ZOO A ZOO PRAHA PIN DAL FINANN STKU. Ochrana goril ninnch ve stedn Africe je jednm ze stejnch in-situ projekt prask zoologick zahrady.

Dky prostedkm sdruovanm na sbrkovm kont "Pomhme jim pet" me Zoo Praha rozvjet aktivity na pomoc gorilm, jejich zkladem je environmentln vzdlvn mladch generac. Ji v loskm roce se k podpoe projektu pidala i esk rodinn firma ALIMPEX FOOD a.s., a to prostednictvm dtskch smetanovch krm Krajanka ZOO ve tech pchutch - kakao, vanilka a smetana. Z prodeje kadho zakoupenho kelmku tchto vrobk putuje finann obnos na ochranu gorily ninn, gavila indickho nebo kon Pevalskho pmo v jejich pirozenm ivotnm prosted. V loskm roce pedala firma prask zoo prvnch sto tisc korun. Nyn je pspvek dalch dv st tisc. ALIMPEX FOOD a.s. i prask zoo dkuj za podporu vem, kdo si vrobek koupili a tm si nejenom pochutnali na poctiv smetanov svaince s menm obsahem cukru, ale rovn podpoili projekt, kter navrac zvata do jejich pvodnch domov.

"Zoo Praha pod hlavikou "Pomhme jim pet" ji adu let realizuje projekty na ochranu ohroench druh. Zamujeme se napklad na ochranu goril a dalch obyvatel tropickch detnch les v Kamerunu nebo gavil v indick ece ambalu," uvd Miroslav Bobek, editel Zoo Praha.

"Zoo ale dlouhodob sehrv klovou roli tak v nvratu kon Pevalskho do prody. V poslednch letech sv sil v tto oblasti jet znsobila, kdy ve spoluprci s Armdou R uskutenila ji osm transport tchto poslednch divokch kon do mongolskch step. Spoluprci s firmou ALIMPEX FOOD a.s. hodnotme velice pnosn a budeme v n i nadle pokraovat," dodv Miroslav Bobek.

"Krajanka ZOO finann pispv na ti vznamn projekty - nvrat kon Pevalskho do Mongolska, ochrana gavil na indick ece ambal a pomoc gorilm i dalm ohroenm druhm ve stedn Africe," k Martin Kincl, marketingov manaer znaky Krajanka. "Pokud si zkaznk vybere v obchod kelmek s kresbou jednoho z tchto zvecch hrdin, tak automaticky posl na sbrkov konto deset hal. Kadm halem pomh chrnit tyto ohroen druhy pmo v jejich domovin a rozit osvtu o ochranskch projektech, o kterch se sname informovat i eskou veejnost, zejmna dti. Ty se mohou nco piuit o ivot tchto zvat na webovch strnkch www.krajankazoo.cz nebo v edukativnch videch na facebooku i youtube," dodv Martin Kincl.

Domovem goril ninnch (Gorilla gorilla gorilla) jsou tropick detn lesy stedn Afriky - snad nejchvatnj prosted na planety. Pro poteby tby deva vak byly tyto lesy protkny st cest, kter i kdysi vzdlen a nedostupn oblasti zpstupnila nejen mechanizaci svejc vyten devo, ale tak lovcm a pytlkm. Za poslednch zhruba sedmdest let se stavy goril ninnch v prod snily o 80 % a na ervenm seznamu IUCN jsou vedeny jako kriticky ohroen. V nejblich nkolika desetiletch jim hroz vyhynut. Jejich vymrn me pomoci zastavit zejmna podpora ohledupln tby deva a nalezen alternativnch zdroj obivy pro venkovany, ale tak vzdlvac a osvtov innost.

Stejnm projektem prask zoo ve stedn Africe je Toulav autobus. V rmci nj jsou dti z odlehlch pralesnch oblast Kamerunu brny na exkurze do zchrannho centra v Mefou nebo do zoo Mvogt-Betsi v kamerunskm hlavnm mst Yaound. Zde se zastn vzdlvacch program, spat na vlastn oi (asto poprv v ivot) gorily a dal pralesn zvata a poznaj v nich fascinujc tvory hodn ochrany, ne jen maso na tali. V roce 2013 prask zoo v kamerunsk obci Somalomo, pi hranici biosfrick rezervace Dja, zaloila Ekoklub ptel Dja, k nmu o rok pozdji pibyla odno v nedalekm Essengbotu. Clem obou je pracovat s mstnmi mladmi lidmi na projektech zamench na ochranu ivotnho prosted. lenov klubu vyvjej adu aktivit - osvtluj napklad, pro je dobr nejst maso pralesnch zvat, tzv. bushmeat, a m se d nahradit. Mezi spn akce ekoklubu pat vsadba kolky kakaovnk nebo strom moringa, kter lze mimo jin zuitkovat jako krmivo pro ekomyi. Maso tchto nenronch hlodavc by mohlo uspokojit poptvku po bushmeatu, proto prask zoo zaloila v Somalomu v roce 2013 jejich chov.

Pznivci Zoo Praha mohou jej projekty na pomoc divokm zvatm podpoit tak pevodem libovoln stky na sbrkov konto "Pomhme jim pet" (slo tu 43-6804660247/0100) nebo zaslnm drcovsk SMS (tzv. DMS) na slo 87 777 ve tvaru DMS OHROZENEDRUHY XX (XX = zvolen stka). Cena jednorzov DMS je 30, 60 nebo 90 K, na projekt pak putuje 29, 59 nebo 89 K. Zjemci mohou vyut rovn variantu trvalho pkazu (kad msc se zvolen stka automaticky zale na konto Zoo Praha), a to na vechny uveden stky. Tvar SMS zprvy pro trval pkaz je DMS TRV OHROZENEDRUHY XX. Dkujeme, e nm pomhte pomhat!

ALIMPEX FOOD a.s. je spolenost zabvajc se zejmna velkoobchodem a distribuc erstvch, mraench a nechlazench potravin. Od roku 2000 zahrnula firmy do svch aktivit logistick a distribun sluby. Tyto aktivity proly rychlm vvojem jak z hlediska sortimentu, tak i obratu. Katalogov nabdka obsahuje vce ne 6500 poloek vrobk. Spolenost dodv na trh vrobky eskch mlkren, ale i vlastn znaky: Balsr, Blank, Dr. Hal, Krajanka, Krajanka mln, Krajnek, Milkin, Pt du Chef a Polrka. Dle pak znaky, kter na trhu vhradn zastupuje, jako napklad EISKAFEE, Elinas nebo Philadelphia.

KRAJANKA ZOO byla uvedena na trh v beznu 2018. Jedn se o dtsk smetanov krmy s menm obsahem cukru. Vrobek podporuje uniktn projekt Zoo Praha "Pomhme jim pet". Z kadho zakoupenho kelmku smetanovho krmu tedy putuje finann obnos na ochranu goril ninnch ve stedn Africe, gavil indickch na ece ambal nebo kon Pevalskho v Mongolsku. Krajanka ZOO tak pispv i k informovn esk veejnosti, zejmna dt. Zkaznci naleznou Krajanku ZOO ve vybranch obchodnch etzcch, a tak na nezvislm trhu ve dvou velikostech balen. Vce o projektu je na www.krajankazoo.cz nebo na www.zoopraha.cz v zloce Pomhme jim pet.

Prask zoologick zahrada je nejnavtvovanj zoo v esk republice. Jen za losk rok do n zavtalo pes 1,4 milionu nvtvnk. Celkov rozloha Zoo Praha je 58 ha a na tto ploe se nachz 12 pavilon a pes 150 expozic. V nich ije vce ne 5000 ivoich nleejcch k 680 druhm, od savc, ptk, plaz a obojivelnk, pes ryby a paryby, a po zstupce bezobratlch. Zoo Praha se mnoho let intenzivn vnuje tak ochran ohroench druh zvat pmo v mst jejich pirozenho vskytu. Mezi jej nejznmj in-situ projekty pat Nvrat divokch kon (nvrat kon Pevalskho do Mongolska), Toulav autobus (ochrana goril ninnch a dalch zvat v Africe) a zchrana gavila indickho v Indii.
Kateina ehkov