Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zina,
ztra Ondej.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Zobrazen diskuse
Reim zobrazen: ve / strom
Zpt na seznam diskus
Kalendrium
Datum:
28.11.2020  06:42
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 

28.11. 1884 v Praze se narodila Rena Naskov, zemela 17.6. 1960 tamt.
Legendrn hereka Nrodnho divadla, jeho lenkou byla od roku 1907. Kvli onemocnn v roce 1948 musela hran zanechat, a na odpoinek odela v roce 1955. Rena Naskov byla ze zatku ovlivnna psychologickm a realistickm herectvm. Rozvjela zejmna kulturu ei. Uplatovala se v tragdich a tak i v komedich, velmi j vyhovovaly verovan texty. Dal vznamnou hereckou kapitolu v jejm ivot tvoil rozhlas. V rozhlase pednela nrodn klasiky napklad romn Boeny Nmcov Babika a etla pohdky. Napsala adu anson - Svatebn cesta a do asopis nkolik divadelnch stat. Za svoji hereckou tvorbu zskala v roce 1931 Sttn cenu, tituly Nrodn umlkyn (1947) a du prce (1953). Jejm muem byl Frantiek Xaver Naske, mal, dekoratr, ilustrtor.

 
Datum:
27.11.2020  10:50
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 
27. listopadu 1895 zemel francouzsk dramatik a prozaik Alexandre Dumas ml. (narodil se 27. ervence 1824) nemanelsk syn A. Dumase st.

Psal romny kriticky zobrazujc sociln pomry. Po spn dramatizaci Dmy s kamliemi se vnoval pevn divadeln tvorb. Mezi jeho dly jsou hry o nemanelskch dtech, rozvodech, prvech en - esky nap. Propast lsky...
 
Datum:
26.11.2020  08:17
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 

26.11.1835 se v Jankov narodil Josef usta, zemel 15.11.1914 Praha.

Josef usta byl vznamn esk rybnk, psobil v Teboni jako editel teboskho panstv knete Adolfa Josefa Schwarzenberga.

Na hrzi rybnka Svt je od roku 1928 pomnk pipomnajc pamtku tohoto velkho rybe a rybnke. Josef usta se zaslouil o chov marn, candt, pstruh a jinch druh ryb.
Zaslouil se o chov marn, candt, pstruh i jinch druh ryb.

Jeho kniha "Viva kapra a jeho druiny rybnin" se stala dokonce svtovou uebnic

Pipojuji bse z ndhern knihy Tebosko v obrazech autora Jana Nouzy.Na konci hrze Svta

Ztien. Listopad palikuje z nit babho
lta krajku s motivem zimnho slunovratu. Mlha
stud i pl.V tomhle ase nahlen dovnit vc
i in lp dom nejen velikost strom.
 
Datum:
25.11.2020  07:05
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 

25.11. 1905 se v Hoepnku u Pelhimova narodil Jan Jzl, zemel 22.7. 1976.
Byl to esk mal a grafik. Soukrom studoval u male Frantika Hladka, pot na Akademii vtvarnch umn u profesora Maxe vabinskho. Na AVU studuje pouze dva roky, odchz do soukrom krajinsk koly Aloise Kalvody. Jan Jzl se zamil hlavn na krajiny a portrty. V Havlkov Brod se podlel na zaloen vtvarnho oboru v Lidov kole umn. Vznamn byla jeho tvorba ilustran, devoryty a akvarely vyzdobil adu knih. Uznn i v zahrani se dostalo jeho ilustracm pro Atlas uznanch odrd brambor a Atlas chorob a kdc brambor.
 
Datum:
24.11.2020  07:34
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 

24.11. 1909 Velk Kostolny se narodil Cyprin Majernk, zemel 4.7. 1945 v Praze.
Slovensk mal psobc v Praze. Studoval na bratislavsk soukrom malsk kole Gustava Mallho a na prask Akademii vtvarnho umn u prof. V. Loukoty a prof. J. Obrovskho. Podnikl studijn cestu do Pae, kde ho zaujal M. Chagall, P.Picasso a Giorgia de Gurica. Byl pednm reprezentantem "Generace 1909". Cel jeho dlo je koncentrovno do obdob pouhch 15 let. Nejstar obrazy se vyznauj jsavou barevnost a nmtov vtinou erpaj ze vzpomnek na lidov zvyky a slavnosti. Pozdji pak jeho dla charakterizuje paleta do hnda ladnch tn. Opakovan se vracel ke dvma tmatm - cirkusovmu prosted k postavm jezdc v krajin, kter odkazuj na Dona Quichotta. Cyprin Majernk trpl nevylitelnou chorobou, svj ivot ukonil dobrovoln.

zdroj internet
na dlo se meme podvat zde:
https://search.seznam.cz/obrazky/?q=Cypri%C3%A1n+Majern%C3%ADk&sgId=Tm9uZSAxNjA2MTk5NDk4Ljc3NQ%3D%3D&thru=&aq=
 
Datum:
23.11.2020  07:59
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 


Ped 311 roky, 22. 11.1709 v Bentkch nad Jizerou se narodil Frantiek Benda, zemel 7.3. 1786 v Postupimi Nmecko. Byl to esk skladatel a houslov virtuz obdob ranho klasicismu, pedagog a pvec. Byl jednm z len esk hudebnick rodiny. Prvn hudebn vzdln mu poskytl jeho otec. Dle Frantiek Benda pokraoval u benediktin na Starm mst v Praze, poslze nastoupil na jezuitsk gymnzium.
Roku 1726 Frantiek Benda definitivn odeel do ciziny, postupn procestoval adu mst a jako houslov virtuos zskval znan renom. Byly to postupn lechtick kapely ve Vdni, Varav a v Berln. V roce 1733 se stal lenem kapely pruskho krle Friedricha II., kde se vypracoval a v roce 1771 koncertnm mistrem prusk dvorsk kapely.

Sloil 15 houslovch koncert a vce ne sto dalch skladeb pro slov housle (sonty, triov sonty, capriccia). V symfonich dodruje tehdy oblben tvt typ barokn sinfonie neapolsk.


 
Datum:
22.11.2020  08:04
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 

Benjamin Britten se narodil 22.11. 1913 v Lowestoftu Spojen krlovstv, zemel 4.12. 1976 v Aldeburghu. Byl to britsk skladatel, klasik hudby 20. stolet.

V pti letech zaal hrt na klavr, v deseti na violu a zhy se pokouel o komponovn. Ve svch trncti letech ml za sebou ji deset klavrnch sont, est smycovch kvartet, psn a oratorium.

Studoval na Greshams School a Royal College of Music. Jeho kompozin styl byl ovlivnn staroanglickou tvorbou Thomase Weelkese a Henryho Purcella. Byl rovn inspirovn anglickm folklrem, kter je vak v jeho skladbch ptomen ve velmi stylizovan podob. Dle to byla italsk opera 19. stolet, pedevm dla Rossiniho. Pro jeho prci je typick spontnnost a invennost, pipomnajc kompozin lehkost Mozarta i Schuberta. Skladatelova tvorba a formln rozpt jsou rozshl, zahrnuje celkem dvanct oper, balety i orchestrln a vokln-instrumentln dla stejn jako skladby komorn pro nejrznj obsazen.

Bhem ivota Benjamin Britten zskal mnoho poct - roku 1953 byl poven do lechtickho stavu a v roce 1967 byl jmenovn lordem. Jako skladatel odmtal samoeln experimentovn; psal pro konkrtn pleitosti i pro urit interprety.
Pi nvtv Prahy vyslovil zsadu: "Nov mylenky potebuj novou techniku, ale nejdve tu mus bt mylenka."

 
Datum:
21.11.2020  07:51
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 


21.11. 1800 se v Kadicch u Dran narodil Carl Robert Croll, zemel 3.11. 1863 v Praze.

Carl Robert Croll byl mal-krajin nmeckho pvodu. Vystudoval Vtvarnou akademii v Dranech specializoval se na krajinstv, pat k mn znmm, ale kvalitnm krajinm. Umlec pijal za sv studium prody a malbu v plenru. Velmi brzy pesdlil z Dran do Teplic, dv desetilet zde zachycuje msto a jeho okol.

Lzn Teplice byly v tto dob nazvny "malou Pa" a navtvovali je panovnci, ministi, krsn eny, slavn spisovatel a bsnci, hudebn skladatel, proslul hudebnci, vdci, filozofov a pslunci starch lechtickch rod. V Teplicch proil C.G. Croll adu astnch let, maloval v plenru, mnoho obraz,akvarel a kreseb, kter realisticky zachytily krajinu a msta tak, jak on je vidl ve dvactch a tyictch letech 19. stolet.

Nejkrsnj Crollova pltna vznikla v letech 1838 - 1842, pravdpodobn kolem roku 1843 se sthuje s rodinou do Prahy, bydl v blzkosti Karlova mostu a maluje Malostransk mosteck ve. V Praze se C. G. Crollovi nevede pli dobe, z dvod je mon byly znmy pouze jemu, odmtl vmalbu praskho Lobkovickho palce, maluje dan idylick staroprask motivy, rovn i stavbu elezninho mostu na tvanici. Umr v zapomnn.
Obrazy Carla Roberta Crolla jsou dnes dleitm svdectvm, jak msta, kter maloval, vypadala v 19. stolet.

na dlo se meme podvat zde:
https://www.google.cz/search?hl=cs&tbm=isch&source=hp&biw=1422&bih=642&ei=9bW4X7mLGovjUtmNpKAK&q=Carl+Robert+Croll&oq=Carl+Robert+Croll&gs_lcp=CgNpbWcQDDIECAAQGDoFCAAQsQM6AggAOgQIABAeOgQIABATOgYIABAe
EBM6CAgAEAgQHhATOgYIABAIEB5Q5ixYsVZggHFoAHAAeACAAY8BiAHxC5IBBDE1Lj
KYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwj52eCzg5PtAhWLsRQKHdkGCaQQ4dUDCAc


 
Datum:
20.11.2020  07:40
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 

Dnes pipomenu velkho klavrnho virtuosa a tm byl Anton Grigorijevic Rubinstein.
Zemel 20.11. 1894 v Petrohradu, narozen 28.11. 1829 Moldavsko. Byl to rusk pianista, skladatel a dirigent obdob romantismu.

Jako prvn rusk umlec se prosadil v evropskm mtku svm klavrnm umnm, a ve sv dob byl srovnvn s Ferencem Lisztem. Anton Rubinstein svou hrou uvdl v as nejen Evropu ale i Ameriku a nkolikrt koncertoval tak v Praze. Byl i uznvanm skladatelem, jeho opera Dmon se t pozornosti i dnes. Z jeho iniciativy tak byla v roce 1862 otevena v Petrohradu vbec prvn rusk konzervato a on sm stanul v jejm ele a vyuoval zde hru na klavr. Byl autorem mnostv hudby pro slov klavr, koncert pro violoncello, pro housle, koncerty pro harmoniku.

Anton Rubinstein napsal asi dvacet oper, pt koncert pro harmoniku, est symfoni a velk mnostv hudby pro slov klavr spolu s komorn hudbou. Jeho dlo dle obsahuje dva koncerty pro violoncello a jeden pro housle, znan mnostv orchestrlnch dl a mnostv symfonickch bsn.


 
Datum:
19.11.2020  06:47
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 

Dnes vzpomenu znamenitou hereku, kterou asi vichni znme a tou byla Terezie Brzkov, narozen 11.1. 1875, zemela 19.11. 1966.

Terezie Brzkov prola adou divadelnch spolenost a ovldla irok rozpt dramatickch typ. Uplatnila se pedevm na jeviti Mstskho divadla v Plzni, kde hrla sentimentln milovnice, postavy realistick a naturalistick dramatiky, dmonick heroiny, aristokratky, lyrick hrdinky, ale vynikla i v komedich a konverzan hrch. Na poli modern dramatiky naopak nalezla hranice svch hereckch monost. V Nrodnm divadle nedostvala odpovdajc hereck pleitosti a dobrovoln vymnila eskou prvn scnu za manelovu cestujc spolenost. Ke konci sv kariry proslula rolemi moudrch a dobrotivch staenek, z nich nejznmj je filmov Babika Boeny Nmcov.


 
Datum:
18.11.2020  09:50
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 
18. listopadu 1852 se narodil mal Mikol Ale (zemel 10. ervence 1913)

Patil k nejvznamnjm postavm generace Nrodnho divadla. Pro Nrodn divadlo navrhl cyklus Vlast. Jeho zliba v historii a len ivota se promt v obrazech Husitsk tbor, Setkn Jiho Podbradskho s Matyem Korvnem.
Po roce 1884 se zaal vnovat vhradn asopiseckm kresbm a ilustracm.
 
Datum:
17.11.2020  07:09
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 


17.11. 1708 zemel Ludolf Backhuyssen, narozen 28.11. 1630, byl to nizozemsk mal marn. Ji v roce 1649 piel jako obchodn pru do Amsterodamu, kde se zaal uit malstv a trvale se zde usadil. Namaloval na pt set obraz s motivy moskch bou a nmonch bitev. Krom moskch scenri maloval L. Bachuyssen i portrty, alegorick kompozice a mstsk scenrie. Krom prce kaligrafa byl tak grafikem. Je povaovn za pednho mistra holandsk nmon malby.

na dlo umlce se meme podvat zde:
https://obrazky.seznam.cz/?q=ludolf%20backhuysen&sourceid=web&thru=spell&sId=aOqfMkMxgCO_k-GS0pA6


 
Datum:
16.11.2020  08:01
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 

16.11. 1851 v Hradci Krlov se narodil Otomar Pravoslav Novk, zemel 28.7. 1892 v Ltni. Vda ho pitahovala ji od dtsv. Po gymnasiu absolvoval lkaskou fakultu Prask univerzity, pot studoval na Filozofick fakult, kterou ukonil v roce 1879. Zkamenlinm propadl jako student dky svmu strci Karlu Feistmantelovi, vznamnmu geologovi, kter zkoumal pravk horniny stednch ech. Francouzsk paleontolog Joachim Barrande oznail Otomara Novka za pokraovatele dla. Objevil ve stednch echch naprostou nhodou jako stavebn inenr nejbohat nalezit trilobit na svt.

Otomar Novk vynikal jak v samotn vd, tak v dovednostech, kter vdci pouvaj: dobe ovldal nkolik jazyk a byl zrunm kreslem. Objevil a pojmenoval mnoho pravkch tvor. Nejen druh, ale I celch rod, existuj nap. trilobit rodu Novakella a Novakaspis. Soukrom ivot vak nebyl astn, stle se potkal s nedostatkem penz a nakonec zemel na tuberkulozu u sv sestry v Ltni.

 
Datum:
15.11.2020  09:25
Od:
Ludmila (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 
15. listopadu 1670 zemel v Amsterdamu pedagog a teolog Jan Amos Komensk.

Svmi vahami o metod a obsahu vyuovn se stal zakladatelem souasn pedagogiky. Chpal svt jako kolu ivota a ivot jako ustavin proces sebevzdlvn. Za zkladn princip koln vuky povaoval stejn ance pro vechny, s tm, e koln dochzka je povinn.
 
Datum:
14.11.2020  07:21
Od:
Kvta (len klubu)
Nzev:
Re: Kalendrium
 

14.11.1901 v Kladn se narodil Cyril Bouda, zemel 29.8. 1984 v Praze.

Cyril Bouda byl esk mal, grafik a ilustrtor. Studoval na prask Akademii, kde si prohloubil sv mimodn kreslsk schopnosti. Na Akademii vtvarnch umn studoval i u profesora Maxe vabinskho, kde se zamil na grafiku. Byl lenem Svazu eskoslovenskch vtvarnch umlc, od roku 1926 byl lenem Sdruen eskch umlc grafik Hollar, jeho tvorba obshla vechny grafick sfry a nry, od volnch list k potovn znmce, od portrtu ke krajin i zti, dotkla se i malby.

Umlec se nikdy netajil svm obdivem k italsk renesanci a k Itlii vbec. Jeho dlo lze rozdlit na dv sloky, jednu s cizmi podnty a s dominujcm italskm vlivem a pak sloku domc, nm dvrn znmou. Cyril Bouda celm svm umnm navzal na starou a slavnou tradici starch mdirytc. Sm znamenit rytec v mdi i ve devu ryl dokonce s oblibou do litografickho kamene. Jeho prce pes miniaturn preciznost maj vyloen poetick charakter. Vznan jsou jeho veduty, pojat skoro vechny z vysokho nadhledu, jako z pta perspektivy a pipomnaj techniku starch vedutist. Skvl jsou i ilustrace knih, nkter doshly svtov proslulosti. Byly to ndhern ilustran doprovody nap. k Andersenovm Pohdkm a povdkm, vtvarn doprovod Satk z rozum V. Neffa a mnoho dalch.


na dlo Cyrila Boudy se meme podvat zde:https://www.google.com/search?q=Cyril+Bouda&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjfhoSLsoHtAhVF3qQKHbKfDsMQ_AUoAXoECAUQAw&biw=1536&bih=754

Reim zobrazen: ve / strom
    Star pspvky >>>