Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Doubravka,
ztra Ilona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Šastné a veselé,

aneb "Chcete m?"
 
Z kuchyn se u valí zápach spáleného cukroví. Nestíhám!
 
Peu u naštstí poslední várku, a na zbytek úkon mám dva dny.
 
Skáu urychlen z tetí šprušle ebíku s hadrou v ruce jedné, s okenou v ruce druhé, oboje pouštím do prostoru, a skokem hodným geparda jsem rázem v rohu, kde se práv nabíjí mobil.
Do háje! Není to mj miláek, ani dítko, ani kamarádka, která by mn rozesmála i pozvala nkde na drink. Telefonuje mn tchyn, e pes pvodní domluvu, e zstanou doma,  pijdou na Štdrý den k nám, a to všichni, vetn tety Apoleny, jejího nového druha, a jejího šestnáctiletého fracka, který nám  pi poslední návštv zdemoloval svou aktivitou nejen zánovní koenou sedací soupravu, ale i poíta, neb nám chtl pedvést nevídané. Nakopl našeho pejska, který má dodnes trauma z jeho neekané reakce, rozlil, co se rozlít dalo, a upadlo mu na koberec vše, co se dalo rozetít, zarat, a hlavn nedalo vyistit.
 
Vzhledem k tomu, e jsem pozvala naše mladé v potu 4 ks, moji maminku a tatínka, poet strávník se rázem zvýšil na mnoství, kdy i zkušená a otrlá hospodyn propadá zoufalství.
V rychlém sledu jsem si pedstavila zasedací poádek. Ne, to nedám dohromady!
 
Ji adu let se keovit vyhýbám spolenému pobytu mé tchyn, tchána, maminky a tatínka. Njak si nepadli do oka, u od svatby. To naší rodin tchyn naznaila, e s takovou spodinou se zahazovat nebude, a opustila svatební hostinu, ovšem a po hlavním jídle. Nyní se ke spodin cpe kdykoliv je to moné, jeliko nejen maminka, ale kupodivu i já vaíme dobe a rády.
Na rozdíl od Mgr. Ing. Tchyn., CsC.
Poet titul u ní vdy znamenal vyšší spoleenské postavení, a tak maminka se svým ubohým pedagogickým vzdláním, by vysokoškolském, a já se svým prý nenároným studiem njaké pitomé ing., tatínek coby jen Mgr., jsme byli hluboce pod její úrove.
 
Tituly sem, tituly tam, podle nich se ídit nebudu. Musím prost eliminovat všechny moné stety a souboje hned v zárodku, to znamená, posadit všechny co nejdál od osob, které jim lezou na nervy.
 
Co s tchyní?
Ta leze na nervy všem, i svému synovi! Mám ji posadit do pedsín? Na balkon!
V tom mn došlo, e poet kus 13 není zrovna dobré znamení!
Udret našeho foxteriéra celou veei sedt u stolu, na tento výcvik u nemám ani as, a náš pes ani potebnou touhu, chu a vytrvalost.
 
Pozvat ješt nkoho? U tak mám hlavu jako opilé kruítko, protoe mn dochází, e musím jít pikoupit rybu, njaké ovoce, a vytáhnout ze sklepa velké hrnce. Pikoupit všeho,  pochopiteln! Rodinná pohroma v podob šestnáctiletého nevycválaného a potmšilého synka mn vystrašila ješt dodaten do podoby ztuhlého lístového tsta. Ten jí jen proto, aby mohl drobit, rozlívat, zašlapávat, trousit, a vbec – buduje si vdy prapodivn hlubokou podestýlku, u kadého jídla. To zas bude spoteba!
 
Jídelní souprava má 12 ks – komu pidlím všednoveerní talíe?
Nebylo by lepší nkoho prost odstelit,  a tím vyešit nastalé problémy?
Nabízí se jeden kus, ale to by asi neprošlo. Hlavn ped orgány innými v trestním ízení.
 
Pi pedstav spolenosti, která obchvátí náš rodinný stl, pi jakkoli dobré vli, obraz rodinné štdré veee dostává poválivé trhliny.
 
Chvíli se mn honí hlavou neveselé myšlenky, trouba u vydává nejen pachy, ale i zvuky, v pokoji je zima jak na Sibii, nebo okna zstala uprosted mytí dokoán, a já neefektivn pemýšlela o neešitelném.
 
Vypnula jsem troubu, vytáhla plech, který byl obsazen ním, co vzdálen pipomínalo rohlíky, chvilku jsem ješt nechala vtrat, pak okna zavela.
Uklidila ebík, hadry, kbelík.
 
Rozhodla jsem se!
 
Letošní vánoce strávím JÁ mimo kruh rodinný, k nkomu se uchýlím! K nkomu, kde je jich lichý poet, kde je jich málo, kde nemají kritizující a vn nespokojenou tchyni, podivné individuum v pubert, kde NKDO jiný napee, upee, navaí, nachystá, a navoní.
 
Nemáte u vašeho stolu  náhodou volno?
Dagmar Jarošová


Komente
Posledn koment: 22.12.2015  06:24
 Datum
Jmno
Tma
 22.12.  06:24 Bobo :-)))
 21.12.  12:55 Von
 21.12.  09:55 ferbl
 21.12.  06:22 Svatava
 21.12.  00:27 Marta U. astn a vesel