Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Ilona,
ztra Bla.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Nemáš mobil, neiješ!
 
Pamatuji se, kdy mi bylo deset let a do naší domácnosti byla zavedena telefonní linka. Byla jsem štstím bez sebe, e mám spojení se svtem, kamarádkami, pozdji i kamarády.
Samozejm, jako i v jiných oblastech lidského poínání, i tady šel pokrok mílovými kroky vped, a my se, tu více, tu mén, pizpsobovali.
Kdy zaali po ulicích chodit lidé, kteí si dreli tu levé, tu pravé ucho, a mluvili sami se sebou, netušila jsem, e toto jest pedobraz dn píštích, a e po ase bud spíš kuriozitou potkat lovka, který nedrmolí sám k sob, a nedrí si ádné ucho.  Pravda, vzhledem k pokroku u zaznamenávám lidi, kteí si sice mluví sami pro sebe, smjí se, nadávají i breí, a ucho si u nedrí. Nejdív jsem si myslela, e se u zbláznili, a zapomnli, e s nikým nemluví, i zapomnli tu krabiku u ucha dret. Byla jsem velice rychle vyvedena z omylu – „vona mami mluví do mobilu, ale má mikrofon!“, soucitn na mne pohlédl syn, kdy jsem projevila mírný údiv nad švitoící dívkou s dlouhými vlasy, která v prbhu mé cesty v trolejbuse, trvající zhruba 20 minut, se propracovala od jemného chichotání a k velice odván eroticky ladným slovíkm.
Dobrá. Zvykla jsem si i na samomluvce idie, kteí sedí ve vozidle sami, a mluví, mluví, mluví… lovk si zvykne nakonec prý i na šibenici.
Prý. Já se zaínám té šibenici v poslední dob vyhýbat. Nejen, e lovk ztratil úplné soukromí, a je mono ho vysledovat doslova od postele, pes WC, a do divadla. Nikde nemáte jistotu, e vám to nezadrní, nezazvoní, nebude vibrovat. Jist. Meme telefonek vypnout, ale po pravd – málokdo to dokáe. Pro? Protoe co kdyby zrovna te byl njaký veledleitý hovor! Bez mobilu nelze ít!
 
Jak jsme ili tedy „ped“ mobilem? Bu jsme doma byli nebo nebyli. Pokud jsme doma nebyli, bylo nasnad, e máme jiný program, ne sedt u telefonu a ekat, a zazvoní. Zkuste se nkdy zaposlouchat – samozejm bezdn a bez voyéurských sklon  – do slov samomluvc! Vtšinou sdlují, e u jsou v autobuse, e u jsou na cest, e u byli v istírn, a e tch rohlík koupí tedy radši deset,( pokud neproívají vrcholné sexuální rozjímaní ped sluchy všech pítomných – bohuel, ne zcela ojedinlý to jev) Tedy informace,  bez kterých by se opravdu nedalo peít!
 
Budi, já to tedy peiju. Ale dsím se. Upímn. Kdy takovým fofrem z velkého erného telefonu s kotouem se pešlo ke krabikám od zápalek, do kterých mete mluvit i bez drení, obávám se, e akoliv ji vku pokroilém, doiju se bohuel i doby, kdy u nebudou ani krabiky, ani mikrofony ukryté pod vlasy, nebude ji nic! Budeme mít kadý ji od narození v hlav nainstalován njaký ip, a budeme si volat jen myšlenkami, a pestaneme mluvit úpln, stýkat se s lidmi jen tak, na kus ei, budeme propojeni a napojeni kadý s kadým.
 
Nevím jak vy, já se toho upímn dsím. Ztráta soukromí, intimity, individualismu – je to pokrok? Nebo je to spíš zákrok – i jen krok – k totální záhub lidského a tím pádem i mého já!?
Promite, musím konit, zvoní mn mobil….
Dagmar Jarošová


Komente
Posledn koment: 14.12.2006  11:32
 Datum
Jmno
Tma
 14.12.  11:32 Josef Dan
 12.12.  23:23 Dana
 12.12.  19:14 Jan v klidu
 11.12.  23:52 Josef Jak s mobilem?
 11.12.  21:03 Marcela mobil
 11.12.  11:44 Milan
 11.12.  11:43 Milan
 11.12.  11:19 Pavel
 11.12.  10:54 emach
 11.12.  09:08 hera
 11.12.  09:07 hera