Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Doubravka,
ztra Ilona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mte doma mal chlupat? (5)

 

Moje nov ratolest byla ensk. Koika DMA.

Mohlo mne napadnout, e chlapi to maj v ivot vdycky jednodu! Pan "veterinrn" lkaka se tvila absolutn flegmaticky. Nevm, zda mla k istm rasm jin vztah, zda koky, pozen za nkolik tisc mly jej vt sympatie.

Na tu moji malou pohldla jednm okem a ekla: "Pijte ve stedu v pt hodin."

S pejskem to bylo fajn, pipnula jsem  vodtko a lo se "jako" na vychzku. Moje ikina, ale v moment, kdy jsem ji chtla nacpat do pepravnho koku vytuila, e ji opt nesu nkam, kde se j vbec, ale vbec nelb a zaala protestovat. Nejdv slovn a pak celm tlem! Pokad, kdy u jsem ji "mla", vykala, a moje pozornost upout kok, vytuila moment eM a jednm pohybem vystartovala nkam do hlubin bytu.

S odchytem jsem zapoala zhruba ve tyi hodiny.

Bylo ti tvrt na pt a ikina se mnou stle hrla hru - A e mne nedostane?

Jako vdy vyhrvala, vtzila, j zanala stle vce a vce nervznt a panikait.

Mm pout nvnady?

Zbyten - odhalila m mrzk pohnutky hned.

Piplcnout na ni njakou vt textilii? Jakmile jsem se k n blila s obrovskm frot runkem, vylezla na sk. Za pl hodiny jsem to vzdala.

Zvedla jsem telefon, e se omluvm, e jsme indisponovan a jakmile jsem poloila sluchtko, ikina se ke mn vyhoupla na kln.

Objala jsem ji a (boe odpus!) zradila! Pevn tmajc jej ji uklidnn tlko jsem oupla do pepravky a zauzlovala. Co nastalo, ned se popsat jinak, ne hlukovou kulisu k vradn nevitek.

Okamit jsem zptn volala, e indispozice u je v pepravce a e vyrme!

Za hlasitho protestu Jejho velienstva jsem cupitala pes sdlit, kolemjdouc se oteli, kdoe to vsk a ono nelidsk jeen se linulo z jinak krsnho, vypltanho koku za  850 korun eskch.

Upocen a s vyptm vech sil duevnch i fyzickch jsem dorazila do ekrny. Nikde nikdo. Jeen zeslilo natolik, e kdyby lkaka prv odjela na Tahiti, musela by to slyet a neprodlen se vrtit.

Byla mon jet dl, neb j trvalo celou dal plhodinu, ne zvolna pila.

Ui mi u brnly a chtla jsem to vzdt. Jakou slu hlasu m to mal stvoen, to bych nikdy nevila! Zmtala se v koku, vyrela proti dvkm a urit mne upmn nenvidla!

Vythnout ji z koku byl vkon, na kter musela odbornice pivolat jet odbornj pomoc. ikina bojovala jako o ivot - a vlastn o ivot j lo. O ten ensk, pln erotiky a lkavch zitk.

Po dvaceti minutch boje byla vytaena, zpacifikovna a j  jsem byla poslna dom, e mm pijt za hodinu.

Nechala jsem tam to neboh zve a la breet dom. Nad sebou, jak jsem sobec a nelida. Tedy - nekokomil.

Po hodin jsem drela v nru absolutn bezvldn tlo, pevzno jakousi mal, koku teba nebylo. Bylo ticho a mi nesmrn divno. Odnela jsem si dvoukilov vln  nco co vbec, ale vbec nepipomnalo ivho tvora.

Jestli prvn ti hodiny byly pro mne trzn, dalch 20 hodin - hlavn v noci - jsem proila v ir hrze. Jakmile narkza pestala psobit, ikina zanala ovat, asi si u matn uvdomovala, e se "nco" stalo. Na krk j byla upevnna takov divn papundeklov konstrukce, kter j mla zabrnit, aby si sama nevythla stehy. V deset veer, kdy jsem si ustlala k n na zem a konejila ji, hladila a povdala, se vzepjala a odplila se ke dvem. Tam, do kvry cca 5 cm irok mezi skn a zd se snaila vecpat. Mvala celm tlem, zapasovan v de a plakala! J tak.

Jemn jsem ji uchopila a dala zpt k sob na polt. Tyto akce opakovala co deset minut, a se j podailo z lmce vysmeknout. Vechny m pokusy o pipevnn zpt ztroskotaly. V pt rno jsem ji byla zcela vyslena a ikina ovala - ovem tak, e plakala m dl hlasitji a m dl vehementnji se domhala navrcen do stavu pvodnho, asi znala 5 - navrcen do pvodnho stavu dle obanskho zkonku. Nemla nadji.

V sedm rno jsem volala do prce, e potebuji dovolenou, neb nemohu neboh zve nechat doma samotn. Jeliko f dn zve nevlastn, moc naden nebyl. Ale v ten moment mi to bylo zcela jedno.

Zabalila jsem to nakajc stvoenko do runku (chodit nemohla, z toho vyplv, e ani zdrhnout nemohla) a spchala jsem k veterince.

"Kad "normln!" koka to snese", sue odvtila. A obdrela jsem za 150 K njak nvlek. Kdy jsme ho do nj nasoukaly, vypadala jako tlaenka se tymi noikami libovch prk. Vyden se koukala kolem, co se to s n dje a pak  na mne upela tak vytav pohled, e jsem se j zaala nahlas omlouvat, co jsem j to provedla.

e neml pochopen f, jsem chpala.

e se na mn jak na blbce dvala i ona lkaka u mn.

V onom "kruni" mla pobt zhruba tden.

Dal den jsem u musela do prce, tak jsem ji obloila nejlepmi dobrtkami, polti, pesvdila se o pevnosti jejho obleku a s tkm srdcem odela.

Po nvratu jsem ji nala nahatou a spc.

Kad den jsem ji asi desetkrt znovu a znovu oblkala do t pernosti. Vymlela speciln pravy, pomoc kloboukov gumiky zpevovala chyty a ona zas vymlela jak se z toho dostat ven. Prost  - marnost nad marnost.

V tom nejdivoejm obdob mi zaali radit vichni znm co jsem "mla" udlat, e tak n a e jsem opravdu kretn j.

Jedinou ze vech rad jsem poslechla. K on "lkace" jsem ji nikdy nela.

Asi po desti dnech jsem ikinku zcela osvobodila od potupnho obleku a na udoben jsem ji krmila stle vybranmi lahdkami.

Tak pro zmnu ona - to jedin, co si z cel "akce" odnesla bylo, e u vyaduje pouze lahdky, je mlsn a mst se mi dodnes!

Vyholen bko zarostlo, jizviky u nejsou vidt, ale pi vzpomnce na tu noc a dny dal mi dodnes nen zcela volno. a pemlm, co chudci koky, odchycovan, kastrovan a vypoutn zpt na pvodn teritorium. Kdo jim v noci zpv, hlad je a utuje?

Na tuto otzku jsem dostala po ase odpov: "A v, kolik z nich to vbec peije?"

Nevm.  

Vera jsem zaala pemlet, e ikin podm kamardku.

Neznte njakho  perfektnho veterine, kter by provedl kastraci bezbolestn pro mne a hlavn pro koiku?

 

Dagmar JaroovKomente
 
 Datum
Jmno
Tma