Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zbyek,
ztra Monika.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Indie, zem kontrast (4)
 
Jak bylo psáno v minulém pokraování, nedaleko ervené pevnosti je další památka Šahdahanova stavitelského úsilí, Mešita Damme Masdíd. Je nejvtší v Indii a na její nádvoí se vejde a 25 tisíc muslimských vících. Do prostor mešity se za mírný poplatek dostanete, neprobíhají-li zrovna bohosluby. Nesmíte však mít šortky a musíte si zout boty. Na to první jsem myslel, na to druhé u tolik ne, take jsem po nádvoí mešity cupital v bílých ponokách. Mli naštstí pomrn uklizeno. Po obou stranách hlavní budovy jsou štíhlé, tyicet metr  vysoké ve. Na jednu z nich je povolen pístup a tak meme proít šplhání po píkrých schodech v úzké vi, bez jakéhokoli osvtlení a pouze v ponokách. Pitom se ješt vyhýbáme neviditelným postavám, které zase sestupují dol. Výhled z vršku ve je však fantastický. Celé Dillí je v naprosté rovin, na okraji ganské plán, a tak vidíme tak daleko, jak nám viditelnost dovolí. Dole v ulikách  klokotá  rušný  ivot  a   a  po  obzor  se  táhnou  nízké patrové domy, asto s posezením na steše. Na jihu je vidt,  kde  zaíná  Nové  Dillí  a  domy  nabírají  výšku.
Od mešity se táhne hlavní ulice Starého Dillí, andni ouk, kdysi ulice luxusních rezidencí s típramenným vodním kanálem, dnes velkolepý bazar, místo permanentní dopravní zácpy, orientálního chaosu a hluku. Pokud zkusíte projet touto oblastí cyklorikšou, za zády šlapajícího Inda (jako jsme to udlali s kolegou), eká vás nevšední záitek. Opt je nutno srazit cenu pedem na desetinu poadované ástky a nedat se odradit rikšovým lamentováním, e likvidujete celou jeho ivnost. To patí k  vci.
 
V ádném pípad ale nekupujtee ovoce, které je lákav vystaveno na spoust pult a pojízdných vozík. V celém Dillí je nedostatek pitné vody a nikdy nevíte v em bylo ovoce umyto. Co snese imunní aludek prostého Inda, zpravidla tce odnese aludek Evropana.
Z centra Starého Dillí jsme pejeli na druhou stranu ervené eky, kde se podél eky Jamuny táhnou tzv. gháty, parky s místy, kde byly kremovány ostatky významných lidí. Proslulý je Rád Ghát, s prostým pomníkem v míst, kde bylo spáleno tlo nejvýznamnjšího Inda novodobé Indické historie,  Mahátmy Gádhího, poté co byl na nj v roce 1948 spáchán atentát. Kolem jeho památníku jsou stále davy lidí  manelských pár, rodin, školních tíd v uniformách, kteí  se  chtjí alespo  dotknout  památky na lovka, který perostl nejen indickou spolenost,  jejímu osvobození vnoval svj ivot.
 
Naše symbolická cesta, od nejstaršího Dillí a k souasnosti  konila   v Novém  Dillí u Indické brány, tyicet dva metry vysokého vítzného oblouku, postaveného v rámci celkového plánu Nového Dillí, Edwardem Lutyensem, se jmény 85.000 indických voják, kteí padli v uniformách britského impéria v bitvách 1. svtové války a pedevším v katastrofální britské kampani v Afghánistánu, která skonila naprostým fiaskem. Dnes je široká, mnohaproudá tída, která zaíná u indického parlamentu a koní u Indické brány, vyuívána k etným pehlídkám a prvodm.
 
Poté u jsme se vrátili na hotel, zaplatili taxikái panu andovi, který se o nás vzorn staral 1000 rupií (našich asi 800 K) a chystali se k odletu do studené stední Evropy. Bylo mi ale jasné, e na mé první setkání s kulturou, která má zcela jiné koeny a historii, ne ta naše, euroamerická, nikdy nezapomenu. Nejvíce se mne však dotkl citát, který byl vytesán u památníku Mahatma Gándhího:
 
Sedm spoleenských hích
 
Politika bez zásad
Bohatství bez práce
Poitek bez svdomí
Poznání bez charakteru
Obchod bez morálky
Vda bez humanity
Uctívání bez obtování
 
(Mahatma Gándhí „Mladá Indie“, 1925)
 
To je z mých vzpomínek vše. Snad se mi podailo zprostedkovat i vám své záitky a pocity.
Pavel Maásek


Komente
Posledn koment: 25.09.2006  21:11
 Datum
Jmno
Tma
 25.09.  21:11 gagiknedlik bezpochyby
 15.09.  19:13 Jarda pikzn
 13.09.  08:47 janina
 12.09.  13:39 gagiknedlik 7 spoleenskch hch