Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vendula,
ztra Heman,Hermna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Elixíry ivota – Zelený aj
 
V roce 1211 napsal jeden japonský mnich knihu „Zelený aj pro zachování zdraví“, kde praví, e „zelený aj je pro udrení zdraví zázraným lékem. Má také mimoádnou schopnost prodluovat ivot. aj je elixír, který iní lovka tém nesmrtelným“.
 
Na jeho poest i pro úctu k aji byl na západním pobeí japonského ostrova Kjúšú vybudován chrám. Dnes vidíme, e se tento mnich ani v nejmenším nezmýlil, ale naopak. Kdy se podíváme na zdravotní pínos zeleného aje, tak se nám zdá, jako by ajovník vyrostl speciáln pro naši dobu - dobu civilizaních chorob. Výsledky moderních vdeckých výzkum se v poslední dob peván zamují na nádorové a rakovinové onemocnní, co je v souasné dob nutné a velmi potšující. Bylo prokázáno, e zelený aj obsahuje látku nazvanou epigalokatechingalát, která je nejúinnjší antikarcinogenní substancí. Klinickými pokusy bylo prokázáno, e tato látka brání vzniku nádorového bujení a zárove i léí ji existující nádory. Znamená to, e zelený aj je ideální a levnou prevencí rakoviny. Tento úasný objev celosvtových výzkum se však týká jen aje zeleného, erný aj dalším zpracováním o tuto podstatnou vlastnost pichází.
 
Pi klinických výzkumech bylo také prokázáno, e škodlivé rakovinotvorné látky, které vznikají pi ohevu veškerých potravin v mikrovlnné troub a ukládají se v našem tle, se likvidují také zeleným ajem. Stejným zpsobem bojuje látka epigalokatechingalát i proti nemoci z ozáení, tedy i proti negativnímu psobení mobilních telefon.
 
Zelený aj nebyl zatím niím pekonán, jeho pitím se vzdalujeme od všech moných chorob, pijímáme znanou ást tolik dleité bioenergie a prodluujeme si ivot. Pi pokusech na zvíatech bylo zjištno, e se jim prodlouila délka ivota dokonce o více ne dvojnásobek. Jaké jsou další léivé úinky zeleného aje? Sniuje hladinu cukru v krvi, posiluje srdce a krevní obh, sniuje hladinu cholesterolu, posiluje cévy, brání vzniku arteriosklerózy, zabrauje zántm, má antibakteriální úinek, zlepšuje schopnost uit se, posiluje koncentraci a duševní výkonnost, pozitivn ovlivuje sexuální energii, povzbuzuje prokrvení a regeneraci pokoky, psobí proti revmatizmu, brání tvorb ledvinových a luníkových kamen, zabrauje vzniku zubních kaz, je moopudný a zbavuje tlo jed, je silný antioxydant, tím zpomaluje proces stárnutí, sniuje stresové symptomy, má antibakteriální úinek, mírní aludení a stevní problémy, je prevencí proti virm a v neposlední ad je siln alkalickým nápojem, který psobí proti pekyselení.
 
Zelené aje se pijí bez mléka, a tudí neobsahuje ádné kalorie. Je to povzbuzující nápoj a usnaduje hubnutí, protoe povzbuzuje svalstvo. Má mén kofeinu ne erný aj a je povaován za velmi jemný a oistný lék pro tlo, je osvující a hydratující, ani by obsahoval škodlivé a nechtné látky jako káva nebo perlivé nápoje.
 
Zelený aj je další z elixír ivota, je to kadodenní nápoj pro tlo, mysl i duši!
Lenka Látalová
 


Komente
Posledn koment: 23.06.2011  10:06
 Datum
Jmno
Tma
 23.06.  10:06 Jaroslav
 23.06.  06:37 venca