Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vclav,
ztra Michal.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Ve tíd byl rachot

Ve tíd byl rachot. Venca Šašek vzal Pepíkovi Rikovi bakoru a s Vaousem si s ní házeli. Lítali pi tom po lavicích, piem Šáša rozšlápnul Janurce pero. Ta zaala nepíetn jeet. Do hry, která se postupn mnila ve vybíjenou, se vloil i Krejík a Bra. Šplh Veselý, který ml slubu, zaal na tabuli zapisovat jména kluk, kteí blbli. Za to slíznul od Krejíka buchanec.

Do nejlepšího vešla do tídy kulhavá Mery, teda zástupkyn editele soudruka Marie Bártová, jinak taky zvaná Pajda nebo Kulhavka. Bakora jí profrela kolem hlavy a Vaous, který ji hodil, zstal s napaenou rukou jako Diskobolos z obrázku v uebnici djepisu. Vtšina ostatních si ale vbec nevšimla, e uitelka pišla. vali dál. Došla ke stolku, vzala ukazovátko a tískla do desky.

Tída ztichla. Honem jsme se soukali do lavic a Pajda drela e, e jako my, mladá generace, nadje svých rodi, si neváíme odkazu velkého uitele národ Jana Ámose a e pohrdáme autoritami a mluvit do nás horem dolem není nic platné a tím pádem zrajeme pro polepšovnu, to v tom lepším pípad, jinak pro kriminál.
"Co tady dlá? Dy máme mít Taánu..." zeptal se nahlas Pean. Pi projevu Vaous seskoil a jakoby nic si sedl.
"Soudrukó, my máme ale ruštinu!" zatepala rukou Olina. Pajda se postavila za katedru jako bh pomsty a zakrákala:
"Soudruka Smrková je nemocná, tak si zopakujeme nco ze zempisu. Mistr Vaous má hodn energie, tak nám pjde íci, jaké má pítoky naše nejvtší eská eka Labe," namíila ukazovátko na svoji první nebohou ob.
"To sem si moh myslet!" vyprskl Jarda a loudal se k tabuli.
"Nediskutuj a vyjmenuj pítoky Labe!" práskla znova devnou tykou do stolu.

Vaous s rukou v kapse vejkal a dlal ksichty. "Vltava, Mrdlina... Cidlina.... jo a taky Vejrovka, v Hradci Vorlice... pak taky Votava..."
"Já ti dám Votavu! Votava chodí do devítky, kestním jménem se jmenuje František, je z Bobnic a na zempis je kádr! Na rozdíl od tebe. Ty myslíš jen na lumpárny. Píšu ti ne-dos-ta-te-n!" slabikovala s rozkoší.

Vaous si šel se šoupáním bakor sednout, bavil tídu jako obvykle opikama a polohlasn prohodil:
"Je to kráva, vzpoml sem si na pt pítok, ml sem dostat tyráka!"
"Co jsi to ekl?" zakviela úa, dokulhala k nmu a za vlasy ho vyzdvihla z lavice.
"Au! Nic sem neek... e ste nic neslyšeli!?" dovolával se naší loajality. "A netahejte m za vlasy! Jau, jau! Fyzický tresty sou zakázaný!" kiel.

Zástupkyn Vaouse pustila a hystericky pobíhala po tíd. Vdycky kdy pajdala kolem nj, zatahala ho za vlasy a jeela: "To není fyzický trest. To bych t musela uhodit. A já jsem t neuhodila!" Vypadala, e se zhroutí a Vaousovi, který mával rukama, kroutil se a val, vyškube všechny vlasy. Naštstí zazvonilo.

Druhý den jsme se ve ti tvrt na osm s Jardou Vaousem potkali ped školou. Na hlav ml narvanou epici. "Co blbneš, ti šibe, néé?" pozvedl oboí Pean. Jarda sundal rádionku a povídá:
"Pece se nenechám furt tahat za vlasy!" Hlavu ml dohladka vyholenou. "Heppner uml, kdy sem ek, e chci dohola. A kdy sem vysvtlil pro, tak mi celej krám zatleskal a von m vostíhal zadarmo. tyry chlapi, co tam byli, íkali, e je ta kráva uila u ped ptaticeti lety, e u je stará jak erný uhlí a vodjaktiva pitomá." Pohladil si lebku a dodal: "A m uvidí, tak se svalí!" Natáhl si znova modrou rádionku a šli jsme do tídy.

První hodinu jsme mli fyziku s velkým Oldou, ten si ani nevšimnul. Pak byla eština a Rýcka jen mezi výkladem nedokonavých sloves pronesla: "Jardo, co se ti to stalo?" Po velké pestávce vpajdala se srolovanou mapou Mery. Udiven si posunula brejle na špiku nosu a zírala na nás - takový klid na zaátku hodiny ješt nezaila. Zapsala do tídnice, povsila mapu Evropy a zaala vykládat cosi o rozvodí. My se ale nemohli soustedit. ekali jsme, co se stane. Venca Šašek, který sedí s Jardou v lavici, zaal na sebe upozorovat, šoupal idlí a klapal tukou, aby pilákal její pozornost. Teprve kdy shodil na zem atlas, Kulhavka se otoila a pes brejle koukla, co se dje.
"Šašku! Okamit se uklidni!" zavelela. Pak zamrkala a nevíc svým oím došla a k Vaousovi. "Okamit si sundej tu apku! Tvoje chování u pesahuje všecky meze!"

Jarda ochotn smekl a jeden kantorský a všech ticet ákovských pohled se vpilo do lesknoucí se lebky. "Co to... Va... Vaousi! To je... to je provokace! To jsi mi udlal naschvál!" sípala. Odkulhala ke stupínku, zase se vrátila a nevícn si prohlíela Vaousovu šišatou hlavu. Pak došla ke dveím, otoila se a hrozivým hlasem prohlásila:
"Ale se mnou orat nebudete! To já si nenechám líbit! Nemám to zapotebí!" Práskla dvema a za nkolik okamik pivlekla pana editele Holeka.

Ríša, jak jsme íu nazývali, míval k pokleskm actva velmi shovívaný postoj, to bylo o nm známo, a kdy u se jednalo o njakou velkou lumpárnu, radji to vyešil fackou za dvemi editelny, neli vyšetováním a aférami. Te stál na stupínku, pobaven se koukal na vyholenou Vaousovu hlavu a snad ani lamentování své zástupkyn neposlouchal. Kdy skonila, zatváil se písn, a pravil k Vaousovi:
"Nevím, co t vedlo k této trochu nezvyklé úprav úesu, ale ml bys své chování trochu usmrovat. Vdy to s vámi paní uitelka myslí dobe." Došel k Jardovi, zvedl ruku - u u jsme ekali, e mu jednu vlepí - a pohladil ho po hladkém temeni.
"Na shledanou, dti!" usmál se do tídy. 

 
Jan ehounek
* * *
Ilustrace © František FrK Kratochvíl

Zobrazit všechny lánky autora  


Komente
Posledn koment: 08.06.2023  11:37
 Datum
Jmno
Tma
 08.06.  11:37 Vesuviana Ivanovi a vem...
 08.06.  02:55 Ivan
 07.06.  18:56 Von
 07.06.  17:19 Vesuviana Pemkovi
 07.06.  15:28 Vesuviana
 07.06.  12:54 Ivan Premkovi
 07.06.  10:26 Pemek
 07.06.  09:41 Ivan
 07.06.  08:32 Pemek