Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radek,
ztra Leona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Od ervené knihovny k myšlenkám zloince
 

Mezi generaci rodi souasných senior, zejména té enské ásti byla v dob jejich mládí velmi populární tzv. ervená knihovna. Byly to knihy, ve kterých bylo popisováno, jak se do mladé dívky zamiloval nejen pohledný, ale i zámoný mladík a jak tato láska pivedla dívku ke šastnému ivotu v lásce a materiálním dostatku. V dalším bhu asu, peskoíme-li období války, plné hrz, kdy hlavním páním bylo peít, ocitneme se ve spolenosti, která všem a všemi zpsoby popisovala svtlé zítky, kdy kadý bude mít vše podle své poteby. Filmy té doby ukazovaly to pracovní a budovatelské nadšení, kterým se k této situaci dopracujeme a stejn tak televize, která se pozdji objevila. Kdo by neznal Andla na horách v zim a v lét u jakéhosi rybníka, kde je to vše ukázané, ale tak mistrovsky, e je to nejen v TV kadý rok vysílané, ale i masov sledované.
 
Pedstava to byla lákavá, nkdy a smšná. Bylo proto pochopitelné, e ta doba pála i srand a vtipm vbec. V TV byly odrazem této reality rzné estrády, zábavné poady, vtipy a s tím pochopiteln i obliba nositel této zábavy, pímo srandy. Jména nkterých byla zárukou veselí a pohody nejen v té dob, ale jsou známá i souasné mladé generaci stejn jako všechny silvestrovské poady té doby, promítané i 30 let a více od doby vzniku. Doposud za n není náhrada a souasná „díla“ stále více utvrzují pedstavu jejich nenahraditelnosti, stejn jako film z té doby.
 
Kdy u to vypadalo tém tragicky, e mimo pravidelných vystoupení politik formou hádek a náhrady estrád Dvoáka s Bohdalovou nahradí svojí pravidelností pouze poady Jílkové s hosty a kadoroní opakování pípad majora Zemana, zvyšující se frekvence a délky vysílání reklam, stejn jako i po 30 letech dodrování zákazu her Václava Havla v TV dkladn utajované se nic nového neobjeví, objevily se poady americké. A tak vedle nkolika tisícího pokraování seriálu Ulice a rzných nemocnic od té v Rové zahrad poínaje je tady téma vrad a mord.
 
Pozoruhodné je na nich ta soustednost na jediné téma, které iší ji i z tch názv: Myšlenky zloince, Odloené pípady (vrad), Beze stopy (po únosech a mordech), Lovci zloinc, Zákon a poádek (o nejtších zloinech v N.Y. ) a po tém poetické: „To je vrada napsala“.  Marn a opakovan si kladu otázku, co tento vývoj znamená, zda je to odraz pocitu tvrc, e jediné, co ješt me vzbudit zájem divák jsou vrady a mordy, úchyláci a pedofilové anebo je to píprava na budoucnost?
 
Poté co nedílnou souástí TV zpráv je kriminalita a TV Príma u má i samostatné krimi zprávy, denn jsou zprávy z války vetn strašení tetí svtovou bych ml jeden návrh.  Vycházeje z tisícileté japonské historie bych navrhoval „dojáno kané“. To je rituál, kdy se rozezvoní zvony s nadjí, e za 100, maximáln 108 dní se dostaví ád a mír. No eknte, nebylo by to s píchodem jara to nejlepší?
 
Jaroslav Petík
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 10.03.2023  20:59
 Datum
Jmno
Tma
 10.03.  20:59 Pemek
 10.03.  18:47 Jaroslav
 10.03.  10:31 olga jankov
 10.03.  10:20 Von
 10.03.  06:35 Ivan