Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Radek,
ztra Leona.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Sítání kanál

Ukázka z knihy -  Fouskovy fejetony

Je bohulibé a národu prospšné seíst všechny hospody v eské republice. Jaký to pevratný a smysluplný nápad! Jsou tací, kteí reptají: „Za tch dvacet milión, které bude tahle blbina stát, by se postavily dtské domovy nebo domovy pro staré obany – anebo by se za to koupila zdravotnická zaízení.“

Tihle reptalové si neuvdomují, jak je dleité pro náš vstup do Evropské unie znát poetní stav našich osvoven a putyk. Sítání lidu potvrdilo, jak bylo velkým inem. Statistický úad není zbytený. Co bychom si bez nj poali? Proto se chystá další projekt blízké budoucnosti, a to Sítání kanál.

V tomto získáme prvenství v Evrop i ve svt. Kadá vesnice, kadé msto bude mít Oddlení kanál. Tomu bude pedsedat v dob sítání Vrchní kanálový inspektor. Podléhat mu bude štáb Kanálových revizor. Ti budou zamstnávat Kanálové sítae.

Starostové mst i ostatních obcí budou zodpovídat za správnost oznámených pot kanál. Revizoi rozdají obanm bílé tuky a sítací kanálové listy. Za zkreslené, neúplné i livé údaje bude mono udlit pokutu a deset tisíc korun eských. Kanáloví sítai a revizoi se budou prokazovat Kanálovým sítacím prkazem.

Všichni budou vlastnit isté lustraní osvdení vydané Úadem pro všeobecnou istotu. Hlavn v Praze, kde je nejvíce kanál, je nutno zvýšit kvalitu Kanálových síta jejich rekvalifikací. Znalost jazyk se nevyaduje, ale nevyluuje. Vrchní kanálový inspektor bude mít dva asistenty a mluvího pro styk se stranami.

Revizoi budou mít po jednom asistentovi. Sluební vozy budou vybaveny sirénou, poítaem a malým barem. Mluví budou pravideln informovat veejnost o kanální situaci. Kanáloví sítai budou z ad dchodc, student a nezamstnaných. Jejich odmna bude dle výsledku jejich práce, nejmén však dvanáct tisíc.

Celá akce bude trvat asi ti nedle. Kanáloví revizoi musí mít ukonené stedoškolské vzdlání. Odmna bude závislá na velikosti kanál. ím vtší kanál, tím vtší odmna.

Po skonení sítání kanál si mohou obané zanechat tuky jako suvenýr. Vím, e naši daoví poplatníci pochopí velikost a uitenost této akce a vyjdou všemon vstíc. Na závr celé akce budou na Staromstském námstí vyznamenáni nejlepší Kanáloví sítai. Zbude-li po sítací akci njaký pebytek, Vrchní kanálový inspektor pedá Dtským domovm tisíc výkaek a dv st pár barevných zimních ponoek. A nezapomínejme – Je uitené vdt, kolik máme v naší krásné vlasti kanál!

 
Josef Fousek
* * *
Zobrazit všechny lánky autora
 


Komente
Posledn koment: 11.03.2023  17:27
 Datum
Jmno
Tma
 11.03.  17:27 Vesuviana
 11.03.  16:03 Karla I.
 11.03.  09:11 Pemek
 11.03.  08:24 Von
 11.03.  07:12 Ivan