Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vavinec,
ztra Zuzana.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Moje nešastná tináctka
 
Na rozdíl od spousty povrivých lidí mne nikdy ani v koutku mysli nenapadlo, e bych ml mít obavy z ísla 13 i hrzu z pátku 13. A do chvíle, kdy mi mj ošetující léka sdlil, e se musím akutn podrobit dosti sloité operaci. Zalistoval v diái a pravil: „Nastoupíte píští týden ve tvrtek, v pátek to odoperujeme, pak si dva týdny poleíte a budete zase zdráv a mlád.“

Jeho závrená poznámka mne jako erstvého ptašedesátníka zaujala natolik, e odpoutala moji pozornost od termínu operace. Doma jsem sáhl do šuplíka, vylovil kapesní kalendáík… pi pohledu do nj by se ve mn krve nedoezal. Pátek tináctého!

Jestlie jsem se doposud nad triskaidekafobií, co je chorobný strach z tináctky, i paraskavedekatriafobií, tedy nepekonatelných obav z pátku tináctého, jen usmíval, od této chvíle se mi v duši usídlil ervík pochybností. Co ervík… poádná ponrava. Nic platné nebylo ani racionální vysvtlení, e tináctka je pouhé prvoíslo i atomové íslo hliníku. Ani to, e se strach z tináctky odvozuje z prachobyejné náhody, e Jidáš byl tináctým uedníkem Kristovým, a protoe jej zradil, byl boí syn ukiován na Velký pátek. A také, e v hebrejské abeced je pod tináctým písmenem ukryto písmeno M, co znamená Mavet, tedy Smrt.

Co mi ale zbývalo. Osudový pátek s oním nepíjemným numerem urený k mé operaci jsem nemohl vynechat, jako to dlají v nkterých hotelech, kde zcela vypouštjí v íslování pokoj 13 i dokonce celá tináctá poschodí.

V nemocnici vše probíhalo profesionálním rytmem, sestiky se usmívaly… jen spolupacient na vedlejším lku od plnoci vzdychal, skuhral a naíkal.
„U je to tady!“ íkám si. „I pro nj ten den zaal dsiv.“

Zbrocen studeným potem šíleného strachu jsem byl odvezen na operaní sál. Ješt e mne záhy milosrdná injekce poslala do jiné dimenze.
„Vzbute se! U je po všem!“ slyším z jakési obrovské dálky hlas. Otevu oi a nad sebou vidím líbeznou tvá dlouhovlasého andla.
„Je to jasné, u jsem v nebi. Alespo, e tak, kdy u jsem tu operaci nepeil.“

Po hodin, kdy u anestézie pestala zcela úinkovat, jsem zjistil, e realita je jiná. Operaci jsem peil a daí se mi docela dobe. Jak je to ale moné, kdy byl pátek tináctého?

Po návratu z nemocnice jsem našel na stole ten svj kalendáík. Na jeho deskách záil zlacený letopoet 2013. Byl loský.

 
Jan ehounek
* * *
Koláe Marie Ziegerová a Anastázia Mahovská

Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 03.08.2022  15:50
 Datum
Jmno
Tma
 03.08.  15:50 Pemek
 02.08.  15:19 Jaroslava
 02.08.  11:43 Vesuviana
 02.08.  08:32 Von
 02.08.  04:53 Ivan