Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Andrea,
ztra Jon.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Mlád binturonga v Zoo Ostrava

Zvíe s tímto podivným jménem je nejvtší cibetkovitá šelma svta obývající lesy jihovýchodní Asie. V Zoologické zahrad a botanickém parku Ostrava ji mohou návštvníci vidt na dvou místech - v expozici itván ve spoleném výbhu s vydrami malými a v Pavilonu indických zvíat, kde momentáln pár odchovává mlád.
 
 
Mlád se narodilo 16. dubna 2021. Celou dobu je v péi svých rodi, prospívá, ale zatím se ješt neví, jakého je pohlaví. První týdny po porodu trávilo mlád ukryté v boud, pak zaalo postupn objevovat okolní svt. Nejdíve uvnit pavilonu, pak se postupn odvaovalo vyjít i do venkovního výbhu. Zde mladý binturong vyuívá mnoství vtví a tlustých bambusových stvol, po kterých obratn šplhá. K jištní vyuívá ovíjivý ocas, za který se mláata binturong dokáí i zavsit.

 
 
Rodinu binturong v Zoo Ostrava zachycuje video pi krmení. Pestoe se jedná o šelmy, v jejich jídelníku pevaují plody, ím se v pírod významn podílejí na šíení semen. Binturongové jsou ale i lovci - jejich koistí jsou hlodavci, ryby i ptáci, také vybírají ptaí hnízda a nepohrdnou ani mršinami. V zoo se jejich krmná dávka skládá pedevším z ovoce a zeleniny, masitou ást potravy tvoí mleté hovzí maso, kuata a ryby.    
 
* * *
 
Binturong (Arctictis binturong) ije v tropických lesích od Nepálu a po Malajsii, na ostrovech Sumatra, Jáva, Borneo a Palawan. Dobe šplhá po stromech. Pi pohybu ve vtvích si pomáhá dlouhým chápavým ocasem. Je aktivní peván v noci, den tráví zpravidla spánkem v korunách strom. I kdy patí mezi šelmy, je binturong spíše všeravý. Je veden v erveném seznamu (IUCN Red List of Threatened Species) jako zranitelný druh (Vulnerable). Za posledních 30 let klesla jeho populace o 30 %! Píinou poklesu je niení pírodního prostedí z dvodu tby surovin a pemny na zemdlskou pdu. V souasnosti se jedná zejména o zakládání plantáí palmy olejné. Je také nelegáln loven pro penisovou kstku, která je vyuívána v tradiní ínské medicín.

Foto: E. Gombala.

 
* * *
 
Biodiverzita v Zoo Ostrava: Baboky – barevné skvosty naší pírody
 
Naše nejznámjší baboky, tj. admirál, paví oko a baboka kopivová patí k barevným skvostm naší pírody. Spolené mají to, e jako ivné rostliny pro své housenky vyuívají nejastji kopivy dvoudomé – pro mnohé zahradníky nenávidný plevel, pro baboky zásadní rostlina pro jejich existenci.
 
  

Baboka bodláková na motýlím kei                Baboka kopivová na motýlím kei

Baboky kladou kadý rok dv generace vajíek. Pro vývoj housenek tchto pestrobarevných motýl jsou nezbytné porosty kopivy dvoudomé. Dosplí motýli pak velmi rádi sají nektar tzv. motýlích ke – komulí. Nepohrdnou ani dalšími kvetoucími rostlinami, jako jsou levandule, dobromysl a podobn. Pomoci jim meme jednak vysazováním kvetoucích bylin, ale taky tím, e na zahrad ponecháme kout s rostoucími kopivami.
 


Baboka paví oko na levanduliHousenky baboky paví oko

V pípad, e všechny kopivy vyseeme, neumoníme tmto nádherným motýlm se rozmnoovat. K pezimování pak dosplci vyuívají sklepy budov anebo nejrznjší dutiny.
 
 

Foto:Kateina Holubová, Šárka Nováková a Otakar Závalský.
Pozn.: 11. záí 2021 mají senioi do Zoo vstup zdarma.

 
Šárka Nováková, Zoo Ostrava
 


Komente
Posledn koment: 11.09.2021  17:58
 Datum
Jmno
Tma
 11.09.  17:58 olga jankov
 11.09.  11:25 Von
 11.09.  10:16 Vesuvjana dky