Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jon,
ztra Vclav.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Litva (1/2)

V polovin ervna roku 2016 jsme se s partou pátel rozhodli, e se v záí  podíváme do Litvy a Lotyšska. Pro mnohé nezajímavé destinace, ale nám se práv líbil fakt, e tam mnoho turist nezavítá.

První den jsme piletli do hlavního msta Litvy, Vilniusu. Jeho Staré msto, historické centrum Vilniusu, je zapsané na Seznamu svtového kulturního ddictví UNESCO.

První dv noci jsme strávili v kempu Forest Downtown Camp, do kterého jsme se dostali pes mstskou ást zvanou Uupio. Tato tvr je pro svj bohémský ivot nazývána „litevský Montmartre“. V roce 1997 byla vyhlášena samostatnou republikou, která má dokonce svou vlastní ústavu, kde se mimo jiné hlásá: „Pes má právo na to, být psem,“ nebo „Kadý má právo ít u eky Vilnia, zatímco eka Vilnia má právo téci kolem obydlí všech.“

Druhý den po píjezdu jsme se vydali do centra msta. Navštívili jsme katedrálu se zvonicí a také Gediminasv hrad, který je nejstarším ve Vilniusu. Chtli jsme nahlédnout do muzea Genocidy, ale vcten den mli zaveno. Po pelivém uváení jsme se rozhodli podívat i na televizní v, odkud je krásný výhled na msto. Bohuel jsme neumli litevsky, take jsme se z autobusového ádu nemohli dozvdt, kdy nám jede tramvaj. Jediné, co jsme podle mapky zjistili, e musíme vzít tramvaj íslo 3, na kterou jsme ekali asi hodinu, z eho jsme znan znervóznli, protoe u se zaalo stmívat. K televizní vi jsme se dostali tsn ped setmním. Tato v je 326,5m vysoká a výtahem se dostanete do 165m, kde se nachází restaurace s výhledem na celé msto. Byl to krásný pohled a milé zakonení dne. Vrátili jsme se zpt do kempu a zapili poslední noc ve Vilniusu poádným litevským pivem Švyturys a Kalnapilis.

Tetí den ráno jsme se vydali do Muzea obtí genocidy, které se nachází v autentických prostorách, nebo na daném míst a do roku 1991 mlo sídlo velitelství KGB. Tato budova mapuje jednu tragickou kapitolu v historii tohoto malého pobaltského národa. Na tomto míst byli vzni mueni a popravováni. Kdy jsem procházela celami, tak mi bylo úzko, stny byly chladné a na mne psobily velmi negativn. O to h jsem se cítila, kdy jsem procházela dvorem do cely smrti. By na toto místo kráíte po sklenných schodech a prakticky nic, krom pár rekvizit v hlín, neuvidíte, tento prostor mi vedral slzy do oí. Nechápu, jak nkdo me být tak krutý a vzít ivot tolika lidem. Nevydrela jsem a musela objekt opustit.

Jakmile jsme se sešli ped muzeem, pokraovali jsme dál autobusem na hrad Trakai neboli Troky. Ten byl postaven ve 13. století. V 18. století byl hrad pemnn ve vzení a nakonec byl poboen a zachovaly se pouze zbytky ví a hradeb. Je jedním z nejvtších lákadel Litvy, bohuel nás velmi zklamalo. Hrad byl toti zrekonstruován zaátkem 90. let minulého století, take moc historický, jak se tváil, nebyl. Kdy jsme hrad opustili, zaala prtr mraen, take jsme utíkali do nejbliší hospdky, kde jsme si vychutnali litevské národní jídlo: cepelinai, co jsou knedlíky vyrábné z brambor a plnné mletým masem (mén asto tvarohem i houbami). Byly vynikající! Kdy pestalo pršet, bylo docela pozd a my nevdli, kde se ubytujeme. Naštstí nám paní z Infocentra dala brourku s ubytováním.

 
 

Hledali jsme tedy levné ubytování asi 2km od hradu. Došli jsme na adresu a zazvonili na dm. Vbec to nevypadalo jako ubytovna i hotel. Normální dm. Otevel nám njaký Rus, který neuml jinak ne polsky. Zkusili jsme mu vysvtlit, e hledáme ubytování, tak nás u sebe ubytoval. Lonice mly komunistický nábytek, umlé kvtiny a do toho kýovité obrazy plnné jantarem. Zde jsme pespali a tšili se, co pinese další den...
 
Pokraování píšt...

 

 
Text: Markéta Šestáková-Malátová
 Fotografie: Ondej Šmíd a Ludk Horký
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 07.04.2021  13:25
 Datum
Jmno
Tma
 07.04.  13:25 Vesuvjana dky
 30.03.  16:30 Markta estkov Maltov Hezk den
 30.03.  12:20 olga jankov
 30.03.  10:12 Pavel S
 30.03.  09:16 Edita
 30.03.  09:12 Dagmar B.
 30.03.  08:41 Von
 30.03.  07:14 SV
 30.03.  06:26 Ivan