Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zina,
ztra Ondej.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Všude dobe doma nejlíp

Jist se nedá spoítat kolikrát jsme bhem ivota toto úsloví slyšeli, etli nebo sami vyslovili. Já jist alespo tolikrát jako vy, ale navíc mám v kuchyni na stn pknou keramickou destiku a na té je to napsané.

Kdy se rozhlédnu v kuchyni, všude kolem jsou vázy, talíe a mísy. Všechno jen run dlaná keramika, nkterá dokonce rodinná. Na polikách jsou také run dlané hrnky a hrneky, ty doslova miluji. Ta destika mezi tou ostatní keramikou, ale vyniká, pestoe ty ostatní znamenají víc ne jenom hezká umlecká díla, ale pipomínají srdci místa nejbliší. Z ech, Moravy, zejména z Chodska a ovšeme tam nechybí ani keramika australská. To co není na zdech zabírá místo na všech polikách.

Ale zpt k té destice s úslovím. Zaátkem devadesátých let jsem letla do Prahy a jedna krajanka m poádala abych se tam sešla s její sestrou a pedala jí dárek. Sešly jsme se u sochy sv. Václava, já jsem dárek pedala a neekan jsem také jeden dostala. Práv tu pknou keramiku, na kterou se kadý den bezpotukrát dívám a ráda si pipomínám, e „všude dobe doma nejlíp“.

Jak léta pibývají stále víc si zvykáme na naše vlastní domácí prostedí, kde víme co je na kadém kroku, kde nic nás píliš nepekvapí. Nebylo by spravedlivé íci, e nic nehledáme, moná  dokonce astji ne bychom chtli, ale urit to nakonec vdycky nkde  najdeme.

Dosti našich pátel vyjídlo na cesty lodí, bylo mnoho pkných a zajímavých míst, která mohli navštívit pi cestování po moích i po ekách, do nkterých míst se ješt rádi vraceli a nám potom o tom všem vyprávli.

My také na dosti zemí a ostrov velice rádi vzpomínáme, bylo tam opravdu hezky a vzpomínky jsou stále jako ivé. Jak píjemn se vzpomíná doma na pohodlném kesle ped sebou album plné fotografií, hezky se na sebe usmjeme a je nám dobe.

A tak snad  skuten s pibývajícím vkem bude opravdu platit „všude dobe doma nejlíp“?
 
Jana Reichová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 26.03.2020  06:11
 Datum
Jmno
Tma
 26.03.  06:11 Hilda