Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zita,
ztra Oleg.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz


 
Radost ivota jsou také pátelé
 
Pátelé, kamarádi i kdy ji nejsou s námi na této zemi se neztrácejí. Zstávají s námi a objevují se se všemi tmi vzpomínkami, které kolují v naší pamti. Ten vdk za to spolen proité pátelství nelze ani opravdov vyslovit.
Rozhodn dkujeme za ty blízké pátele se kterými se stále vídáme a také za ty, kteí jsou nkde ve svt vzdálení, ale jsme s nimi bez perušení v kontaktu.
 
Ve starším vku ale není ji tak snadné ekat, e pijdou ješt další pátelé.
Nkdy snad osud, rozhodn ne náhoda nás k novým kamarádm pivede.
 
Tady kde v Gosfordu ijeme se vše jako jinde kolem nás mní a tak teba také malé, ale velmi dobré lahdkáství zde ji delší dobu není. Bylo vlastn jediné, které nenabízelo pouze teba jen asijské zboí, ale naopak velmi evropské. Malé pekaství jim dodávalo chleba, který byl tém jako eský a dokonce také koláe a buchty.
Jednou jsem tam uvidla pytlíky s knedlíky v prášku. Hned jsem to ukazovala manelovi a najednou se k nám od pultu otoil jeden pán a zeptal se pkn esky „Vy u nevaíte pravé houskové knedlíky?“
Upímn jsme se spolen zasmáli a zaalo pátelství, které víme, e se nám ji nikdy neztratí. Neekané pátelství pro nás ji ve vku praddeka a prababiky. Dríme se ho pevn.
 
Nyní u jedné moravsko australské rodiny jsme se pi minulé návštv potkali s rodii té krajanky z Moravy, kteí krátce pedtím piletli do Austrálie.
e si budeme mít tolik co povídat jsme nemohli uhádnout. Vkový rozdíl 20 let a vzdálenosti míst, kde ijeme víc ne znané. Ze severu Slezska do východního pobeí státu NSW se nedobhne píliš rychle.
Vyprávli jsme si, probírali jsme všechno, jaké to je emigrovat, jak zaínat v nové zemi bez znalosti jazyka, jak se najít, seznámit a zalenit se mezi krajany.
A jak to je a bylo doma? Jist jsme brzy narazili na ty strašné povodn z let 1996 a 1997. Oni práv byli jedni z tch nejvíce postiených, dokonce pi obou povodních.
Tady jsme vdli dost a dokonce nco o em oni nevdli.
Krajané zde pi  rzných programech, které poádali vybírali peníze, které potom byly odeslány na pomoc tm povodnmi postienými. Mohli jsme to dokonce doloit seznamy krajan, kteí pispli a stránkami z eských asopis zde vydávaných i sydneyského Spectra.
Chtli byste být u toho našeho povídání a potom si také s námi zaít tykat a oslovovat se jmény?
Nestaili jsme si íci všechno, snad pi jejich další návštv Austrálie. Doufáme, e k ní jist dojde, zatím se ji vracejí dom. Vracejí se také s tím, e nyní si mohou na poítai najít SeniorTip, protoe dobe ji ví co zajímavého jim pinese.
 
Jana Reichová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma