Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Vendeln,
ztra Brigita.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Kde vlastn bydlí havrani?

S lítostí musím konstatovat, e jsem si dlouho myslela, e havran je „manel vrány.“ Ta jejich podobnost i podobnost jejich jmen ha-vran = vrán-a mi pipadala naprosto samozejmá. e krásné erné vlasy bývají barvy havraní, nikoli však vraní, tato skutenost mne nepimla k pemýšlení ani k lehké úvaze. Nad slovem vraník jsem nepemýšlela, to mi bylo jasné, a jméno vranka jsem naštstí nikdy neslyšela, protoe bych moná tuto malou, chránnou rybku podezívala s píbuzenství s konm.

Dnes u vím, jak jsem se mýlila, pouila jsem se.

Vrána není jenom jedna jediná. Existuje erná i šedá. V našich krajích ije ponejvíce druh vrány šedé. Ve skutenosti má tlo pokryté elegantn šedoern íhaným peím a hlavu, hrdlo, kídla i ocas má erné. Musím piznat, e ve své tupohlavé neznalosti mstského dítte jsem tohoto ptáka díve povaovala za straku.

Havran vyhlíí zcela jinak. Je celý ernoerný, s peím kovov lesklým a do modra, a povahou je podstatn slušnjší, spoleenštjší. Tyto ptáky však potkáváme v naší lokalit pouze v zim. Pilétají pozd na podzim a svým krá krá, nebo krátkým kro nebo gag oivují ztichlé a proídlé lesy i volná prostranství kolem lidských sídliš. Brzy na jae opt mizí.

Havran prý bývá vdný za písun jakékoliv potravy a jeho šedohndý silný zobák (patrn i aludek) prý lehce zvládne i silné kosti. Tato fakta jsem neznala, ale popravd eeno, ta nevdomost mne vbec netrápila. Jen nkdy jsem v mysli letmo zavadila o úvahu, odkud vlastn tito ptáci pilétají, kde vlastn „bydlí“, ale bádat v pírodopisných knihách mne nenapadlo.

Vtší mrou jsem tyto ernoerné elegány poznala a prostednictvím své pítelkyn. Ta bydlí ve tvrti rodinných dom a domk. Ze svého bytu má hezký výhled na protjší domy i krásné vzrostlé stromy, kde posedávají, poletují a nechávají se i dobe slyšet mnozí z pták, ale je dobe slyšet i tyto erné krasavce. Jsou to její oblíbenci. To typické krákání umí velmi dobe napodobit, take s nimi nkdy „rozmlouvá“.

Havran Karel ji zaal zprvu nesmle navštvovat sám. Opatrn sedal na zábradlí terasy, odkud pozorovával její „zahrádku“ v kvtináích a kamínky z cest upravené do rzných seskupení na podlaze, pipraven kadou vteinu ulett.

Pipravila mu misku rádla. Zprvu nedviv, pozdji s velkou chutí se zaal spouštt k pipraveným dobrotám. Vybral si a odletl na blízký smrk nebo stechu, kde si se soustem poradil.

asem spolu navázali bliší vztah. Karel u neodlétá, kdy nkdo vstoupí na terasu. Pozorn si vstoupivšího prohlédne a pak teprve posoudí, zda setrvá ješt chvíli, nebo radši odletí. asem si pivedl i druku, která ho sice doprovodí, ale ona se nesníí nikdy k tomu, aby vzala sousto od „té enské“, se kterou má její partner blízký vztah.

Oba po ase nkde v okolí vyvedli mladé, s nimi pak poádali divadelní pedstavení na blízkých domech i vtvích strom. Kdy se malí havránci uili létat a jedno z nich poprvé ztka dolétlo na jednu ze stech a snailo se vyšplhat po kluzké krytin vzhru. Znovu a znovu sjídlo zadekem (ocáskem?) naped, ní a ní, a ke kovové zábran pro sníh, zatímco rodie krouili kolem a povzbudiv (nebo písn výchovn?) krákali, zatímco vydšené mlád se snailo a snailo…

Za mou pítelkyní pijídím zjara, na podzim, v lét, ba i u v zim jsem tam byla. V kadé roní dob je havrany slyšet, pokadé je Karel, a nejenom on, k vidní. On peván na blízkých stechách i na terase, kam denn létá na návštvu, na kontrolu, nebo na nco „pod zobák“, jiní jsou na ulicích, na stechách, na stromech, na loukách v blízkém parku, patrolují v celém širém okolí.

Take te u asi vím, kde bydlí havrani.

V Mnichov, nedaleko Michaelova hradu, ulice, plovárny, rozlehlého východního parku a pilehlé tvrti.
…a pouze nkteí z nich se patrn rozhodnou zalett v zimní as i k nám.

 
Elena Paclová

* * *
Ilustrace © Jan Filip
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 17.02.2020  14:03
 Datum
Jmno
Tma
 17.02.  14:03 Vesuvjana Von, Vclavovi a Vendule
 17.02.  08:26 Vendula
 16.02.  14:42 Vclav Pro Vesuvjanku
 16.02.  14:37 Von
 16.02.  11:01 Vesuvjana dky