Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zita,
ztra Oleg.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Exotika

Exotika znamená cizokrajnost. Vtšina z nás si práv vytvoila obraz dovolené, a u teba v Itálii, Egypt, Japonsku, Finsku, Spojených státech amerických, Brazílii nebo kdekoli jinde. Exotika je ale výrazem i pro neobvyklou, ale naopak velice nápadnou vc. Tím nemyslím napíklad palmu v eské republice, i kdy ta by urit vyvolala zajímavé reakce. Jedná se ale o to, co kadý z nás nevidí kadý den, protoe by se za tou uritou vcí musel vydat do úpln jiných konin svého státu nebo zahranií.

Lidé ve vnitrozemních státech si jako exotickou vc pedstavují moe, korály, ostrovy.... Ti, co ijí ve stát s níinami, sní o vysokých horách a prudkých vodopádech, které padají z obrovských skalnatých kopc.

Jiní mohou za exotickou záleitost povaovat rozmanitost podnebí Zem. Eskymák by si asi nedokázal pedstavit 40 stup Celsia. Egypan by to cítil úpln opan.

Milovníci historie, kteí ve svých státech nenaleznou skoro ádné kulturní památky, se vydávají do stát s dlouhou historií a se slavnými památkami.

Slovo „exotika“ má sice jen dva správné významy, ale kadý si pod ním me pedstavit nekonené mnoství vcí, které shledává úasnými a které nkdy ani sám nedokáe popsat. Moná je to i tím, e je nkdy pouívá jen ve snech, které by lovk nazval „science fiction“.

Pár slov, které mají nco spoleného s exotikou:

exotizmus, exotismus: záliba v cizokrajnosti
exotinost: pocházení z dalekých krajin, cizokrajnost, neobvyklost, exotika
exot: pedmt cizokrajného pvodu, výjimená zvláštnost

Pozor! Slova, která se snadno pletou, ale mají jiný význam:

exobiologie: obor studující monosti ivota ve vesmíru, astrobiologie
exoderm: zevní zárodený list ivoišného embrya, ektoblast, ektoderm
exodus: hromadný odchod
exogamie: uzavírání satk pouze se leny jiných kmen, skupin
exogenní: zevní, z vnjších píin, související se zemským povrchem, ektogenní
exokrinní: týkající se láz se samotným vývodem na povrch tla nebo do nkterého orgánu
exonymum: vitá podoba názvu zahraniního geografického objektu v jazykové podob odlišné od originálního názvu
exorcizmus, exorcismus: zaíkávání, vymítání, vyhánní ábla
exosféra: nejvyšší vrstva zemské atmosféry zaínající ve výškách nad 600 – 1000 km
exoterický: urený pro veejnost
exotermický, exotermní: doprovázený vydáváním tepla

 
Adriana Šindeláová
* * *
Zdroj obrázku: SiamTravel.cz

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 24.01.2020  21:22
 Datum
Jmno
Tma
 24.01.  21:22 Vesuvjana dky
 24.01.  14:28 Jaroslav