Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Xenie,
ztra Ren.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vánoce jsou pede dvemi

Titulek není práv objevný. Pokud bychom však chtli brát výše uvedené rení doslova, zjistili bychom, e Vánoce nejsou pede dvemi, ale nejspíš v obchodních centrech. Kdy se ped dvee svého bytu podíváte, zjistíte, e za nimi není po nich ani potuchy. Ten pokus jsem provedla a mohu zodpovdn prohlásit, e otevírat domovní dvee a hledat za nimi Vánoce je cimrmanovská slepá ulika. Osobn bych si je pedstavovala jako sehranou partu odborník z agentury nazvané teba „Svátky v pohod“, kteí by za m svátení dny pipravili. Generální úklid, nákup a balení dárk, vaení, peení, výzdobu bytu a rozeslání velých pání píbuzenstvu. Tím se samozejm nezíkám svého podílu na celkovém zdaru, tu a tam bych také piloila ruku k dílu. Nu, nap. s Arnoldem Swarzenegerem, aby odtáhl tké skín a nechal za nimi vysmýit, u poítat nemu, ten má jinde svých starostí a nad hlavu. Zbytek party, ítající kreativce (aby vymyslel, co komu z rodiny nadlit), nákupího (aby obhal obchody), pokladníka (jeho nezbytnou pítomnost není jist teba zdvodovat), stejn tak jako úast uklizeky, dekoratéra, pekae a kuchae se také, po bliším pezkoumání, jeví jako iluzorní. Však se doma o ty milé povinnosti njak podlíme… 

Vánoní úklid, to je kapitola sama pro sebe. Ale piznám se, e je to u pár let, co m nechává naprosto chladnou skutenost, e nco v domácnosti není tak, jak to dlala ped svátky teba moje maminka nebo úzkostliv poádná tetika. Tím víc m znepokojuje nepoádek v duši. A nejen v mé. Denn potkávám tak nasupené spoluobany, e mi z nich bhá mráz po zádech. Slýchám nepublikovatelná slova, vídám (i jsem sama obtí) strkanice, okopávání a neurvalosti. Moná, e práv te, v dob adventu je as, abychom svá nitra podrobili poádnému úklidu. Tedy – zpytování duše bych radji svila odborníkovi, nkde jsem etla, e opravdu pelivý przkum vlastního nitra me vypadat jako cesta hlubokým erným lesem, divokými roklinami, zapáchajícími bainami, pípadn vyprahlou pouští. Na takovou výpravu je dobré pozvat zkušeného prvodce, nebo se prý me stát, e sami v sob zabloudíme. Ale vymést z duše pavuiny nevrlosti, vycídit zašlé dobré vychování, vyklepat staré kivdy, vytídit svj slovník, urovnat a správn zaadit vzpomínky, vynést nkam na skládku zatrpklost, plíivou nespokojenost, nebo i závist, dát do poádku své vztahy k nejbliším, blízkým i k lidem obecn – to bychom snad mohli zvládnout sami. Urit se nám po takovém generálním úklidu bude lépe dýchat, stejn tak, jako kdy vstoupíme do erstv vygruntového bytu. A pokud si dáme opravdu záleet, tak ten bájený pocit istoty a vn v nás petrvá ješt dlouho po svátcích. 

 
Eva Vlachová
* * *
Ilustrace © Iva Pospíšilová
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 16.12.2019  11:31
 Datum
Jmno
Tma
 16.12.  11:31 Bobo -:)))
 16.12.  08:26 Von