Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Oldika,
ztra Lada.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Vánoce v tomto roce
 
Vánoní as nám zaíná,
je to chvíle kdy na blízké
kadý lovk vzpomíná.
Vánoní poselství,
radost a štstí
a s námi zstanou

po celý rok píští.
 
Taková jsou vánoní pání, to je to pravé co sebou nesou nejkrásnjší svátky v roce. Ani v dosplém vku nezapomínáme na svá dtská pání, nezapomeneme na Jeíška. Slavíme jeho narození, jeho píchod na tento svt.
Kadá rodina dodrovala své tradice, s tmi jsme vyrstali a pedáváme je dtem i vnouatm.
Zvlášt na tyto svátky ml být dm istý, pipravený na tu hlavní štdroveerní oslavu.
Všechno vlastn zaíná adventem a potom rozsvícením vánoního stromku a z lásky pod ním pipravenými dárky.
Ano, myslíme na Vánoce a chceme, aby byly také v tomto roce nezapomenutelné.
Píprava je jist znaná, jako peení vánoního cukroví a je ho pece tolik druh, potom pijde peení vánoek a nakonec štdroveerní veee. Tšili jsme se na to jako dti a tšíme se stále ji jako dosplí. Ale dobe víme, e to není to hlavní. Víme, e to všechno dláme na oslavu narození Jeíše Krista. Však kdo neml doma alespo malé jesliky, kdo nerozesílal pání všem blízkým.
 
Najednou ale jakoby na to lidé zapomnli. Nejdleitjší je v první ad nekonené nakupování a oslava bude nekonícím hodováním. Obchody nám lákav nabízejí stále víc a víc nových dobrot, nic nám nesmí uniknout, no dobe ješt je tam také stromeek, ale hlavn aby toho všeho bylo co moná nejvíc pod ním a stoly se musí prohýbat dobrotami i takovými, které jsme nikdy neoekávali a neznali.
To je najednou to nejdleitjší, peplnný stl, o tom se snad hlavn mluví.
 
V nákupním stedisku kam chodíme nejastji bývaly na dvou místech vdy jesliky. Letos se ztratily, není asi kam je dát, jsou tam jen další nové obchody.
No ano opravdu, to je práv letos to nejdleitjší.
Prodává se se slevou, v tomto a také ovšem hned v dalším obchod a moná ten další bude teba levnjší, no a to je ono, to znamená, e se me nakoupit víc. No to je prý nádhera ! Ta radost z toho.
 
Já radost nemám, jsem smutná a zdšená.
 
Budou ješt dti dnešních mladých rodi vdt co to byly Vánoce?
Snad ješt máme dost síly abychom dokázali ubránit ty pedané tradice, víru v deset pikázání, protoe v tch je celý základ ivota.
Naše dtství je ji pry, ale naše dti, vnouata a pravnouata budou ekat na Jeíška,
Adventní vnec je na dveích, koledy nejen eské zaznívají z našich oken.
 
Vítejte Vánoce !
 
Text a ilustrace: Jana Reichová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 08.12.2019  15:44
 Datum
Jmno
Tma
 08.12.  15:44 Jarmila
 07.12.  08:44 Von