Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Viola,
ztra Filip.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pár snových píbh
 
Kdy sny, tak sny! Na pelomu roku se vdycky djí vci! Na píklad s naprostou pravidelností picházejí Vánoce a týden po nich Silvestr a Nový rok. A jednou takhle koncem roku se ale u nás v byt odehrálo nco zcela zvláštního. Nevím u sice pesn, kdy to bylo, tuším, e nkdy poátkem devadesátých let, ale to nevadí.
 

U drahn let si neodpustím pravidelného, lehkého, odpoledního šlofíka, ale tehdy jsem zejm usnul tvrdji a dokonce se mi zdály sny! Nejprve jsem snil o Vánocích bílých, Vánocích jaké z dtství znám. Vrátil jsem se pomalu do válených tyicátých let a zjistil jsem s pekvapením, e akoliv zejména zimy jako celek byly na zaátku války docela poádn mrazivé, tak se snhem o Vánocích to bylo velmi asto problematické. Nkdy se sice pi holomrazech dalo bruslit na pírodním led, ale všechny Vánoce zdaleka nebyly bílé! Pomrn asto poádn nasnilo a v druhé polovin zimy, a  teprve pak jsme se my dti mohly vyádit na sákách i na lyích i v níin eského ráje v okolí Jiína. Na naše pohraniní hory se tehdy jezdit nedalo, ty byly od našeho území odíznuty. Pak jsem si vzpomnl na Vánoce v roce 1947, které byly pomrn teplé a deštivé. A to se mi vybavila zajímavá situace pi štdroveerním odlévání olova.
 
 
Tehdy se tatínkovi podailo odlít krásný srp, který jsme tehdy sice vyfotit nemohli, ale mli jsme z nho docela radost. Bohuel jen pesn dva msíce, nebo u koncem následujícího února byl tento tradiní zemdlský nástroj zkíen s kladivem do znaku, který se podailo jaktak upozadit a po pedlouhých jednatyiceti letech!

Pak jsem se vidl po dalších trnácti letech, jak v roce 1961 po štdroveerní a tak trochu i zásnubní veei šlapu pšky v desetistupovém mrazu z konené stanice tramvaje v Braníku do Komoan, abych tam v noci pohlídal poasí na všech moných mapách. asn ráno jsem pak mohl sdlit prostednictvím eskoslovenského rozhlasu národu, e bude poádný „samec“ i „krut“ - arktický den s maximální odpolední teplotou niší ne –10°C.!

V tom podivném snu jsem se pak najednou pesunul do 70. let. Od roku 1971 a do roku 1980 naše milá atmosféra nad stední Evropu v chladné polovin roku stávkovala a tém všechny zimy co se týe snhu, nestály za e. Níiny byly vtšinou zcela beze snhu a ani na horách to nebyla ádná sláva. Pesto naše tehdy u tylenná rodina trávila asto období mezi Vánocemi a Novým rokem na horách. A tady se nejen do mé, ale jist i do mnoha dalších pamtí – vetn meteorologicko-historické – zapsal pelom let 1978/79. Práv o silvestrovské noci se dostavilo rychlé a mrazivé ochlazení, které nemlo a nemá v celé stední Evrop obdoby. Ješt na Silvestra odpoledne i v krkonošském Harrachov pi asi +7°C. pršelo a ráno jsme zírali na teplomry, které ukazovaly neuvitelných  -20°C.   Ano – tehdy bhem tyiadvaceti hodin se na celém našem území ochladilo o - 20° a -30°C.!

To ochlazení bylo tak intenzivní, e i po více ne ticeti letech m v tom pedvánoním snu probudilo. Otásl jsem se chladem, rychle jsem poádal manelku o grog a pemýšlel, jaká novoroní pedpov poasí by vyhovovala co nejširší veejnosti. Po druhé sklenici vonícího moku jsem zplodil následující univerzální silvestrovskou pedpov, kterou jsem si dovolil druhý den osobn uvést v  eskoslovenském rozhlase, a kterou te zcela nezištn a samozejm bez záruky uvádím:
Bude sluneno, pochopiteln bez jakýchkoliv sráek. Po slušn mrazivé noci se nejvyšší odpolední teploty budou v níinách pohybovat slab pod bodem mrazu, co zajistí kvalitní led na všech našich rybnících a pehradních nádrích. K nim dojedete - doufám, e u stízliví -  po suchých vozovkách a stejn tak bez problém se dostanete na naše perfektn vysnené hory. Kvalita snhu jist uspokojí všechny. I na horách se bude teplota udrovat slab pod nulou, a tak se na sjezdových i beckých tratích setkáte s nádherným prašanem, jiní svahy pak nabídnou pomalý firn pro lyae a snowboardáe zaáteníky. Vaše vlasy, nebo alespo jejich zbytky bude echrat mírný vánek. A tak i po probdlé silvestrovské noci se mete bez obav vydat do pírody i do nového roku. Nech je celý ten nový rok pokud mono lepší, ne ten letošní odcházející. A nezapomete, e opravdu je mnohem lepší být zdravý a bohatý, ne nemocný a chudý!

Foto autor a internet

 
Vladimír Vondráek
 * * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 21.12.2019  11:22
 Datum
Jmno
Tma
 21.12.  11:22 Von
 20.12.  09:07 Ivan
 19.12.  09:54 Jana
 19.12.  08:10 Von
 18.12.  23:21 olga jankov
 18.12.  12:19 Vesuvanka dky
 18.12.  05:21 Jitka
 18.12.  03:06 Ludk Hork podkovn