Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Kamila,
ztra Laura.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Veejnost v soudní síni

„Povstate a poslyšte rozsudek jménem republiky…“ Bylo ospalé letní odpoledne, kdy soudce okresního soudu zaal pedepsaným zpsobem vyhlašovat své rozhodnutí. Obalovaný – známá to firma, nebyl evidentn v nejlepší kondici a zejména stoj spatný mu inil znané obtíe. Na vin byly dva litry a, které si dal na posilnnou ped tímto procesem v nálevn zvané píznan „Krmelec“. Ponkud se kymácel a skelným pohledem pozoroval prodlouenou ruku zákona, která se ho práv chystala poslat na pár msíc do chládku. Akoliv rozsudek se vdy vyhlašuje veejn, ádná veejnost, kupodivu, neprojevila zájem zúastnit se tohoto aktu, a tak krom soudce, zapisovatelky, státního zástupce a obhájce nikdo jiný v soudní síni nebyl.

„….a uznává se vinným, e v nezjištné dob odcizil ze sklepa domu p. 28 ti lahve zavaených okurek, 2 jahodové kompoty…“ pokraoval soudce ve tení rozsudku, kdy vtom se to stalo. Dvemi, které zstaly nepovšimnuty nedovené na chodbu, náhle vešel do soudní sín pes. istá pouliní rasa si to bez bázn a hany namíila pímo k obalovanému a vrtíc radostn ocasem dávala všem najevo, kdo e je tam její pán. Vru, prekérní situace. Obalovaný sotva stojí, vedle nho zpsobn sedí podvraák, a do toho soudce má dstojným zpsobem vyhlašovat rozsudek. Ve zlomku vteiny tak bylo nutno vyešit nkolik zásadních otázek. Je pes veejnost? Narušuje jeho pítomnost v soudní síni dstojnost jednání? Jak ho pípadn dostat ven, kdy justiní strá není nablízku? Vše mluvilo proti onomu voíškovi. Soudce ovšem vdl, e vzáptí jeho pánovi napaí rok nepodmínn, a tak s rizikem kárného ízení dokonil celou proceduru vyhlašování, ani by nmou tvá nechal vyvést. 

Obalovaný si ponechal lhtu k podání odvolání a odkráel i se svým nejlepším pítelem poradit se ke „Krmelci“. ádná stínost na postup soudu nebyla podána… 
 
Ivo Jahelka
* * *
Ilustrace
© František FrK Kratochvíl
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 16.01.2020  15:40
 Datum
Jmno
Tma
 16.01.  15:40 Von
 16.01.  14:50 Karla I.
 16.01.  09:05 Bobo -:)))