Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Prokop,
ztra Cyril a Metodj.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Já nic, já muzikant

Zkušení kriminálníci s oblibou pouívají toto úsloví: „Doznání je sice polehující okolnost, ale jisté odsouzení.“ V podstat mají pravdu, protoe vina musí být prokázána, a tudí na doznání a upímnou lítost je vdycky asu dost. Z tohoto postoje pak pramení nkterá pozoruhodná tvrzení, která pedkládají soudcm v rámci své obhajoby. Pestoe nadje na jejich akceptování je od poátku nulová, tak to prost  - jen tak ze sportu – zkoušejí zas a znovu. Abyste vidli, co to v praxi me obnášet, vzpomenu na pár takových pípad.

Soud projednával trestný in ublíení na zdraví, kterého se ml dopustit jistý Lojza tím, e svoji druku shodil z dvoumetrové zídky a ta si pi dopadu zlomila nohu. „Mete mi vysvtlit, pro jste to udlal?“ dotázal se  soudce Lojzy. „Vy mi to nebudete vit, pane soudce, ale nebyl v tom ádnej zlej úmysl. 

Chtl jsem ji nauit lítat!“ odpovdl jmenovaný s vánou tváí. 

„Tak lítat, íkáte,“ pokýval hlavou soudce, „a jak jí to šlo?“ zeptal se ironicky. 

„Mizern, pane soudce, vona toti má moc tkej zadek!“ odvodnil nezdar svého experimentu Lojza. Soud tuto jeho obhajobu pekvapiv povaoval za úelovou a neuvil jí.

V jiném pípad byl zase cikán Fero zadren policejní hlídkou v okamiku, kdy se nacházel uvnit rozbité výlohy obchodu se spotební elektronikou, a tašku ml plnou rozliných vcí. Kdy pak byl souzen pro kráde, vypadala jeho verze následovn: 

„To šel jsem pokojn tou ulicí, byla u tma. Vtom na m vybhli skíni, zaali mi nadávat do cikorek a ernejch hub. Já jsem chtl utýct, ale voni m chytili, naped m zmlátili a zkopali, a pak m normáln prohodili skrz tu výkladní skí. Já byl úpln votesenej, ale pak m napadlo, e by se mohli vrátit a ukrást vci z toho výkladu. No a tak jsem je dal do tašky, e bych je jako vodnes na bezpený místo, a tím je vlastn zachránil, kdy byl ten výklad rozbitej…“ 

Kupodivu ani s touto obhajobou Fero úspch neslavil. Ona pece jenom nkdy ta polehující okolnost doznání není k zahození! 

 
Ivo Jahelka
* * *
Ilustrace © František FrK Kratochvíl

Zobrazit všechny lánky autora   
 
 

Komente
Posledn koment: 16.11.2019  08:23
 Datum
Jmno
Tma
 16.11.  08:23 Bobo -:)))