Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Zita,
ztra Oleg.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

BRUNO’S SCULPTURE GARDEN- MARYSVILLE-2007
 
Pítelkyn se pi jedné návštv u nás zmínila o “Bruno’s sculpture garden. Byla o nm a jeho sochách relace v TV.  Co kdybychom Bruna navštívili a s tím spojili setkání se spolenými páteli z Melbourne? Zahrada se sochami Bruna je pouze sedmdesát kilometr severovýchodn od Melbourne v krásném prostedí msteka „Marysville”. Kolem dokola jsou nádherné lesy a známé „Stevenson’s” vodopády. Slovo dalo slovo, upozornili jsme spolené známé a hurá do Marysville.

Malá usedlost nabízela pohodu, kterou pelidnné msto neme poskytnout. Hlavní ulici lemovaly malé obchdky, které nabízely práce místních umlc. Dále tam byly hospdky, restaurace a galerie. Ubytovali jsme se v malém motelu ve velice útulné ásti msteka. Ráno a veer se slétávali papoušci na zobání zrníek pipravených ped pokoji v miskách. Hosté si pišli na své.

Druhý den dopoledne jsme netrpliv oekávali pátele z Melbourne. Jakmile dorazili a všichni jsme se radostn pivítali, vypravili jsme se k Brunovi. Uvítal nás charismatický usmvavý lovk a sdloval nám, e zrovna dnes je mu padesát let, co absolutn neodpovídalo jeho mladistvému vzhledu. Pízvuk v jeho ei napovídal, e pochází z Jiní Ameriky. Uhádli jsme!

Bruno se zadíval na Vladimírovo triko, na kterém ml slogan „Belive it” (Vte) a obrázek létajícího talíe UFO. Poukázal na triko a ekl: „Tomu nemusíte vit, to opravdu existuje!” No ne?! To bylo nco pro mého mue. Konen lovk na jeho frekvenních vlnách. Chudák Vladimír, nkdy nevhodn navazuje konverzace na toto téma s lidmi skeptiky. Mnohokrát vznikají trapné situace. Bruno byl však jeho lovk. Šarmantní umlec nás nejprve provedl svojí galerií a dával ke všem obrazm i soškám komentáe. Zahradou u jsme procházeli sami.

Galerie se zahradou je situovaná v dešovém pralese s kapradinami a vysokými eukalypty. Pozemkem protéká potek. Úasn romantické místo. Jeho pohádkové sochy byly se vkusem vpojeny do této pírodní nádhery. K vidní bylo od skítk, víl, drak, princezen, rusalek, zvíátek snad vše, co pohádková íše nabízí.

Mimo jiné bylo vidt i všelijaké lidské charaktery a výrazy ve tváích, které Bruno bezvadn vystihl. Smutné i veselé tváe vykukovaly zpod kapradin. Tolik odvedené práce! U jsme mysleli, e jsme všechno zhlédli a opt njaký objev krásné pohádkové bytosti schované za keíkem nebo sedící na vtvi stromu. Bruno s rodinou zakoupil pozemek ped tinácti lety a za tak krátkou dobu zvládl tolik úasných soch a namaloval tolik obraz? Nezmar Bruno snad ani nespí, pouze tvoí a tvoí tu nádheru pro obdiv druhých.

 
  

Z této pohádkové íše jsme odcházeli s pocitem uspokojení. Zahradu jsme podruhé navštívili po roce s rodinou na cest do Melbourne. Synové s dcerou uznali a ocenili talent, který Jihoamerian dostal do vínku.

Jaký strašný šok nás ekal roku 2009. V horkém australském lét skoro celé msteko Marysville a také nedaleké msteko Kingslake vyhoely ádícím ohnm (bushfire). Pes 2000 dom shoelo a více jak 200 lidí zaplatilo svými ivoty. V televizi na zprávách jsme poznali umlce Bruna zdrceného, zoufalého nad pírodní pohromou. Pišel o dm s galerií, o své krásné sochy v dešovém pralese. Ml však radost, e jeho rodina (ena a dv dcery) tuto spouš peila. Bsnící ohe jeho pohádkové království neušetil. Byli jsme smutní. Novinové plátky psaly o ohních a zmiovaly se o ztracené íši pohádek.

 
  

Ruská komunita z Melbourne pislíbila Brunovi pomoc k znovu vybudování zahrady do pvodní krásy. Je to vbec moné? Chudák Bruno má ješt energii znovu zaít? Chce se mu vbec do tak tké práce? Silná Brunova osobnost válku s pírodou nevzdala. Po pti letech po ohních jsme se se stejnými kamarády, se kterými jsme poprvé obdivovali zahradu, vydali na dovolenou do Melbourne. Zámrn pojedeme pes Marysville, dáme si tam obd, navštívíme Bruna a budeme v cest pokraovat. Nemohli jsme to tam poznat.
 
  

V centru msteka ohe peila pouze stará budova pekárny. Jinak vše shoelo a místo krásných romantických, autentických obchdk a hospdek tam najednou vyrostlo konferenní, ohromné stedisko a moderní obchody. Kdopak dal píkaz všechno krásné totáln zkazit? Pro neobnovili, nenapodobili ztracené budovy? Doba holt jde dopedu a vše se stává oškliv komerní, bez fantazie, charakteru a hlavn neútulné.

S naptím jsme oekávali, co nás eká u Bruna? On však nezklamal, má jiné smýšlení. Je to umlec, bohém a i kdy jeho dm je nyní také nový, je krásný a podobný tomu starému. Nádherné sochy znovu zaplnily jeho zahradu, která po ohních njak víc zkrásnla.

Vegetace zbujnla a zdála se zelenjší. Z Bruna však nevyzaovala radost, jak jsme si ho pamatovali. Vypadal strhaný, pobledlý, pohublý a pedstavoval nám svoji novou pítelkyni. Manelka zejm stres po ohních nezvládla. Nevíme, jak to bylo, je to jen naše domnnka. Rusové dodreli slib a milému Brunovi pomohli.

 

I kdy ráz msteka Marysville zmnil svoji podobu a charakter, Brunova zahrada stále skrývá  kouzlo a tajemství pohádek.
 
Jana Gottwaldová
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 26.01.2020  16:28
 Datum
Jmno
Tma
 26.01.  16:28 Von
 26.01.  14:32 Jarmila