Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Jitka,
ztra Mikul.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Pírodní úkaz?

Pisatel jednoho lánku v nejmenovaných novinách si upímn povzdechl nad absencí slušnosti v naší spolenosti. Výkladový slovník definuje slovo absence jako nepítomnost osoby, vlastnosti i jevu. Pokud jsem dobe pochopila souvislosti, tak pouhý povzdech je, v pípad slušnosti, málo. Jestli se vskutku v naší spolenosti slušnost nevyskytuje, ml by si pisatel a potamo i tená naprosto zoufat, ili kvílet, bít se v prsa, padnout na kolena, roztrhnout šat a posypat si hlavu popelem.

Pohled do slovníku m donutil k zamyšlení, zda je slušnost vlastnost nebo jev. Vlastnosti máme po pedcích, nebo je získáváme výchovou. Take to s námi vypadá dost bled. Absence slušnosti v tomto pípad znamená, e naši pedkové byli pkní hulváti, a tak je nad slunce jasnjší, e ani z nás nemohli nic poádného vychovat. Ale to se mi moc nezdá. Jak pedpokládám, tak vaši (a také moji) rodie a prarodie byli pece slušní lidé! Jist, v kadé rodin se najde njaká ta erná ovce… Ale všichni jsme se uili zdravit, poádat a podkovat.

Udlala jsem si malý przkum výskytu alespo tchto, takíkajíc vnjších atribut, slušného chování. Výsledek lze hodnotit dvojím metrem. Podle toho, zda je lovk optimista a vidí sklenici napl plnou, nebo pesimista, jen stejnou sklenici oznaí jako z poloviny prázdnou. Pímo se nabízí závr, e pozdrav a slova prosím a dkuji, povaují za zcela zbytené lidé mladí. Omyl. Zdá se, e kultura vystupování nemá s vkem nic spoleného a nelze z ní proto dlat generaní problém. Napadlo mn, e na vin je spíš náš vný spch. Lidé mají pocit, e as je natolik drahý, e s ním nelze plýtvat ani v mluveném projevu.

Vynechání pozdravu ušetí njakou tu vteinku. A vtu zaínající slovy: „Prosím vás, poteboval(a) bych...“, lze s úspchem zkrátit na: „Chci….“ A kdy u lovk dostane ádané, podkování vlastn neteba. Taky se stane, e jeho poadavku neme být vyhovno, a pak je njaký ten dík vskutku kontraproduktivní. Ušetený as lze s úspchem vnovat slovm, která sice nelze otisknout, ale zato lovku uleví. Ovšem kultivované chování neznamená vdy, e ten i onen je opravdu slušný. Stejn jako zlatá stuka na krásné krabice nutn neznamená, e je uvnit zásnubní prsten. V sametové krabice se me skrývat i njaký jiný, mén touebn oekávaný pedmt. Take není na škodu trocha obezetnosti. Koneckonc, neuili jsme se jen pozdravit a podkovat. Taky nám doma urit íkali, e se nemá lhát, krást a podvádt… 

Slušnost ješt existuje. Není, el, tak samozejmá, jak bychom si páli. A tak jsme udiveni, nadšeni a nkdy pímo dojati, kdy se s ní setkáme. Tudí se domnívám, e otázka, zda nazvat slušnost vlastností i jevem, je zodpovzena. Je to jev! Nco jako gejzír, duha nebo polární záe.

 
Text: Eva Vlachová
Ilustrace: Miroslav Šesták
* * *
Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
Posledn koment: 22.10.2019  08:29
 Datum
Jmno
Tma
 22.10.  08:29 Vendula
 17.10.  21:13 Jaroslav
 17.10.  11:28 Von