Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Xenie,
ztra Ren.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Prázdninová putovní

Jist jste si toho také všimli. V letních msících je cesta do práce mén strastiplná, sice o chvilku déle ekáte na autobus, tramvaj i metro, ale pesto máte pocit, e vám nco chybí. Je to prvek mládí, dti s batohy a s mobily opustily msto. Houfují se jako taní ptáci - vidíme je na nádraích, na zastávkách dálkových autobus, na letištích. 

A také kolem rodinných aut, kdy pomáhají s nakládáním bagáe. Zatímco ty, které se chystají na prázdniny s vrstevníky, jsou oividn plné dychtivého oekávání, ty, které jedou na prázdniny s rodii, mají ve tvái vepsánu v lepším pípad trpnou odevzdanost, v horším oividnou otrávenost. Ani netuší, jak se ve svém odmítavém postoji mýlí. Pece i ony odjídjí za odpoinkem, dobrodrustvím, zábavou a za poznáním. I ony si mohou pivézt z prázdninové cesty poklad, jeho cenu objeví a mnohem, mnohem pozdji.

Kdysi byly v mód psychologické hry. Také jsme jednu takovou hrávali, zvláš kdy se sešlo více pátel. Otázka vdy znla: kdy se ekne…? Za teky lze dosadit v podstat cokoliv: kdy se ekne zábava, škola, nemoc, auto, láska. Nebo - a o tom je práv e - prázdniny a dovolená.
 
Odpovdi mly být co nejstrunjší. Nkteí se tedy spokojili jen s jedním slovem: les, eka, hory, moe. Anebo kanoe, kolo, zámek Hluboká, táborák. U si nepamatuji, zda jsme se poté, co jsme získali první asociaci na poloenou otázku dále ptali pro… Pro práv voda, strmé strán i jihoeský rybník?

Odpov se jist skrývá v hlubinách naší pamti. Kdy se zeptali na toté m, odpovdla jsem bez pemýšlení louka. Louka za ranního rozbesku, koupající se v rose, kopretiny nn tanící v lehkém vánku, slziky a zemlu, záivé pantoflíky, vonící mateídouška. Slunení paprsky prodírající se mlným oparem, hlasy probouzejících se pták… 

Pro? Odpov je prostá - kadé prázdniny jsme museli ráno asn vstávat a jít s ddou a s babikou na trávu. Tuze se nám nechtlo a je jasné, e tehdy jsem nemohla mít ani tušení, e se na louky plné jetele a vojtšky, bzuení hmyzu a ranní rosy budu vracet, kdykoliv to bude jen trochu moné. A kdy ne ve skutenosti, tak alespo ve svých vzpomínkách.

Koncem srpna se mládí zase vrátí do msta. Dti opt zaplní hromadnou mstskou dopravu svými batohy a mobily, smíchem a pošuchováním. Moná si práv letos z prázdnin pivezou i malý poklad. Nkde hluboko, v koutku srdce schovanou krajinu svého dtství. Tu, do které se budou stále vracet, i kdy teba jen ve svých snech. Ale zatím to ješt nevdí…  

 
Eva Vlachová
* * *
Ilustrace © Eva Toulová

Zobrazit všechny lánky autorky


Komente
 
 Datum
Jmno
Tma