Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Markta,
ztra Karolna.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Chvála hospody
 
Na tuto chválu jsem se dlouho tšil a doufám, e zejména tenái také. eská hospoda je pece fenomen fenomen – instituce nkdy doslova k nezaplacení!   A navíc – pokud to nevíte - je to jediné místo, kde se ze savc stávají plazi! A tak další klepání do klávesnice bude pro mne potšením opravdu pevelikým.
 
Nevím, jak kdo, ale má malikost se s touto ryze eskou a na výsost chvályhodnou institucí seznámila u ve velmi raném pedškolním vku. V Jiín jsem se ped válkou u jako tíletý zejména na jae tšil na nedlní výlety do Prachovských skal, kde si naše rodinka v restauraci pi Chat klubu eskoslovenských turist „dávala do nosu“. Rodie kávu se šlehakou a já se starším bratrem malinovku a okoládový dortík.
 
 
Kdy pak ve válce šlehaka i okoláda „kamsi“ zmizely, seznámil jsem se s další bílou pnou. Bylo to samozejm po cest z blízké hospdky, kam jsem obas chodil svému tatínkovi a ddovi pro pivo. Ml jsem drátný košíek s otvory na ti pllitry, ale brával jsem jen dva. V jednom bylo svtlé pivo a ve druhém erné. Mince na zaplacení jsem ml pesn odpoítané, obas jsem dostal od hostinského od cesty i lízátko na špejli. Bílé epice na pllitrech lákaly a tak jsem si vdycky ten pamlsek obalil pivní pnou  Mok samotný mi samozejm tehdy nic neíkal. Tu blízkou jiínskou hospdku jsem obdivoval zejména zvení, kdy tam piváeli devné sudy zlatavého i tmavého moku, které padaly do propadla v chodníku. Ješt více fascinující bylo, kdy stejní pivovarští kon piváely led na chlazení. Ty velké kvádry ledu se v zim ezaly na zamrzlém rybníku, a jak je po krutých válených zimách uchovávali hostinští v lét, to mi zstalo záhadou dodnes. Lednice toti tehdy byly naprostou výjimkou!
 
S postupným dospíváním jsem chvály hodnost hospod poznával pomrn pomalu, ale jist! Matika zlatá Praha je nejen stovatá, ale i stohospdková! Praských ví je jak známo mnohem více ne sto, a hospdek jsou moná dokonce tisíce. Bhem ptiletého studia jsem samozejm „studijn“ navštívil vtšinu vyhlášených hospod na Malé stran a na Starém i Novém Mst, ale vtšinou jen proto, abych se pak mohl chlubit svým „malomstským“ kamarádm doma. Oarovaly m tak, e jsem dokonce na nkteré praské hospdky sloil pozdji jakousi „ódu“, z ní si dovolím pedvést malou ukázku, kterou paní Marie Zeiglerová kulantn vloila do své koláe.

Naše studentská parta však logicky preferovala - „osvovny“ v nejbliším okolí našich vysokoškolských kolejí. Jak kolem Albertova a Bude, tak i výše na Vinohradech jich bylo nkolik, na které nelze zapomenout. To u mn pivo docela chutnalo, cenami nebudu zbyten drádit, protoe srovnávat nelze. Do nkterých hospdek jsme chodili na opeené butíky s „oblohou“, do jiné okukovat švarnou mladou servírku, do další naopak poslouchat starou houslistku, která zpívala prostonárodní staropraské písniky a do jiných na klasický karambolový kuleník.
 
 
 
Z tchto malých hospdek mi uvízla hluboko v pamti hospdka v Grégrov ulici, která a do konce padesátých let byla soukromá. Bylo zde asi jen šest stol, starý kuleník a dokonce i staré rozladné pianino, na n sem tam nkdo - a nkdy i já - obas nco zabrnkal. Nápojový i jídelní sortiment IV. nebo spíše V. cenové skupiny nám naprosto vyhovoval, a i kdy jsme mariáš astji hráli na koleji, u tch hospodských stolk to bylo jaksi stylovjší. Nacházeli jsme tu vše, co nám stailo k mimo studijnímu štstí, a to prosím bez enských lákadel. Tedy, abych byl upímný – alespo vtšinou!
 
Ale konec nostalgickému vzpomínání – vrame se do souasnosti. Kadý by ml mít alespo jednu „svou“ hospdku a v ní „svj“ stl se správnými spolustolovníky!
 
A na závr ješt malý apel. Je teba neskonale obdivovat a podporovat zejména malé vesnické hospdky, které to nemají lehké. Na svj provoz si toti musí vtšinou vydlat bhem nkolika letních msíc, protoe jinak teba „premávají“ nanejvýš pouze o víkendech nebo v zim pi njakých tch hasiských plesech. Ale klobouk dol – piva a štamgast si stále váí.
 
Take – milé eské hospdky – velká chvála vám – chvála, chvála, chvála, stokrát a ješt jednou chvála!  
 
Vladimír Vondráek
Foto internet, kolá Mara Zieglerová
* * *
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 29.07.2019  18:18
 Datum
Jmno
Tma
 29.07.  18:18 Von
 29.07.  16:59 ferbl
 28.07.  14:07 Vclav Pivo za lztko
 28.07.  11:33 Jana
 28.07.  08:50 Von
 28.07.  06:47 Mara
 27.07.  11:31 olga.jankov
 27.07.  10:20 Vesuvjana dky