Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Sobslav,
ztra Roman.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Tu kratší pomáranou, prosím
 
Kdyby te za mnou pišla njaká dívka a chtla si se mnou domluvit rande (krásná, le zcela fiktivní pedstava), asi bych se nezeptal, kde a kdy se sejdeme, ale asi bych jí strun oznámil, e m najde v knihovn. A pokud by se zajímala v které, odpovdl bych pouze: „V kterékoli…“
 
V poslední dob trávím a moc asu mezi regály petékajícími knihami, v prostedí, kde i malé zakruení bicha rezonuje jako kostelní zvon. Po návštv takové instituce odcházím vdy obtkán adou knih a teprve v šatn si uvdomím, e jsem jaksi nevzal v potaz kapacitu svého baohu. Cestou dom poté trnu s kadým podivným škubnutím na zádech a cht necht si piznávám, e ani mj baoh, ani má nebohá záda nejsou koncipována na takovou váhu. Umiuji si, e píšt budu pi výbru knih stízlivjší…
 
Jene ono to dost dobe nejde. K vysoké škole prost etba odborných text patí a pi pohledu na seznam literatury mám mnohdy pocit, e bych ml íst asi stejn rychle jako Superman. Bohuel tuto vlastnost jsem, stejn jako létání a supersílu, v sob neobjevil. Zatím…
 
Jak se tedy probrat tím nikde nekonícím moem knih? Jednou moností je tzv. metoda rychlého tení. Strun eeno, jedete prstem stedem stránky, sledujete jeho špiku a pitom vám ulpí v pamti okolní text. Krásná teorie, e? Ale u m nefunguje. Vlastn nefunguje u nikoho, s kým jsem mluvil. Schváln, zkuste si ji i vy. Woody Allen údajn kdysi prohlásil, e takhle peetl Vojnu a mír. Kdy se ho ptali, o em je, odpovdl, e o njakých Rusech…
 
Pokud z etby mám „nco“ mít, musím íst „po svém“. Mimo jiné to znamená, e nedokáu dost dobe peskakovat. Co autor u tenáe jist ocení jako dobrou vlastnost, ale bume upímní, pro studenta se jedná o katastrofu… Zaal jsem si tedy z nabídky knih vybírat nikoli podle autor, nikoli podle tématu, ani ne podle recenzí… nýbr podle potu stránek! Opravdu, toto se pro m stalo hlavním a naprosto neopominutelným faktorem pi proklikávání se on-line katalogy, v nich bohuel chybí monost pímého vyhledávání dle rozsahu. Samozejm vnuju ješt pozornost formátu (pokud mono ne vtší jak A5) a velikosti písma (to víte, nechci si kazit oi). O em kníka pojednává, je a druhotné…
 
Psali jste si nkdy do kníky poznámky? Podtrhávali jste jednotlivé ádky? Škrtali a íslovali odstavce? Ano? Barbai!
 
Po této malé morální vsuvce jedna krátká poznámka: i já jsem barbar. Jene upímn, zkusili jste si nkdy íst hutnou, nepehlednou a tko srozumitelnou monografií bez toho, ani byste si v textu vyznaovali, co je a co není dleité? Víte, k emu by vám taková etba ve výsledku byla, pokud nemáte fenomenální pam? Ano, pesn k tomu…
 
On si za tohle me do jisté míry autor sám. Kdyby psal jasn, srozumiteln a pouze fakta, nebyl by dvod sahat po tuce. Kdy ale vc, kterou lze vyjádit nkolika výstinými vtami, rozpitvává na ticet stran, ani by dospl k nemu víc, ne co by stálo v tch pár shrnujících vtách, tak uznejte, njaký ten škrtanec si zaslouí…
 
Dobré je i to, kdy si do kníky dlal poznámky nkdo u ped vámi. Pokud zjistíte, e uvauje zhruba stejn jako vy, staí íst akorát to, co u pro vás nevdomky zpracoval. A to pak letíte jako blesk. Proto bych na tomto míst rád podkoval pánovi „zelená a oranová pastelka“ za výborný výkon v jisté pedagogické publikaci.
 
Take kdybych ml pirovnat pjování knih v knihovn s nákupem, asi bych ekl: „Jednu malou tenkou a pomáranou, prosím.“
…à propos, hádejte, odkud tohle píšu?
 
Tomáš Záecký
* * *
Ilustrace © František FrK Kratochvíl

Zobrazit všechny lánky autora  


Komente
Posledn koment: 11.01.2020  11:49
 Datum
Jmno
Tma
 11.01.  11:49 Ivan
 08.01.  18:38 Von