Velikost textu: normln | zvtit | zmenitInternetov magazn nejen pro seniory  

Navigace

Svtek
Dnes slav svtek Beta,
ztra Erik.

Mete jim poslat elektronickou pohlednici.

Klub
Uivatel: nepihlen

Vce informac o klubu a lenstv v nm se mete dozvdt na strnkch naeho klubu.

Anketa
Nvtvnci strnek - vk nvtvnk. Dkujeme za hlasovn!
 
 
 
 

E-mail
Nemte-li zde svou e-mail schrnku (adresu), mete si ji zdarma vytvoit.

StatistikaPodporuj ns
OSTRAVA!!!


MOAP


Nadace OKD


SENSEN


SeniorTip.cz,
ISSN 1801-9900
Vydv: Spolenost senior o.s.

Createt by NETtip 2006
Webhosting SvetHostingu.cz

Strach – nejlepší (ne)pítel

Máte strach? Upímn eeno, doufám, e ano. Ne, e bych vám snad pál nco špatného a zlého (dobrých vcí se lovk vtšinou nebojí), ale nemít strach není normální. Alespo to tvrdil jeden z pedstavitel filosofie existencialismu (J.-P. Sartre? Nejsem si jistý a nerad bych vás zmátl.) a já s ním souhlasím. Nebo jste strach skuten na vlastní ki ješt nikdy nepocítili? Pochybuju.
 
eho se bojíte nejvíc? M dsí hned nkolik vcí najednou. Ne, neprozradím vám nic konkrétního, kdo ví, jak se komu líbí mé literární poiny a zda by mi pak kupíkladu nezaslal poštou njaký pkný „balíek“ (upozoruju, e ty s otvory pro dýchání neotvírám). Ale co, budu vám vit (i spíše sob?) a podlím se s vámi o jeden mj „strach“, který snad nelze tak jednoduše proti nkomu pouít. Bojím se, e jednoho dne náhle nezvládnu napsat u ani ádek, e ztratím schopnost skládat své myšlenky do smysluplných vt, vymýšlet, tvoit a psát, e se stanu „obyejným“ smrtelníkem.
 
Uf. A je to venku. Nkdy to pome, podlit se o své obavy s nkým jiným ne jen sám se sebou. Urit by se neobešlo bez zajímavosti udlat njaký przkum, z nho bychom se dozvdli, co lidi nejvíce dsí. V minulosti se Evropané strachovali z nejrznjších dvod. Nkteré z nich se nám mou v dnešní dob zdát spíše k smíchu ne k starostem, jiné, by teba v obmnném hávu, petrvaly. Pipomeme napíklad strach z moe a komet, nového a cizího, tmy a noci, moru a bídy, en, duch a Satana.
 
Malá zajímavost za to, e jste doetli a sem. Tušíte, odkud se vzal zvyk „zaklepat“ nco na devo? Ješt ne vám prozradím koeny tohoto starého jevu, odpovzte si na dv jednoduché otázky: „Zaukáváte“ také, kdy mluvíte o nem, co se vám daí, a máte strach, aby to neskonilo? Víte na duchy? Chvilka asu, naptí se stupuje… a meme pokraovat. Pokud jste na ob otázky neodpovdli stejn, pkn si protieíte. Pro? Hnedka vysvtlím.
 
Na zaátku byla víra v duchy (ve stedovku a raném novovku tohle frelo) a v jejich schopnost škodit lidem. Komu se dailo a nechtl, aby ho duch slyšel, kdy se o tom s nkým bavil, klepal pi rozhovoru prstem do neho vydávajícího hluk (Co mli tehdy lidi nejvíc po ruce?) Duch, který samozejm neml nic lepšího na práci ne se potulovat všude kolem a páchat neplechu, ostrouhal. Neslyšel a neml tedy potuchy, o co se nebohý smrtelník tolik bojí, e by mu to zlotilost duch mohla vzít nebo zniit.
 
Strach. Pokud byste si náhodou nkdy lámali hlavinky nad vysvtlením njakého (nejen historického) jevu, urit nepochybíte, kdy aspo malinký kousek z velkého koláe píin vyhradíte strachu a – jak jinak – penzm. Ono mezi námi, zejména co se týe toho druhého, šlo by o poádný „kus“.

Strach si dozajista zaslouí pízvisko fenoménu. Dost moná se jedná o zbra toho nejtšího kalibru. Kdy stojí proti vám, elíte mocnému nepíteli. Kdy ho ale pekonáte i dokonce ješt více, získáte ho na svou stranu – lze najít lepšího spojence a trumf do jakéhokoli boje a stetnutí? Tko.
 
ekáte na závr radu, návod, njaké vodítko, jak se se strachem vyrovnat a jak ho pemoct? Jestli ano, tak marn. Nic nedostanete. Ne snad, e bych nevdl, sám jsem se zbavil spousty svých strašák a zredukoval jejich poet na pijatelné íslo. Jene na to, jak se s nimi vypoádat, si musí pijít kadý sám. Teprve potom si me být jistý, e je opravdu porazil a co víc – teba je dokáe pouít i ve svj prospch. 

 
Tomáš Záecký
* * *
Ilustrace © František FrK Kratochvíl  
Zobrazit všechny lánky autora


Komente
Posledn koment: 18.02.2020  12:13
 Datum
Jmno
Tma
 18.02.  12:13 Jaroslav